Trello 101 บทเรียนการใช้งาน โปรแกรมบริหารการจัดการ ใช้งานสุดง่าย และแสนสะดวก

Trello คือ เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการโครงการหรือ Project Management โดยเปรียบเสมือนกระดาน ที่ใช้ ขีด เขียน หรือวางแผนการจัดการงานต่าง ๆ โดยเราสามารถกำหนด ออกแบบการจัดการ หรือติดตามความคืบหน้าของงานที่ทำอยู่ เพื่อให้ไม่ตกหล่นหรือพลาดข้อมูลที่สำคัญไป

read more ...

Google calendar : หาเวลาให้เราหน่อย

แนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชั่น suggested time และ find a time ใน google calendar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนัดหมายงานร่วมกับทุกคน ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายดาย และ productive มากขึ้นด้วยทิปเล็กๆ

read more ...
MEMBERS活用LP_サイドバナー