วิธีตั้งค่า hardware maintenance ของ Amazon RDS ก่อนเวลาที่กำหนดไว้

บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุง Amazon RDS โดยการตั้งค่า hardware maintenance อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในการดำเนินงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาระบบอีกด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้รับการแจ้งเตือนจาก AWS เกี่ยวกับ "RDS hardware maintenance scheduled"

ช่วงเวลาที่ระบบจะดำเนินการคือระหว่าง
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2021 เวลา 07:00 UTC ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021 เวลา 06:59 UTC
โดยคาดว่าระบบจะมีการหยุดทำงานไม่เกิน 1 นาที

เราสามารถทำการรีสตาร์ท RDS ก่อนหน้าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อทำการ hardware maintenance ได้หรือไม่?

ต้องดำเนินการอย่างไร

การรีสตาร์ท RDS ไม่สามารถใช้เป็นวิธีที่แน่นอนในการทำ hardware maintenance ได้เสมอไป ขอแนะนำวิธีการที่มีความแน่นอนในการดำเนินการต่อไปดังนี้

ขั้นตอน

  1. ไปที่หน้าคอนโซลของ Amazon RDS และ database ของคุณ
  2. ตรวจสอบว่า DB identifier ตรงกับรายละเอียดการแจ้งเตือน "RDS hardware maintenance scheduled" หรือไม่
  3. เลือกที่แท็บ Maintenance & Backups
  4. คลิ้กปุ่มวงกลมที่ Maintenance on the underlying hardware
  5. เลือก Apply Now1

เอกสารอ้างอิง

Periodically, Amazon RDS performs maintenance on Amazon RDS resources. Maintenance most often involves updates to the DB instance's underlying hardware, underlying operating system (OS), or database engine version. Updates to the operating system most often occur for security issues and should be done as soon as possible.

แปลเป็นไทย

"Amazon RDS จะมีการดำเนินการบำรุงรักษาทรัพยากรเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น hardware maintenance ,operating system (OS) หรือ engine version ของ DB instance โดยการอัปเดตระบบปฏิบัติการมักจะมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยจึงควรดำเนินการโดยเร็วที่สุด"

Before maintenance is scheduled, you receive an email notification about scheduled hardware maintenance windows that includes the time of the maintenance and the Availability Zones that are affected. During hardware maintenance, Single-AZ deployments are unavailable for a few minutes. Multi-AZ deployments are unavailable for the time it takes the instance to failover (usually about 60 seconds) if the Availability Zone is affected by the maintenance. If only the secondary Availability Zone is affected, then there is no failover or downtime.

แปลเป็นไทย

ก่อนที่จะมีการกำหนดการ maintenance ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับ hardware maintenance windows ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะระบุเวลาของการ maintenance และ Availability Zones ที่ได้รับผลกระทบด้วย โดยในระหว่าง hardware maintenance, Single-AZ จะเกิดเวลาไม่กี่นาทีที่ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วน Multi-AZ จะเกิดเวลาที่ใช้งานไม่ได้ในช่วงที่ทำการ failover ของ instance เท่านั้น (ปกติใช้เวลาประมาณ 60 วินาที) หากมีแค่ Secondary Availability Zone ที่ได้รับผลกระทบ จะไม่มีการเกิด failover หรือ downtime

เอกสารต้นฉบับ


  1. เมื่อทำการเลือก Apply Now แล้วระบบจะเริ่ม maintenance ทันที โดยในระหว่างดำเนินการจะเกิด downtime ขึ้นทำให้ไม่งานไม่ได้ช่วงเวลานึง