Amazon Linux 2023 Release อย่างเป็นทางการแล้วครับ

Amazon Linux ถึงเวลาต้องอัพเดทกันแล้วครับ
2023.03.30

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

นี่เป็นบทความแปล ที่มีเนื้อหามาจากบทความภาษาญี่ปุ่นของ Classmethod, Inc. ในหัวข้อ「Amazon Linux 2023がGAされました」 หากผู้อ่านสนใจอ่านเนื้อหาต้นฉบับสามารถอ่านได้ที่ลิ้งค์ "บทความต้นฉบับ" ด้านล่าง เนื้อหาในบทความนี้การอธิบายบางอย่างจะถูกปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นทำให้แตกต่างจากต้นฉบับในบางจุด

ก่อนอื่นอันนี้บทความของ AWS ที่เขียนเกี่ยวกับ Amazon Linux 2023 ครับ

อันนี้เป็น Document ของ AWS ครับ

Amazon Linux 2023 คืออะไร

ภาพรวม

Amazon Linux 2023 คือ Linux Distribution รุ่นที่ 3 ที่ AWS ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกับ Cloud ครับ (Amazon Linux คือ รุ่นที่ 1, Amazon Linux2 คือ รุ่นที่ 2)
รุ่นนี้ก็เหมือนรุ่นก่อนๆที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่า licence เพิ่มเติมในการใช้งานครับ

โดยแต่ก่อนจะได้ชื่อว่า Amazon Linux 2022 แต่ออกมาไม่ทันปี 2022 เลยกลายเป็น Amazon Linux 2023 แทนครับ
นั่นทำให้ระยะยเวลาการให้การ support ของ Amazon Linux 2 เลยเลื่อนไปเป็น เดือน 6 ปี 2025 แทนครับ

Q. When will support for Amazon Linux 2 end?
Amazon Linux 2 end of support date (End of Life, or EOL) has been extended by two years from 2023-06-30 to 2025-06-30 to provide customers with ample time to migrate to the next version.
Amazon Linux 2 FAQs

และ Amazon Linux 2023 ยัง support ทั้ง CPU Architecture ทั้ง x86_64 และ arm64 เหมือนเดิมครับ

Life Cycle(ระยะเวลาการให้การ Support)

ทุกๆ 2 ปี Amazon Linux จะมีการปล่อย Major version ออกมา แล้วทุกๆไตรมาสจะปล่อย minor version ออกมา โดยจะมีการให้ระยะเวลาการให้การ Support แต่ละ major version อยู่ที่มากสุด 5 ปีครับ

EOL(end of life)ของ Amazon Linux 2023 อยู่ที่ 2028/3/15 ครับ ส่วน EOL ของ รุ่นที่ผ่านๆมาสามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้ครับ
https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/03/ALTimelines_external.png ที่มา: Amazon Linux 2023, a Cloud-Optimized Linux Distribution with Long-Term Support | AWS News Blog

กำหนดาการณ์ Release ของ Amazon Linux เวอร์ชั่นต่อๆไปมีดังตารางด้านล่างนี้ครับ

Year Amazon Linux 2023 Amazon Linux 2025 Amazon Linux 2027 Amazon Linux 2029
2023 Standard support
2024 Standard support
2025 Maintenance Standard support
2026 Maintenance Standard support
2027 Maintenance Maintenance Standard support
2028 EOL Maintenance Standard support
2029 EOL Maintenance Maintenance Standard support
2030 EOL EOL Maintenance Standard support
2031 EOL EOL Maintenance Maintenance

ที่มา: Release cadence - Amazon Linux 2023

เนื้อหารายละเอียดของ Major และ minor verison สามารถตรวจสอบได้จาก AWS Official Document ครับ ก่อนจะอัพเกรด ก็อย่าลืมไปตรวจสอบความเข้ากันได้ของเวอร์ชั่นกันก่อนนะครับ ว่าอัพเดทแล้วจะมีปัญหาอะไรไหม

・Major version release— Includes new features and improvements in security and performance across the stack. The improvements might include major changes to the kernel, toolchain, Glib C, OpenSSL, and any other system libraries and utilities. Major releases of Amazon Linux are based in part on the current version of the upstream Fedora Linux distribution. AWS might add or replace specific packages from other non-Fedora upstreams. ・Minor version release— A quarterly update that includes security updates, bug fixes, and new features and packages. Each minor version is a cumulative list of updates that includes security and bug fixes in addition to new features and packages. These releases might include latest language runtimes, such as PHP. They might also include other popular software packages such as Ansible and Docker.  Release cadence - Amazon Linux 2023  

สำหรับชื่อ minor release จะเป็นแบบด้านล่างนี้ครับ

 • 2023.0.20230301
 • 2023.1.20230601
 • 2023.2.20230901

และสำหรับชื่อ AMI ของแต่ละตัวจะเป็นดังต่อไปนี้ครับ

 • al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64
 • al2023-ami-2023.1.20230601.0-kernel-6.1-x86_64
 • al2023-ami-2023.2.20230901.0-kernel-6.1-x86_64

เราสามารถดู Release note รายละเอียดของแต่ละ release ได้ตามบทความด้านล่างนี้ครับ

version ที่ถูก GA เมื่อวันที่ 15 เดือน 3 ปี 2023 ยังมีปัญหาบางอย่างอยู่ ที่เห็นได้ชัดคือ 2 ข้อต่อไปนี้ครับ

 1. Systems Manager Patch Manager ยังไม่รองรับ Amazon Linux 2023
 2. CodeDeploy Agent ยังไม่สามารถทำงานบน Amazon Linux 2023 ได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ 2 อย่างด้านบนนี้ แนะนำให้เลื่อนการใช้ Amazon Linux 2023 ออกไปก่อนครับ

การอัพเดท Package

repository ของ Amazon Linux 2023 จะถูกล็อคไว้ที่บางเวอร์ชั่นครับ

โดยถ้าเป็นการตั้งค่า default Amazon Linux เมื่อก่อน เมื่อ launch instance แล้ว security update จะถูก install ใส่อยู่แล้วครับ

Amazon Linux 2 and the Amazon Linux AMI are updated regularly with security and feature enhancements. If you do not need to preserve data or customizations for your instances, you can simply launch new instances using the current AMI. If you need to preserve data or customizations for your instances, you can maintain those instances through the Amazon Linux package repositories. These repositories contain all the updated packages. You can choose to apply these updates to your running instances. Older versions of the AMI and update packages continue to be available for use, even as new versions are released.
Amazon Linux is configured to download and install critical or important security updates at launch time. We recommend that you make the necessary updates for your use case after launch. For example, you may want to apply all updates (not just security updates) at launch, or evaluate each update and apply only the ones applicable to your system. This is controlled using the following cloud-init setting: repo_upgrade. The following snippet of cloud-init configuration shows how you can change the settings in the user data text you pass to your instance initialization:
Amazon Linux - Amazon Elastic Compute Cloud

แต่ว่า Amazon Linux 2023 ไม่มีการกระทำแบบนั้นแล้ว ถ้า package ของ EC2 instance เป็น AMI เดียวกัน ข้างใน package ก็จะเหมือนกัน ทำให้สามารถสร้าง package version ที่เหมือนกันได้ง่ายขึ้นครับ

ในกรณีที่ต้อง Update จำเป็นจะต้องกำหนด version ของ repository ครับ

# การตรวจสอบ version ของ repository ที่สามารถใช้ได้
$ sudo dnf check-release-update

# อัพเดท repository version ที่เรากำหนด
$ sudo dnf --releasever=<version> update

สำหรับคนที่ใช้ yum update ผ่าน SSM RunCommand เพื่ออัพเดท ต้องระวังกันหน่อยนะครับ

สำหรับ releasever เราสามารถเลือกเป็น latest หรือวันที่เช่น 2023.0.20230210 ที่เป็นเวอร์ชั่นต่างๆที่ถูกกำหนด

ในกรณีที่ไม่กำหนดจะเป็น version ของ system-release โดยจะเรียงลำดับตามนี้ครับ

 1. version ที่เรากำหนดใน command line --releasever=version (ถ้าเรากำหนด)
 2. ค่าที่ถูกกำหนดใน override variable file /etc/dnf/vars/releasever (ถ้าเราตั้งค่าไว้)
 3. version ของ system-release

ยกตัวอย่างเช่น ใน command line เรากำหนดเป็น --releasever=version เราไมาใช้ข้อมูลจาก override variable file หรือ version ของ system-release เพราะได้สิทธิที่เหนือกว่า

เราสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น system-release ปัจจุบันได้จาก command ด้านล่างนี้ครับ

$ rpm -q system-release --qf "%{VERSION}\n"
2023.0.20230315

เราสามารถกำหนด override variable file /etc/dnf/vars/releasever ให้เป็น lastest เพื่อตั้งค่าให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตลอดได้

$ echo latest | sudo tee /etc/dnf/vars/releasever
latest

AWS Official Document จะเห็นข้อควรระวังดังที่เขียนตามด้านล่างนี้

If you don't override the releasever variable, it's locked to latest by default.
Deterministic upgrades through versioned repositories usage - Amazon Linux 2023

กรณีที่ไม่ override เหมือว่าจะถูกล็อคให้เป็น lastest ครับ ซึ่งทำให้ผมงงว่าแล่วการอ้างอิงเวอร์ชั่น system-release นั้นมีไว้ทำไมกันครับ โดยถ้าวันหลังมี minor release แล้วจะลองทำการทดสอบอีกทีครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ AWS Official Document ด้านล่างนี้ครับ

และสำหรับ bucket manager ได้ถูกเปลี่ยนจาก yum เป็น dnf ครับ สำหรับท่านที่สงสัยความแตกต่างของ yum กับ dnf สามารถดู DNF Document ด้านล่างนี้ได้ครับ

รายการหลักๆที่เปลี่ยนไปจาก Amazon Linux 2

ในช่วงนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่แตกต่างไปจาก Amazon Linux 2 กันครับ

SELinux

ก่อนอื่นเลย SELinux จะถูกเปิดการใช้งานตั้งแต่ Default ครับ
แต่เป็น Permissive mode เลยจะไม่ถูกบังคับจาก SELinux Policy ครับ
รายละเอียดของ SELinux สามารถตรวจสอบได้จาก Official Document ของ SELinux Notebook หรือ Redhat ครับ

OpenSSL

OpenSSL เวอร์ชั่นที่ถูกติดตั้งอยู่ไม่ใช่ 1.0.2 แต่เป็น OpenSSL 3 ครับ

พอเป็น OpenSSL 3 ทำให้สามารถใช้ภาษาเช่น Node.js 18 ที่ Amazon Linux 2 ใช้ไม่ได้

แต่ก็ได้มีเขียนไว้ใน OpenSSL Migration guide ด้านล่างนี้ไว้ว่า การอัพเดทจาก OpenSSL 1.0.2 ให้เป็น OpenSSL 3.0 นั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามสูงอยู๋เหมือนกัน ลองเข้าไปอ่านในบทความด้านล่างนี้ดูครับ

glibc、gcc รวมไปถึง binutils

เวอร์ชั่นของ glibc gcc หรือ binutils ก็ได้ถูกอัพเดทเหมือนกันครับ

ชื่อ Package Amazon Linux 2 Amazon Linux 2023
glibc 2.26 2.34
gcc 7.3 11.3
binutils 2.29 2.39

glibc กับ gcc มีการอัพเดทเพิ่มเติมมาหลายอย่าง ทำให้สามารถ install package ที่แต่ก่อนทำไม่ได้ด้วย

gp3

Root volume ของ EBS เปลี่ยน Default จาก gp2 เป็น gp3 แล้วครับ

ถือว่าเป็นการอัพเดทที่ดี จะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้งที่สร้าง instance กันครับ

IMDSv2

มีการปรับใหม่ให้ Default ใช้แต่ IMDSv2 เท่านั้นครับ

ตอนที่ access ไปยัง instance metadata หากไม่ได้รองรับการใช้ IMDSv2 ก็อย่าลืมไปแก้ไขกันด้วยครับ

รายละเอียดเกี่ยวกับ IMDSv2 ดูได้ที่บทความด้านล่างนี้ครับ

kernel live patch

สามารถปรับใช้ patch ของ kernel ได้โดยไม่ต้อง Restart OS แล้วครับ

kernel live patch มีอยู่ 2 ประเภทคือ Security updates กับ bugfixes ครับ

Security updates – Include updates for Linux common vulnerabilities and exposures (CVE). These updates are typically rated as important or critical using the Amazon Linux Security Advisory ratings. They generally map to a Common Vulnerability Scoring System (CVSS) score of 7 and higher. In some cases, AWS might provide updates before a CVE is assigned. In these cases, the patches might appear as bug fixes. Bug fixes – Include fixes for critical bugs and stability issues that aren't associated with CVEs.
Kernel Live Patching on Amazon Linux 2023 - Amazon Linux 2023

ที่กล่าวไปนี่คือ patch เฉยๆนะครับ พวก version update ที่มีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ยังทำไม่ได้ครับ

kernel live patch จะมีการให้บริการนานสุด 3 เดือนหลังจาก Release ครับ

การเปิดใช้งาน kernel live patch หรือวิธีการควบคุมต่างๆสามารถตรวจสอบได้ที่ AWS Official Document ด้านล่างนี้ครับ

Kernel Live Patching on Amazon Linux 2023 - Amazon Linux 2023

SSH Server

ใน Amazon Linux 2023 ssh-rsa จะถูกปิด HostKeyAlgorithms ไว้ครับ ในขณะที่เราเชื่อมต่อ SSH นั้น Client จำเป็นต้อง support ssh-ed25519 ecdsa-sha2-nistp256 หรือ rsa-sha2-256 ครับ

ที่ใช้ไม่ได้นั้นมีแค่ ssh-rsa ครับ RSA key pair ที่สร้างจาก Management console ที่ใช้เชื่อม SSH ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ เพราะ RSA key pair เป็น 2048-bit SSH-2 RSA เลยสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ

Amazon EC2 supports ED25519 and 2048-bit SSH-2 RSA keys for Linux instances.
Amazon EC2 key pairs and Linux instances - Amazon Elastic Compute Cloud

ณ วันที่ 19 เดือน 3 ปี 2023 Tera Term เวอร์ชั่นล่าสุด(4.106) ยังไม่รองรับ rsa-sha2-256 หรือ rsa-sha2-512 ครับ

ดูเหมือนว่าตั้งแต่ 5.0 จะรองรับ rsa-sha2-256 กับ rsa-sha2-512 ครับ แต่ว่าตอนนี้ยังเป็น Beta Version อยู แนะนำให้รอเป็น GA ก่อนครับ
Release Tera Term 5 RC 5.0 beta1 - Tera Term - OSDN

และโดย Default แล้วก็รองรับ KexAlgorithms ตามด้านล่างนี้ด้วยครับ

 • curve25519-sha256
 • curve25519-sha256@libssh.org
 • ecdh-sha2-nistp256
 • ecdh-sha2-nistp384
 • ecdh-sha2-nistp521
 • diffie-hellman-group-exchange-sha256
 • diffie-hellman-group14-sha256
 • diffie-hellman-group16-sha512
 • diffie-hellman-group18-sha512

ในกรณีที่ Client รองรับแค่ ssh-rsa เราสามารถตั้งค่าฝั่ง EC2 instance ใน crypto-policies ให้รองรับ ssh-rsa ได้ครับ

# ตรวจสอบ crypto-policies ที่เป็น DEFAULT
$ update-crypto-policies --show
DEFAULT

# ตรวจสอบข้อมูล crypto-policies แต่ละชนิด
$ cat /etc/crypto-policies/back-ends/opensshserver.config
Ciphers aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes128-gcm@openssh.com,aes128-ctr
MACs hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha1,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-512
GSSAPIKexAlgorithms gss-curve25519-sha256-,gss-nistp256-sha256-,gss-group14-sha256-,gss-group16-sha512-
KexAlgorithms curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512
HostKeyAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com
PubkeyAcceptedAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com
CASignatureAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-ed25519,sk-ssh-ed25519@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512

# เปลี่ยน crypto-policies ให้เป็น LEGACY
$ sudo update-crypto-policies --set LEGACY
Setting system policy to LEGACY
Note: System-wide crypto policies are applied on application start-up.
It is recommended to restart the system for the change of policies
to fully take place.

# ตรวจสอบว่า crypto-policies เปลี่ยนเป็น LEGACY แล้ว
$ update-crypto-policies --show
LEGACY

# ตรวจสอบข้อมูล crypto-policies แต่ละชนิด
$ cat /etc/crypto-policies/back-ends/opensshserver.config
Ciphers aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
MACs hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha1,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-512
GSSAPIKexAlgorithms gss-curve25519-sha256-,gss-nistp256-sha256-,gss-group14-sha256-,gss-group16-sha512-,gss-gex-sha1-,gss-group14-sha1-
KexAlgorithms curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1
HostKeyAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,ssh-dss,ssh-dss-cert-v01@openssh.com
PubkeyAcceptedAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com,ssh-rsa,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,ssh-dss,ssh-dss-cert-v01@openssh.com
CASignatureAlgorithms ecdsa-sha2-nistp256,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-ed25519,sk-ssh-ed25519@openssh.com,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-rsa,ssh-dss

ค่า crypto-policies แต่ละชนิดสามารถตรวจสอบได้ที่ /usr/share/crypto-policies/policies/ .pol ครับ

# ไฟล์ .pol ทั้งหมดใน crypto-policies
$ rpm -ql crypto-policies | grep pol$
/etc/crypto-policies/state/CURRENT.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/DEFAULT.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/EMPTY.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/FEDORA38.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/FIPS.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/FUTURE.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/GOST-ONLY.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/LEGACY.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/NEXT.pol
/usr/share/crypto-policies/policies/TEST-FEDORA39.pol

# ตรวจสอบค่าของการตั้งค่า DEFAULT 
$ cat /usr/share/crypto-policies/policies/DEFAULT.pol
# A reasonable default for today's standards. It should provide
# 112-bit security with the exception of SHA1 signatures in DNSSec
# SHA1 is also enabled in HMAC where collision attacks do not matter.

# MACs: all HMAC with SHA1 or better + all modern MACs (Poly1305 etc)
# Curves: all prime >= 255 bits (including Bernstein curves)
# Signature algorithms: with SHA-256 hash or better (no DSA)
# TLS Ciphers: >= 128-bit key, >= 128-bit block (AES, ChaCha20, including AES-CBC)
# non-TLS Ciphers: as TLS Ciphers with added Camellia
# key exchange: ECDHE, RSA, DHE (no DHE-DSS)
# DH params size: >= 2048
# RSA params size: >= 2048
# TLS protocols: TLS >= 1.2, DTLS >= 1.2

mac = AEAD HMAC-SHA2-256 HMAC-SHA1 UMAC-128 HMAC-SHA2-384 HMAC-SHA2-512

group = X25519 X448 SECP256R1 SECP384R1 SECP521R1 \
  FFDHE-2048 FFDHE-3072 FFDHE-4096 FFDHE-6144 FFDHE-8192

hash = SHA2-256 SHA2-384 SHA2-512 SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512 SHA2-224 SHA3-224 \
    SHAKE-256

hash@DNSSec = SHA1+ # SHA1 is still prevalent in DNSSec

sign = ECDSA-SHA3-256 ECDSA-SHA2-256 ECDSA-SHA2-256-FIDO \
    ECDSA-SHA3-384 ECDSA-SHA2-384 \
    ECDSA-SHA3-512 ECDSA-SHA2-512 \
    EDDSA-ED25519 EDDSA-ED25519-FIDO EDDSA-ED448 \
    RSA-PSS-SHA3-256 RSA-PSS-SHA2-256 \
    RSA-PSS-SHA3-384 RSA-PSS-SHA2-384 \
    RSA-PSS-SHA3-512 RSA-PSS-SHA2-512 \
    RSA-PSS-RSAE-SHA3-256 RSA-PSS-RSAE-SHA2-256 \
    RSA-PSS-RSAE-SHA3-384 RSA-PSS-RSAE-SHA2-384 \
    RSA-PSS-RSAE-SHA3-512 RSA-PSS-RSAE-SHA2-512 \
    RSA-SHA3-256 RSA-SHA2-256 \
    RSA-SHA3-384 RSA-SHA2-384 \
    RSA-SHA3-512 RSA-SHA2-512 \
    ECDSA-SHA2-224 RSA-PSS-SHA2-224 RSA-SHA2-224 \
    ECDSA-SHA3-224 RSA-PSS-SHA3-224 RSA-SHA3-224
sign@DNSSec = RSA-SHA1+ ECDSA-SHA1+ # SHA1 is still prevalent in DNSSec

cipher = AES-256-GCM AES-256-CCM CHACHA20-POLY1305 CAMELLIA-256-GCM \
  AES-256-CTR AES-256-CBC CAMELLIA-256-CBC AES-128-GCM AES-128-CCM \
  CAMELLIA-128-GCM AES-128-CTR AES-128-CBC CAMELLIA-128-CBC

cipher@TLS = AES-256-GCM AES-256-CCM CHACHA20-POLY1305 AES-256-CBC \
  AES-128-GCM AES-128-CCM AES-128-CBC


# CBC ciphers in SSH are considered vulnerable to plaintext recovery attacks
# and disabled in client OpenSSH 7.6 (2017) and server OpenSSH 6.7 (2014).
cipher@SSH = -*-CBC

# 'RSA' is intentionally before DHE ciphersuites, as the DHE ciphersuites have
# interoperability issues in TLS.
key_exchange = ECDHE RSA DHE DHE-RSA PSK DHE-PSK ECDHE-PSK RSA-PSK ECDHE-GSS DHE-GSS

protocol@TLS = TLS1.3 TLS1.2 DTLS1.2
protocol@IKE = IKEv2

# Parameter sizes
min_dh_size = 2048
min_dsa_size = 2048
min_rsa_size = 2048

# GnuTLS only for now
sha1_in_certs = 0

arbitrary_dh_groups = 1
ssh_certs = 1
ssh_etm = 1

EPEL

Amazon Linux 2023 ไม่รองรับ Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) ครับ

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) is a project in the Fedora community with the objective of creating a large array of packages for enterprise-level Linux operating systems. The project has primarily produced RHEL and CentOS packages. Amazon Linux 2 features a high level of compatibility with CentOS 7. As a result, many EPEL7 packages work on Amazon Linux 2. However, AL2023 doesn't support EPEL or EPEL-like repositories.
Comparing Amazon Linux 2 and Amazon Linux 2023 - Amazon Linux 2023

หากลองทำการเพิ่ม EPEL จะมีข้อความแบบด้านล่างนี้ขึ้นครับ

$ sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
Last metadata expiration check: 0:19:04 ago on Sat Mar 18 22:57:42 2023.
epel-release-latest-9.noarch.rpm                             275 kB/s | 18 kB   00:00
Error:
 Problem: conflicting requests
 - nothing provides redhat-release >= 9 needed by epel-release-9-4.el9.noarch
(try to add '--skip-broken' to skip uninstallable packages)

เราอาจจะสงสัยว่า "การ install Nginx ใน Amazon Linux 2 จำเป็นใช้ EPEL งั้นหมายความว่า Amazon Linux 2023 จำเป็นต้องใช้ repository อื่นเหรอ?"

ไม่ต้องห่วงครับ ใน Amazon Linux 2023 นั้น Nginx มี standard repository(amazonlinux.repo) ให้ครับ

Package แต่ละชนิด

ใน Amazon Linux 2023 มีหลาย Package ที่ถูกเพิ่ม ลบ หรือ อัพเดท ครับ

สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมีอยู่ตามด้านล่างนี้

 • Package ที่ถูกเพิ่มเข้ามา
  • grpc
  • nkf
  • nodejs
  • php8.1
  • ruby3.2
  • ssmtp
  • stress
  • w3m
 • Package ที่ถูกลบ
  • amazon-linux-extras
  • ansible
  • awslogs
  • dhcp
  • ec2-net-utils
  • ftp
  • gnome-desktop3
  • mysql-connector-odbc
  • NetworkManager
  • nfs4-acl-tools
  • ntp
  • pacemaker
  • php
  • python
  • python38
  • ruby
  • squid
  • yum
 • Package ที่ถูกอัพเดท
  • awscli : 1.18.147-1.amzn2.0.2 -> 2.9.19-1.amzn2023.0.1
  • bind : 9.11.4-26.P2.amzn2.5.2 -> 9.16.27-1.amzn2023.0.2
  • ec2-utils : 1.2-47.amzn2 -> 2.0.1-1.amzn2023.0.2
  • gcc : 7.3.1-15.amzn2 -> 11.3.1-4.amzn2023.0.2
  • glibc : 2.26-62.amzn2 -> 2.34-52.amzn2023.0.2
  • openssh : 7.4p1-22.amzn2.0.1 -> 8.7p1-8.amzn2023.0.4
  • openssl : 1.0.2k-24.amzn2.0.6 -> 3.0.8-1.amzn2023.0.1
  • postgresql : 14.3-2.amzn2.0.1 -> 15.0-1.amzn2023.0.2
  • python3 : 3.7.16-1.amzn2.0.1 -> 3.9.16-1.amzn2023.0.3

ในกรณีที่เราย้ายจาก Amazon Linux 2 ก็เช็ค Package ที่เราใช้อยู่ว่ามีอยู่หรือไม่กันด้วยนะครับ

นอกจากนี้เราสามารถตรวจสอบ version ของ package ในแต่ละ Release ได้ที่ AWS Official Document ด้านล่างนี้ครับ

เราสามารถตรวจสอบระยะเวลาการ Support ของแต่ละ package ได้ที่ AWS Official Document ด้านล่างนี้ครับ

ความสัมพันธ์กับ Linux distribution อื่น

Amazon Linux 2023 เป็น Linux distribution Fedora base ครับ แตต่ว่า นอกจาก Fedora ก็มี upstream ครับ ยกตัวอย่างเช่น kernel source จะไม่ได้ customise จาก Fedora แต่จะเลือกจาก The Linux Kernel Archives ครับ

The Generally Available (GA) version of AL2023 isn't directly comparable to any specific Fedora release. The AL2023 GA version includes components from Fedora 34, 35, and 36. Some of the components are the same as the components in Fedora and some are modified. Other components more closely resemble the components in CentOS 9 Streams or were developed independently. The Amazon Linux kernel is sourced from the long-term support options that are on kernel.org, chosen independently from Fedora.
Relationship to Fedora - Amazon Linux 2023

ตรวจสอบ AMI

เมื่อเราดูใน EC2 Management console ใน Quick start จะเห็น Amazon Linux 2023 ครับ
https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/03/a2023.png
เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดของ AMI จะเห็นตามนี้ครับ

$ aws ec2 describe-images \
  --image-ids ami-02f3f602d23f1659d
{
  "Images": [
    {
      "Architecture": "x86_64",
      "CreationDate": "2023-03-13T23:52:35.000Z",
      "ImageId": "ami-02f3f602d23f1659d",
      "ImageLocation": "amazon/al2023-ami-2023.0.20230315.0-kernel-6.1-x86_64",
      "ImageType": "machine",
      "Public": true,
      "OwnerId": "137112412989",
      "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
      "UsageOperation": "RunInstances",
      "State": "available",
      "BlockDeviceMappings": [
        {
          "DeviceName": "/dev/xvda",
          "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": true,
            "Iops": 3000,
            "SnapshotId": "snap-07288b20d4d442c83",
            "VolumeSize": 8,
            "VolumeType": "gp3",
            "Throughput": 125,
            "Encrypted": false
          }
        }
      ],
      "Description": "Amazon Linux 2023 AMI 2023.0.20230315.0 x86_64 HVM kernel-6.1",
      "EnaSupport": true,
      "Hypervisor": "xen",
      "ImageOwnerAlias": "amazon",
      "Name": "al2023-ami-2023.0.20230315.0-kernel-6.1-x86_64",
      "RootDeviceName": "/dev/xvda",
      "RootDeviceType": "ebs",
      "SriovNetSupport": "simple",
      "VirtualizationType": "hvm",
      "BootMode": "uefi-preferred",
      "DeprecationTime": "2025-03-13T23:52:35.000Z",
      "ImdsSupport": "v2.0"
    }
  ]
}

จะเห็นได้ว่า Default Volume เป็น gp3 และ IMDS เป็น v2 ครับ

ต่อไป ไปดู parameter store ครับ
เมื่อเราค้น al2023 จะเห็น 8 parameters แสดงอยู่

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/03/a20231.png

 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-6.1-arm64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-6.1-x86_64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-arm64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-6.1-arm64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-6.1-x86_64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64
 • /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64

จะเห็นได้ว่ามี AMI ทั้ง arm64 และ x86-64 architecture ครับ

ความแตกต่างของ minimal กับ default คือ minimal จะมี tools และ utilities พื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นจะถูกติดตั้งใน OS ครับ โดยปกติแล้วเวลาใช้งานจริงน่าจะเลือก default กันครับ

You can choose to use a standard or minimal Amazon Machine Image (AMI) of Amazon Linux 2023 (AL2023). The standard AL2023 AMI is the default Amazon Machine Image (AMI) that you create. This version comes installed with all of the most commonly used applications and tools. We recommend the standard AMI if you want to get started quickly and aren't interested in customizing the AMI. The minimal AL2023 AMI is the basic, streamlined version that contains only the most basic tools and utilities necessary to run the OS. We recommend the minimal AMI if you want to have the smallest possible OS footprint possible. The minimal AMI offers slightly reduced disk space utilization and better long-term cost efficiency. The minimal AMI is suitable if you want a smaller OS and don't mind manually installing tools and applications. For instructions on how to create an Amazon EC2 instance of the standard or minimal AMI type, see Get started with Amazon Linux 2023. Comparing Amazon Linux 2023 standard (default) and minimal AMIs - Amazon Linux 2023

นอกจากนี้ default parameter ของ AMI กับ suffix ก็เหมือนกับ parameter ของ AMI ที่ไม่มีอะไรติดอยู่ครับ

ตรวจสอบ EC2 instance ที่เปิดใช้งานอยู่

งั้นลองเปิดใช้งาน EC2 instance กันดูครับ

EC2 instance ที่เปิดใช้งานอยู่ จะเป็นตามด้านล่างนี้ครับ

$ aws ec2 describe-images --image-ids ami-02f3f602d23f1659d
 aws ec2 describe-instances --instance-ids i-08aac655640fd7a9c
{
  "Reservations": [
    {
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "AmiLaunchIndex": 0,
          "ImageId": "ami-02f3f602d23f1659d",
          "InstanceId": "i-08aac655640fd7a9c",
          "InstanceType": "t3.micro",
          "KeyName": "<key pair name>",
          "LaunchTime": "2023-03-15T22:00:40+00:00",
          "Monitoring": {
            "State": "disabled"
          },
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "GroupName": "",
            "Tenancy": "default"
          },
          "PrivateDnsName": "ip-172-31-7-233.ec2.internal",
          "PrivateIpAddress": "172.31.7.233",
          "ProductCodes": [],
          "PublicDnsName": "ec2-44-192-37-26.compute-1.amazonaws.com",
          "PublicIpAddress": "44.192.37.26",
          "State": {
            "Code": 16,
            "Name": "running"
          },
          "StateTransitionReason": "",
          "SubnetId": "subnet-0355def964cb72d89",
          "VpcId": "vpc-0e0796981cea634c1",
          "Architecture": "x86_64",
          "BlockDeviceMappings": [
                  "GroupName": "launch-wizard-1",
                  "GroupId": "sg-07ea9d6dc0aa48b2d"
                }
              ],
              "Ipv6Addresses": [],
              "MacAddress": "02:04:4d:6f:d5:6b",
              "NetworkInterfaceId": "eni-01bf04ad7fd8fa1f7",
              "OwnerId": "<AWS account ID>",
              "PrivateDnsName": "ip-172-31-7-233.ec2.internal",
              "PrivateIpAddress": "172.31.7.233",
              "PrivateIpAddresses": [
                {
                  "Association": {
                    "IpOwnerId": "amazon",
                    "PublicDnsName": "ec2-44-192-37-26.compute-1.amazonaws.com",
                    "PublicIp": "44.192.37.26"
                  },
                  "Primary": true,
                  "PrivateDnsName": "ip-172-31-7-233.ec2.internal",
                  "PrivateIpAddress": "172.31.7.233"
                }
              ],
              "SourceDestCheck": true,
              "Status": "in-use",
              "SubnetId": "subnet-0355def964cb72d89",
              "VpcId": "vpc-0e0796981cea634c1",
              "InterfaceType": "interface"
            }
          ],
          "RootDeviceName": "/dev/xvda",
          "RootDeviceType": "ebs",
          "SecurityGroups": [
            {
              "GroupName": "launch-wizard-1",
              "GroupId": "sg-07ea9d6dc0aa48b2d"
            }
          ],
          "SourceDestCheck": true,
          "SpotInstanceRequestId": "sir-34cyhnxh",
          "Tags": [
            {
              "Key": "Name",
              "Value": "al2023"
            }
          ],
          "VirtualizationType": "hvm",
          "CpuOptions": {
            "CoreCount": 1,
            "ThreadsPerCore": 2
          },
          "CapacityReservationSpecification": {
            "CapacityReservationPreference": "open"
          },
          "HibernationOptions": {
            "Configured": false
          },
          "MetadataOptions": {
            "State": "applied",
            "HttpTokens": "required",
            "HttpPutResponseHopLimit": 2,
            "HttpEndpoint": "enabled",
            "HttpProtocolIpv6": "disabled",
            "InstanceMetadataTags": "disabled"
          },
          "EnclaveOptions": {
            "Enabled": false
          },
          "BootMode": "uefi-preferred",
          "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
          "UsageOperation": "RunInstances",
          "UsageOperationUpdateTime": "2023-03-15T22:00:40+00:00",
          "PrivateDnsNameOptions": {
            "HostnameType": "ip-name",
            "EnableResourceNameDnsARecord": true,
            "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
          },
          "MaintenanceOptions": {
            "AutoRecovery": "default"
          },
          "CurrentInstanceBootMode": "uefi"
        }
      ],
      "OwnerId": "<AWS account ID>",
      "ReservationId": "r-03d46fb2a23c97dcb"
    }
  ]
}

ตรวจสอบข้อมูล OS

shell

ใช้ SSM session manager เชื่อมไปยัง EC2 Instance แล้วตรวจสอบข้อมูลต่างๆของ OS

# ตรวจสอบ User ปัจจุบัน
$ whoami
ssm-user

# ตรวจสอบ Directory ปัจจุบัน
$ pwd
/usr/bin
# ตรวจสอบ Log shell 

$ echo $SHELL
/bin/bash

# ตรวจสอบ shell ที่สามารถใช้ได้
$ cat /etc/shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/sh
/usr/bin/bash
/bin/csh
/bin/tcsh
/usr/bin/csh
/usr/bin/tcsh

ตรวจสอบ Version ของ OS กับ Kernel

# ตรวจสอบ version ของ OS
$ cat /etc/os-release
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
SUPPORT_END="2028-03-01"

# ตรวจสอบ version ของ Kernel
$ uname -r
6.1.15-28.43.amzn2023.x86_64

# ตรวจสอบ รายละเอียดของ Kernel
$ rpm -qi kernel
Name    : kernel
Version   : 6.1.15
Release   : 28.43.amzn2023
Architecture: x86_64
Install Date: Mon Mar 13 23:37:19 2023
Group    : System Environment/Kernel
Size    : 176192488
License   : GPLv2 and Redistributable, no modification permitted
Signature  : RSA/SHA512, Thu Jan 1 00:00:00 1970, Key ID e951904ad832c631
Source RPM : kernel-6.1.15-28.43.amzn2023.src.rpm
Build Date : Thu Mar 9 17:16:01 2023
Build Host : ip-10-0-52-220.us-west-2.compute.internal
Packager  : Amazon Linux
Vendor   : Amazon Linux
URL     : http://www.kernel.org/
Summary   : The Linux kernel
Description :
The kernel package contains the Linux kernel (vmlinuz), the core of any
Linux operating system. The kernel handles the basic functions
of the operating system: memory allocation, process allocation, device
input and output, etc.

SELinux

# SELinux mode
$ getenforce
Permissive

# SELinux status and using SELinux policy
$ sestatus
SELinux status:         enabled
SELinuxfs mount:        /sys/fs/selinux
SELinux root directory:     /etc/selinux
Loaded policy name:       targeted
Current mode:          permissive
Mode from config file:     permissive
Policy MLS status:       enabled
Policy deny_unknown status:   allowed
Memory protection checking:   actual (secure)
Max kernel policy version:   33

# ตรวจสอบ Audit log file
$ sudo ls -l /var/log/audit/audit.log
-rw-------. 1 root root 219596 Mar 18 08:45 /var/log/audit/audit.log

# ตรวจสอบ Audit log
$ sudo head /var/log/audit/audit.log
type=DAEMON_START msg=audit(1678917649.599:8216): op=start ver=3.0.6 format=enriched kernel=6.1.15-28.43.amzn2023.x86_64 auid=4294967295 pid=1142 uid=0 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0res=successAUID="unset" UID="root"
type=SYSCALL msg=audit(1678917649.599:77): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=60 a0=3 a1=7ffed675b810 a2=3c a3=0 items=0 ppid=1138 pid=1142 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/sbin/auditd" subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=sendto AUID="unset" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1678917649.599:77): proctitle="/sbin/auditd"
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1678917649.599:78): op=set audit_pid=1142 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1AUID="unset"
type=SYSCALL msg=audit(1678917649.599:78): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=60 a0=3 a1=7ffed67594c0 a2=3c a3=0 items=0 ppid=1138 pid=1142 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/sbin/auditd" subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=sendto AUID="unset" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1678917649.599:78): proctitle="/sbin/auditd"
type=SERVICE_START msg=audit(1678917649.599:79): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-update-done comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1678917649.709:80): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:unconfined_service_t:s0 op=add_rule key=(null) list=1 res=1AUID="unset"
type=SYSCALL msg=audit(1678917649.709:80): arch=c000003e syscall=44 success=yes exit=1056 a0=3 a1=7ffdd27ed010 a2=420 a3=0 items=0 ppid=1145 pid=1172 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditctl" exe="/usr/sbin/auditctl" subj=system_u:system_r:unconfined_service_t:s0 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=sendto AUID="unset" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1678917649.709:80): proctitle=2F7362696E2F617564697463746C002D52002F6574632F61756469742F61756469742E72756C6573

dnf repository

# รายการ repository
$ dnf repolist --all
repo id                repo name                                   status
amazonlinux              Amazon Linux 2023 repository                          enabled
amazonlinux-debuginfo         Amazon Linux 2023 repository - Debug                      disabled
amazonlinux-source           Amazon Linux 2023 repository - Source packages                 disabled
kernel-livepatch            Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository                 enabled
kernel-livepatch-source        Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository - Source packages        disabled

# ตรวจสอบ ระยะเวลา support ของ package ที่ถูก installed อยู่
$ sudo dnf supportinfo --show installed | sort
Last metadata expiration check: 0:26:41 ago on Wed Mar 15 22:01:04 2023.
acl                    2.3.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
acpid                   2.0.32-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
alternatives                1.15-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
amazon-cloudwatch-agent          1.247357.0b252275-1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
amazon-ec2-net-utils            2.3.0-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
amazon-linux-repo-s3            2023.0.20230315-1.amzn2023      installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
amazon-rpm-config             228-3.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
amazon-ssm-agent              3.2.582.0-1             installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
at                     3.1.23-6.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
attr                    2.5.1-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
audit                   3.0.6-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
audit-libs                 3.0.6-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
aws-cfn-bootstrap             2.0-23.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
awscli-2                  2.9.19-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
basesystem                 11-11.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bash                    5.2.15-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bash-completion              2.11-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bc                     1.07.1-14.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bind-libs                 9.16.27-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bind-license                9.16.27-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bind-utils                 9.16.27-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
binutils                  2.39-6.amzn2023.0.5         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
boost-filesystem              1.75.0-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
boost-system                1.75.0-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
boost-thread                1.75.0-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bzip2                   1.0.8-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
bzip2-libs                 1.0.8-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
c-ares                   1.17.2-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ca-certificates              2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1      installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
checkpolicy                3.4-3.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
chkconfig                 1.15-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
chrony                   4.3-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cloud-init                 22.2.2-1.amzn2023.1.7        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cloud-utils-growpart            0.31-8.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
coreutils                 8.32-30.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
coreutils-common              8.32-30.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cpio                    2.13-13.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cracklib                  2.9.6-27.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cracklib-dicts               2.9.6-27.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
crontabs                  1.11-24.20190603git.amzn2023.0.2   installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
crypto-policies              20220428-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.2  installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
crypto-policies-scripts          20220428-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.2  installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cryptsetup                 2.6.1-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cryptsetup-libs              2.6.1-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
curl-minimal                7.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cyrus-sasl-lib               2.1.27-18.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
cyrus-sasl-plain              2.1.27-18.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dbus                    1.12.24-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dbus-broker                32-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dbus-common                1.12.24-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dbus-libs                 1.12.24-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
device-mapper               1.02.185-1.amzn2023.0.4       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
device-mapper-libs             1.02.185-1.amzn2023.0.4       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
diffutils                 3.8-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dnf                    4.12.0-2.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dnf-data                  4.12.0-2.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dnf-plugin-release-notification      1.2-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dnf-plugin-support-info          1.0-2.amzn2023.0.5          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dnf-plugins-core              4.1.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dosfstools                 4.2-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dracut                   055-6.amzn2023.0.6          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dracut-config-ec2             3.0-4.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dracut-config-generic           055-6.amzn2023.0.6          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dwz                    0.14-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
dyninst                  10.2.1-6.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
e2fsprogs                 1.46.5-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
e2fsprogs-libs               1.46.5-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ec2-hibinit-agent             1.0.4-0.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ec2-instance-connect            1.1-19.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ec2-instance-connect-selinux        1.1-19.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ec2-utils                 2.0.1-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ed                     1.14.2-10.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
efi-filesystem               5-4.amzn2023.0.5           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
efi-srpm-macros              5-4.amzn2023.0.5           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
elfutils-debuginfod-client         0.188-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
elfutils-default-yama-scope        0.188-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
elfutils-libelf              0.188-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
elfutils-libs               0.188-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ethtool                  5.15-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
expat                   2.5.0-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
file                    5.39-7.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
file-libs                 5.39-7.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
filesystem                 3.14-5.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
findutils                 4.8.0-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
fonts-srpm-macros             2.0.5-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
fstrm                   0.6.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
fuse-libs                 2.9.9-13.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gawk                    5.1.0-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gdbm-libs                 1.19-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gdisk                   1.0.8-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gettext                  0.21-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gettext-libs                0.21-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ghc-srpm-macros              1.5.0-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glib2                   2.73.2-680.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glibc                   2.34-52.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glibc-all-langpacks            2.34-52.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glibc-common                2.34-52.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glibc-gconv-extra             2.34-52.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
glibc-locale-source            2.34-52.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gmp                    6.2.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gnupg2-minimal               2.3.7-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gnutls                   3.7.8-359.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
go-srpm-macros               3.1.0-32.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gpgme                   1.15.1-6.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gpm-libs                  1.20.7-26.amzn2023.amzn2023.0.3   installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grep                    3.8-1.amzn2023.0.4          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
groff-base                 1.22.4-7.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grub2-common                2.06-61.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grub2-efi-x64-ec2             2.06-61.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grub2-pc-modules              2.06-61.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grub2-tools                2.06-61.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grub2-tools-minimal            2.06-61.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
grubby                   8.40-51.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gssproxy                  0.8.4-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
gzip                    1.12-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hostname                  3.23-4.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hunspell                  1.7.0-9.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hunspell-en                0.20140811.1-18.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hunspell-en-GB               0.20140811.1-18.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hunspell-en-US               0.20140811.1-18.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hunspell-filesystem            1.7.0-9.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
hwdata                   0.353-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
info                    6.7-10.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
inih                    49-3.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
initscripts                10.09-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
iproute                  5.10.0-2.amzn2023.0.5        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
iputils                  20210202-2.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
irqbalance                 1.9.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
jansson                  2.14-0.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
jitterentropy               3.4.1-4.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
json-c                   0.14-8.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kbd                    2.4.0-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kbd-misc                  2.4.0-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kernel                   6.1.15-28.43.amzn2023        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kernel-livepatch-repo-s3          2023.0.20230315-1.amzn2023      installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kernel-srpm-macros             1.0-14.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kernel-tools                6.1.15-28.43.amzn2023        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
keyutils                  1.6.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
keyutils-libs               1.6.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kmod                    29-2.amzn2023.0.5          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kmod-libs                 29-2.amzn2023.0.5          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
kpatch-runtime               0.9.7-8.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
krb5-libs                 1.20.1-8.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
less                    608-2.amzn2023.0.1          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libacl                   2.3.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libaio                   0.3.111-11.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libarchive                 3.5.3-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libargon2                 20171227-9.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libassuan                 2.5.5-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libattr                  2.5.1-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libbasicobjects              0.1.1-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libblkid                  2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcap                   2.48-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcap-ng                 0.8.2-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcbor                  0.7.0-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcollection               0.7.0-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcom_err                 1.46.5-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcomps                  0.1.18-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libconfig                 1.7.2-7.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libcurl-minimal              7.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libdb                   5.3.28-49.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libdhash                  0.5.0-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libdnf                   0.67.0-1.amzn2023.0.5        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libeconf                  0.4.0-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libedit                  3.1-38.20210714cvs.amzn2023.0.2   installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libev                   4.33-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libevent                  2.1.12-3.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libfdisk                  2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libffi                   3.1-28.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libfido2                  1.10.0-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libgcc                   11.3.1-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libgcrypt                 1.10.1-7.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libgomp                  11.3.1-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libgpg-error                1.42-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libibverbs                 37.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libidn2                  2.3.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libini_config               1.3.1-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libkcapi                  1.4.0-105.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libkcapi-hmaccalc             1.4.0-105.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libldb                   2.6.1-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libmaxminddb                1.5.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libmetalink                0.1.3-14.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libmnl                   1.0.4-13.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libmodulemd                2.13.0-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libmount                  2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libnfsidmap                2.5.4-2.rc3.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libnghttp2                 1.51.0-1.amzn2023          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libnl3                   3.5.0-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpath_utils               0.2.1-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpcap                  1.10.1-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpipeline                1.5.3-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpkgconf                 1.8.0-4.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpsl                   0.21.1-3.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libpwquality                1.4.4-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libref_array                0.1.5-47.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
librepo                  1.14.2-1.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libreport-filesystem            2.15.2-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libseccomp                 2.5.3-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libselinux                 3.4-5.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libselinux-utils              3.4-5.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsemanage                3.4-5.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsepol                  3.4-3.amzn2023.0.3          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsigsegv                 2.13-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsmartcols                2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsolv                  0.7.22-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libss                   1.46.5-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsss_certmap               2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsss_idmap                2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libsss_nss_idmap              2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libstdc++                 11.3.1-4.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libstoragemgmt               1.9.4-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
libtalloc                 2.3.4-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libtasn1                  4.19.0-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libtdb                   1.4.7-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libtevent                 0.13.0-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libtextstyle                0.21-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libtirpc                  1.3.3-0.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libunistring                0.9.10-10.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libuser                  0.63-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libutempter                1.2.1-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libuuid                  2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libuv                   1.44.1-156.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libverto                  0.3.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libverto-libev               0.3.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libxcrypt                 4.4.33-7.amzn2023          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libxml2                  2.10.3-2.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libyaml                  0.2.5-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
libzstd                  1.5.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lm_sensors-libs              3.6.0-8.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lmdb-libs                 0.9.29-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
logrotate                 3.20.1-2.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lsof                    4.94.0-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lua-libs                  5.4.4-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lua-srpm-macros              1-4.amzn2023.0.2           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
lz4-libs                  1.9.4-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
man-db                   2.9.3-3.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
man-pages                 5.10-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
microcode_ctl               2.1-53.amzn2023           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
mpfr                    4.1.0-7.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nano                    5.8-3.amzn2023.0.3          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ncurses                  6.2-4.20200222.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ncurses-base                6.2-4.20200222.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ncurses-libs                6.2-4.20200222.amzn2023.0.3     installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
net-tools                 2.0-0.59.20160912git.amzn2023.0.3  installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nettle                   3.8-1.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
newt                    0.52.21-9.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nfs-utils                 2.5.4-2.rc3.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
npth                    1.6-6.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nspr                    4.35.0-4.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nss                    3.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nss-softokn                3.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nss-softokn-freebl             3.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nss-sysinit                3.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
nss-util                  3.88.1-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ntsysv                   1.15-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
numactl-libs                2.0.14-3.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
ocaml-srpm-macros             6-6.amzn2023.0.2           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openblas-srpm-macros            2-9.amzn2023.0.2           installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openldap                  2.4.57-6.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssh                  8.7p1-8.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssh-clients              8.7p1-8.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssh-server               8.7p1-8.amzn2023.0.4         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssl                  3.0.8-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssl-libs                3.0.8-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
openssl-pkcs11               0.4.12-3.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
os-prober                 1.77-7.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
p11-kit                  0.24.1-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
p11-kit-trust               0.24.1-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
package-notes-srpm-macros         0.4-18.amzn2023.0.5         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pam                    1.5.1-8.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
parted                   3.4-2.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
passwd                   0.80-10.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pciutils                  3.7.0-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pciutils-libs               3.7.0-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pcre2                   10.40-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pcre2-syntax                10.40-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Carp                 1.50-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Class-Struct             0.66-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-DynaLoader              1.47-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Encode                3.15-462.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Errno                 1.30-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Exporter               5.74-459.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Fcntl                 1.13-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-File-Basename             2.85-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-File-Path               2.18-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-File-Temp               0.231.100-2.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-File-stat               1.09-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Getopt-Long              2.52-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Getopt-Std              1.12-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-HTTP-Tiny               0.078-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-IO                  1.43-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-IPC-Open3               1.21-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-MIME-Base64              3.16-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-POSIX                 1.94-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-PathTools               3.78-459.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Pod-Escapes              1.07-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Pod-Perldoc              3.28.01-459.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Pod-Simple              3.42-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Pod-Usage               2.01-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Scalar-List-Utils           1.56-459.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-SelectSaver              1.02-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Socket                2.032-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Storable               3.21-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Symbol                1.08-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Term-ANSIColor            5.01-459.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Term-Cap               1.17-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Text-ParseWords            3.30-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-Time-Local              1.300-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-constant               1.33-459.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-if                  0.60.800-477.amzn2023.0.3      installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-interpreter              5.32.1-477.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-libs                 5.32.1-477.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-mro                  1.23-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-overload               1.31-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-overloading              0.02-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-parent                0.238-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-podlators               4.14-458.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-srpm-macros              1-39.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-subs                 1.03-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
perl-vars                 1.05-477.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pkgconf                  1.8.0-4.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pkgconf-m4                 1.8.0-4.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
pkgconf-pkg-config             1.8.0-4.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
policycoreutils              3.4-6.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
policycoreutils-python-utils        3.4-6.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
popt                    1.18-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
procps-ng                 3.3.17-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
protobuf-c                 1.4.1-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
psacct                   6.6.4-9.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
psmisc                   23.4-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
publicsuffix-list-dafsa          20221208-60.amzn2023         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python-chevron               0.13.1-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python-srpm-macros             3.9-41.amzn2023.0.5         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3                  3.9.16-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-attrs               20.3.0-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-audit               3.0.6-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-awscrt               0.16.7-1.amzn2023.0.1        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-babel               2.9.1-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-cffi                1.14.5-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-chardet              4.0.0-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-colorama              0.4.4-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-configobj             5.0.6-23.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-cryptography            36.0.1-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-daemon               2.3.0-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-dateutil              2.8.1-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-dbus                1.2.18-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-distro               1.5.0-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-dnf                4.12.0-2.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-dnf-plugins-core          4.1.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-docutils              0.16-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-gpg                1.15.1-6.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-hawkey               0.67.0-1.amzn2023.0.5        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-idna                2.10-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-jinja2               2.11.3-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-jmespath              0.10.0-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-jsonpatch             1.21-14.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-jsonpointer            2.0-2.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-jsonschema             3.2.0-9.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-libcomps              0.1.18-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-libdnf               0.67.0-1.amzn2023.0.5        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-libs                3.9.16-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-libselinux             3.4-5.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-libsemanage            3.4-5.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-libstoragemgmt           1.9.4-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-lockfile              0.12.2-5.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-markupsafe             1.1.1-10.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-netifaces             0.10.6-13.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-oauthlib              3.0.2-9.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pip-wheel             21.3.1-2.amzn2023.0.5        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-ply                3.11-11.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-policycoreutils          3.4-6.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-prettytable            0.7.2-25.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-prompt-toolkit           3.0.24-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pycparser             2.20-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pyrsistent             0.17.3-6.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-pyserial              3.4-10.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pysocks              1.7.1-8.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pytz                2022.7.1-1.amzn2023         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-pyyaml               5.4.1-2.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-requests              2.25.1-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-rpm                4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-ruamel-yaml            0.16.6-5.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-ruamel-yaml-clib          0.1.2-6.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-setools              4.4.0-9.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Python 3.9 (System Python) has security support until March 2028
python3-setuptools             59.6.0-2.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-setuptools-wheel          59.6.0-2.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-six                1.15.0-5.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-urllib3              1.25.10-5.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
python3-wcwidth              0.2.5-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
quota                   4.06-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
quota-nls                 4.06-4.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
readline                  8.1-2.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rng-tools                 6.14-1.git.56626083.amzn2023.0.3   installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rootfiles                 8.1-29.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpcbind                  1.2.6-0.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm                    4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm-build-libs               4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm-libs                  4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm-plugin-selinux             4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm-plugin-systemd-inhibit         4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rpm-sign-libs               4.16.1.3-12.amzn2023.0.5       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rsync                   3.2.6-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
rust-srpm-macros              21-42.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
screen                   4.8.0-5.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sed                    4.8-7.amzn2023.0.2          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
selinux-policy               36.16-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
selinux-policy-targeted          36.16-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
setup                   2.13.7-3.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
shadow-utils                4.9-12.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
slang                   2.3.2-9.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sqlite-libs                3.40.0-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sssd-client                2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sssd-common                2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sssd-kcm                  2.5.0-1.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
strace                   5.16-2.amzn2023.0.3         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sudo                    1.9.12-1.p2.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sysctl-defaults              1.0-3.amzn2023            installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
sysstat                  12.5.6-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
system-release               2023.0.20230315-1.amzn2023      installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd                  252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd-libs                252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd-networkd              252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd-pam                252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd-resolved              252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemd-udev                252.4-1161.amzn2023.0.3       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
systemtap-runtime             4.8-3.amzn2023.0.5          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
tar                    1.34-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
tbb                    2020.3-7.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
tcpdump                  4.99.1-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
tcsh                    6.24.07-1.amzn2023          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
time                    1.9-16.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
traceroute                 2.1.0-13.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
tzdata                   2022g-1.amzn2023.0.1         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
unzip                   6.0-57.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
update-motd                2.0-1.amzn2023.0.3          installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
userspace-rcu               0.12.1-3.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
util-linux                 2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
util-linux-core              2.37.4-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
vim-common                 9.0.1314-1.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
vim-data                  9.0.1314-1.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
vim-enhanced                9.0.1314-1.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
vim-filesystem               9.0.1314-1.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
vim-minimal                9.0.1314-1.amzn2023.0.2       installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
wget                    1.21.3-1.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
which                   2.21-26.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
words                   3.0-37.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
xfsdump                  3.1.11-2.amzn2023.0.2        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
xfsprogs                  5.18.0-1.amzn2023.0.3        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
xxhash-libs                0.8.0-3.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
xz                     5.2.5-9.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
xz-libs                  5.2.5-9.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
yum                    4.12.0-2.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
zip                    3.0-28.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
zlib                    1.2.11-33.amzn2023.0.4        installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life
zstd                    1.5.2-1.amzn2023.0.2         installed     supported     2028-03-15     Amazon Linux 2023 end-of-life

Package กับ version Amazon Linux 2023 ทั้งหมด ที่ Release ในวันที่ 2023/3/15 สามารถตรวจสอบได้ที่ AWS Official Document ด้านล่างนี้ครับ โดยมี package ทั้งหมด 2177 อย่างครับ

รายการ Service

$ systemctl list-unit-files --type=service
UNIT FILE               STATE      PRESET
acpid.service             disabled    disabled
amazon-cloudwatch-agent.service    disabled    disabled
amazon-ssm-agent.service        enabled     enabled
arp-ethers.service           disabled    disabled
atd.service              enabled     enabled
auditd.service             enabled     enabled
auth-rpcgss-module.service       static     -
autovt@.service            alias      -
cfn-hup.service            generated    -
chrony-wait.service          disabled    disabled
chronyd.service            enabled     enabled
cloud-config.service          enabled     disabled
cloud-final.service          enabled     disabled
cloud-init-hotplugd.service      static     -
cloud-init-local.service        enabled     disabled
cloud-init.service           enabled     disabled
console-getty.service         disabled    disabled
container-getty@.service        static     -
dbus-broker.service          enabled     enabled
dbus-org.freedesktop.hostname1.service alias      -
dbus-org.freedesktop.locale1.service  alias      -
dbus-org.freedesktop.login1.service  alias      -
dbus-org.freedesktop.network1.service alias      -
dbus-org.freedesktop.portable1.service alias      -
dbus-org.freedesktop.resolve1.service alias      -
dbus-org.freedesktop.timedate1.service alias      -
dbus.service              alias      -
debug-shell.service          disabled    disabled
dnf-makecache.service         static     -
dracut-cmdline.service         static     -
dracut-initqueue.service        static     -
dracut-mount.service          static     -
dracut-pre-mount.service        static     -
dracut-pre-pivot.service        static     -
dracut-pre-trigger.service       static     -
dracut-pre-udev.service        static     -
dracut-shutdown.service        static     -
emergency.service           static     -
fstrim.service             static     -
getty@.service             enabled     enabled
grub-boot-indeterminate.service    static     -
grub2-systemd-integration.service   static     -
gssproxy.service            disabled    disabled
hibinit-agent.service         enabled     enabled
import-state.service          enabled     enabled
initrd-cleanup.service         static     -
initrd-parse-etc.service        static     -
initrd-switch-root.service       static     -
initrd-udevadm-cleanup-db.service   static     -
irqbalance.service           enabled     enabled
kmod-static-nodes.service       static     -
kpatch.service             disabled    disabled
ldconfig.service            static     -
libstoragemgmt.service         enabled     enabled
loadmodules.service          disabled    disabled
logrotate.service           static     -
man-db-cache-update.service      static     -
man-db-restart-cache-update.service  disabled    disabled
modprobe@.service           static     -
nfs-blkmap.service           disabled    disabled
nfs-convert.service          enabled     disabled
nfs-idmapd.service           static     -
nfs-mountd.service           static     -
nfs-server.service           disabled    disabled
nfs-utils.service           static     -
nfsdcld.service            static     -
nis-domainname.service         disabled    disabled
pam_namespace.service         static     -
policy-routes@.service         static     -
psacct.service             disabled    disabled
quotaon.service            static     -
rc-local.service            static     -
rdisc.service             disabled    disabled
refresh-policy-routes@.service     static     -
rescue.service             static     -
rngd.service              enabled     enabled
rpc-gssd.service            static     -
rpc-statd-notify.service        static     -
rpc-statd.service           static     -
rpcbind.service            disabled    disabled
rpmdb-rebuild.service         enabled     enabled
selinux-autorelabel-mark.service    enabled     enabled
selinux-autorelabel.service      static     -
selinux-check-proper-disable.service  disabled    disabled
serial-getty@.service         indirect    disabled
sshd-keygen@.service          disabled    disabled
sshd.service              enabled     enabled
sshd@.service             static     -
sssd-autofs.service          indirect    disabled
sssd-kcm.service            indirect    disabled
sssd-nss.service            indirect    disabled
sssd-pac.service            indirect    disabled
sssd-pam.service            indirect    disabled
sssd-ssh.service            indirect    disabled
sssd-sudo.service           indirect    disabled
sssd.service              enabled     enabled
sysstat-collect.service        static     -
sysstat-summary.service        static     -
sysstat.service            enabled     enabled
system-update-cleanup.service     static     -
systemd-ask-password-console.service  static     -
systemd-ask-password-wall.service   static     -
systemd-backlight@.service       static     -
systemd-binfmt.service         static     -
systemd-boot-check-no-failures.service disabled    disabled
systemd-coredump@.service       static     -
systemd-exit.service          static     -
systemd-firstboot.service       static     -
systemd-fsck-root.service       enabled-runtime disabled
systemd-fsck@.service         static     -
systemd-halt.service          static     -
systemd-hibernate-resume@.service   static     -
systemd-hibernate.service       static     -
systemd-homed-activate.service     disabled    disabled
systemd-homed.service         disabled    enabled
systemd-hostnamed.service       static     -
systemd-hwdb-update.service      static     -
systemd-hybrid-sleep.service      static     -
systemd-initctl.service        static     -
systemd-journal-catalog-update.service static     -
systemd-journal-flush.service     static     -
systemd-journald.service        static     -
systemd-journald@.service       static     -
systemd-kexec.service         static     -
systemd-localed.service        static     -
systemd-logind.service         static     -
systemd-machine-id-commit.service   static     -
systemd-modules-load.service      static     -
systemd-network-generator.service   enabled     enabled
systemd-networkd-wait-online.service  enabled     disabled
systemd-networkd-wait-online@.service disabled    disabled
systemd-networkd.service        enabled     enabled
systemd-oomd.service          disabled    disabled
systemd-portabled.service       static     -
systemd-poweroff.service        static     -
systemd-pstore.service         disabled    enabled
systemd-quotacheck.service       static     -
systemd-random-seed.service      static     -
systemd-reboot.service         static     -
systemd-remount-fs.service       enabled-runtime disabled
systemd-repart.service         static     -
systemd-resolved.service        enabled     enabled
systemd-rfkill.service         static     -
systemd-suspend-then-hibernate.service static     -
systemd-suspend.service        static     -
systemd-sysctl.service         static     -
systemd-sysext.service         disabled    disabled
systemd-sysupdate-reboot.service    indirect    disabled
systemd-sysupdate.service       indirect    disabled
systemd-sysusers.service        static     -
systemd-time-wait-sync.service     disabled    disabled
systemd-timedated.service       static     -
systemd-timesyncd.service       disabled    disabled
systemd-tmpfiles-clean.service     static     -
systemd-tmpfiles-setup-dev.service   static     -
systemd-tmpfiles-setup.service     static     -
systemd-udev-settle.service      static     -
systemd-udev-trigger.service      static     -
systemd-udevd.service         static     -
systemd-update-done.service      static     -
systemd-update-utmp-runlevel.service  static     -
systemd-update-utmp.service      static     -
systemd-user-sessions.service     static     -
systemd-userdbd.service        indirect    disabled
systemd-vconsole-setup.service     static     -
systemd-volatile-root.service     static     -
update-motd.service          enabled     enabled
user-runtime-dir@.service       static     -
user@.service             static     -

169 unit files listed.

รายการ process

$ sudo ps auxf
USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root      2 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 [kthreadd]
root      3 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [rcu_gp]
root      4 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [rcu_par_gp]
root      5 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [slub_flushwq]
root      6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [netns]
root      8 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kworker/0:0H-events_highpri]
root     10 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [mm_percpu_wq]
root     11 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [rcu_tasks_kthread]
root     12 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [rcu_tasks_rude_kthread]
root     13 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [rcu_tasks_trace_kthread]
root     14 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [ksoftirqd/0]
root     15 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [rcu_preempt]
root     16 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [migration/0]
root     18 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [cpuhp/0]
root     19 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [cpuhp/1]
root     20 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [migration/1]
root     21 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [ksoftirqd/1]
root     23 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kworker/1:0H-events_highpri]
root     25 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [kworker/u4:1-events_unbound]
root     26 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [kdevtmpfs]
root     27 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [inet_frag_wq]
root     28 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [kauditd]
root     29 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [khungtaskd]
root     30 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [oom_reaper]
root     32 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [writeback]
root     33 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [kcompactd0]
root     34 0.0 0.0   0   0 ?    SN  22:00  0:00 \_ [khugepaged]
root     35 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kintegrityd]
root     36 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kblockd]
root     37 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [blkcg_punt_bio]
root     39 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [tpm_dev_wq]
root     40 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [md]
root     41 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [edac-poller]
root     42 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [watchdogd]
root     43 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kworker/1:1H-xfs-log/nvme0n1p1]
root     60 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [kswapd0]
root     63 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfsalloc]
root     64 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs_mru_cache]
root     66 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kthrotld]
root     69 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [kworker/1:2-mm_percpu_wq]
root     82 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [xenbus_probe]
root     113 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [nvme-wq]
root     115 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [nvme-reset-wq]
root     117 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [nvme-delete-wq]
root     124 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [mld]
root     143 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [ipv6_addrconf]
root     162 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kstrp]
root     174 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [zswap-shrink]
root     242 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kworker/u5:0]
root     243 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [kworker/0:1H-xfs-log/nvme0n1p1]
root     361 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:00  0:00 \_ [kworker/0:3-cgroup_destroy]
root     706 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-buf/nvme0n1]
root     707 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-conv/nvme0n]
root     708 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-reclaim/nvm]
root     709 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-blockgc/nvm]
root     710 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-inodegc/nvm]
root     711 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-log/nvme0n1]
root     712 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xfs-cil/nvme0n1]
root     713 0.0 0.0   0   0 ?    S  22:00  0:00 \_ [xfsaild/nvme0n1p1]
root    1157 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [ena]
root    1179 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [cryptd]
root    1340 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [rpciod]
root    1341 0.0 0.0   0   0 ?    I<  22:00  0:00 \_ [xprtiod]
root    2034 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:06  0:00 \_ [kworker/0:1-mm_percpu_wq]
root    2088 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:06  0:00 \_ [kworker/1:0-events]
root    2203 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:10  0:00 \_ [kworker/u4:0-events_unbound]
root    2265 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:13  0:00 \_ [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root    2322 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:13  0:00 \_ [kworker/0:0-events]
root    2329 0.0 0.0   0   0 ?    D  22:15  0:00 \_ [kworker/u4:2+events_unbound]
root    2454 0.0 0.0   0   0 ?    I  22:17  0:00 \_ [kworker/u4:3-events_unbound]
root      1 0.2 1.7 105312 16896 ?    Ss  22:00  0:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deseria
root     756 0.0 1.5 42264 14964 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root    1127 0.0 1.1 30288 10460 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
systemd+  1140 0.0 1.5 21036 14512 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
root    1142 0.0 0.2 36024 2776 ?    S<sl 22:00  0:00 /sbin/auditd
root    1191 0.0 0.6 15260 6528 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/bin/systemd-inhibit --what=handle-suspend-key:handle-h
root    1358 0.0 0.1  2668 1132 ?    S  22:00  0:00 \_ /usr/sbin/acpid -f
root    1194 0.0 0.3 81328 2940 ?    Ssl 22:00  0:00 /usr/sbin/irqbalance --foreground
libstor+  1195 0.0 0.2  2752 2040 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/bin/lsmd -d
root    1196 3.7 0.7 164768 6868 ?    Ssl 22:00  0:37 /usr/sbin/rngd -f -x pkcs11 -x nist
root    1197 0.0 1.1 240020 10684 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/sbin/sssd -i --logger=files
root    1263 0.0 1.3 243644 12684 ?    S  22:00  0:00 \_ /usr/libexec/sssd/sssd_be --domain implicit_files --uid
root    1283 0.0 4.1 267284 39504 ?    S  22:00  0:00 \_ /usr/libexec/sssd/sssd_nss --uid 0 --gid 0 --logger=fil
dbus    1199 0.0 0.4  8372 3884 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
dbus    1217 0.0 0.3  5264 2904 ?    S  22:00  0:00 \_ dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id ec26934
systemd+  1200 0.0 1.0 235712 9592 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
chrony   1213 0.0 0.4 86864 4152 ?    S  22:00  0:00 /usr/sbin/chronyd -F 2
root    1242 0.0 0.3 281008 3532 ?    Ssl 22:00  0:00 /usr/sbin/gssproxy -D
root    1334 0.0 1.0 17600 9864 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root    1495 0.0 0.2 20544 2624 ?    Ss  22:00  0:00 /usr/sbin/atd -f
root    1496 0.0 0.1 221344 1068 tty1   Ss+ 22:00  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root    1497 0.0 0.1 221388 1064 ttyS0  Ss+ 22:00  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,38400,960
root    1503 0.0 0.7 29104 7096 ?    Ss  22:00  0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root    1840 0.0 1.6 1247744 15776 ?    Ssl 22:01  0:00 /usr/bin/amazon-ssm-agent
root    1880 0.0 2.8 1484360 26732 ?    Sl  22:01  0:00 \_ /usr/bin/ssm-agent-worker
root    2009 0.1 2.3 1326884 21740 ?    Sl  22:05  0:01   \_ /usr/bin/ssm-session-worker <IAMロール名>-03f3f
ssm-user  2029 0.0 0.4 232300 4200 pts/0  Ss  22:05  0:00     \_ sh
root    2392 1.0 0.8 260288 8448 pts/0  S+  22:17  0:00       \_ sudo ps auxf
root    2463 0.0 0.3 232680 2912 pts/0  R+  22:17  0:00         \_ ps auxf
root    2395 4.0 0.6 15260 6528 ?    Ss  22:17  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-userdbd
root    2410 0.0 0.8 24876 7684 ?    S  22:17  0:00 \_ systemd-userwork
root    2412 0.0 0.7 15612 6672 ?    S  22:17  0:00 \_ systemd-userwork
root    2413 0.0 0.7 15612 6684 ?    S  22:17  0:00 \_ systemd-userwork
root    2451 6.0 1.3 19836 12912 ?    Ss  22:17  0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
root    2456 0.0 0.7 115676 6800 ?    S  22:17  0:00 \_ (sd-pam)

รายการ Port ที่ใช้งานอยู่

$ sudo ss -antup
Netid   State     Recv-Q   Send-Q              Local Address:Port       Peer Address:PortProcess
udp    UNCONN     0      0              172.31.7.233%ens5:68           0.0.0.0:* users:(("systemd-network",pid=1200,fd=17))
udp    UNCONN     0      0                  127.0.0.1:323          0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=1213,fd=5))
udp    UNCONN     0      0        [fe80::4:4dff:fe6f:d56b]%ens5:546            [::]:* users:(("systemd-network",pid=1200,fd=19))
udp    UNCONN     0      0                    [::1]:323            [::]:* users:(("chronyd",pid=1213,fd=6))
tcp    LISTEN     0      128                  0.0.0.0:22           0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=1503,fd=4))
tcp    ESTAB     0      0                 172.31.7.233:44510      67.220.240.167:443 users:(("ssm-agent-worke",pid=1880,fd=10))
tcp    ESTAB     0      0                 172.31.7.233:59786      209.54.182.89:443 users:(("ssm-session-wor",pid=2009,fd=16))
tcp    TIME-WAIT   0      0                 172.31.7.233:33134      52.119.198.91:443
tcp    ESTAB     0      0                 172.31.7.233:53100      209.54.181.213:443 users:(("ssm-agent-worke",pid=1880,fd=14))
tcp    LISTEN     0      128                    [::]:22            [::]:* users:(("sshd",pid=1503,fd=6))

รายการ Disk size

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    4.0M   0 4.0M  0% /dev
tmpfs      460M   0 460M  0% /dev/shm
tmpfs      184M 384K 184M  1% /run
/dev/nvme0n1p1 8.0G 1.8G 6.3G 22% /
tmpfs      460M   0 460M  0% /tmp

รายการ File System ที่ถูก mount

$ findmnt
TARGET            SOURCE   FSTYPE   OPTIONS
/               /dev/nvme0n1p1
│                    xfs    rw,noatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,sunit=1024,swidth
├─/proc            proc    proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs   rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1
├─/sys            sysfs   sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/kernel/security   securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/cgroup      cgroup2  cgroup2  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot
│ ├─/sys/fs/pstore      pstore   pstore   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/firmware/efi/efivars efivarfs  efivarfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/bpf        bpf    bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
│ ├─/sys/fs/selinux      selinuxfs selinuxfs rw,nosuid,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/debug     debugfs  debugfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/kernel/tracing    tracefs  tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/kernel/config    configfs  configfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/sys/fs/fuse/connections fusectl  fusectl  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/dev            devtmpfs  devtmpfs  rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=114352,mode=755
│ ├─/dev/shm         tmpfs   tmpfs   rw,nosuid,nodev,seclabel
│ ├─/dev/pts         devpts   devpts   rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
│ ├─/dev/hugepages      hugetlbfs hugetlbfs rw,relatime,seclabel,pagesize=2M
│ └─/dev/mqueue        mqueue   mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
├─/run            tmpfs   tmpfs   rw,nosuid,nodev,seclabel,size=188280k,nr_inodes=819200,mode=755
│ ├─/run/credentials/systemd-sysctl.service
│ │              ramfs   ramfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700
│ ├─/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
│ │              ramfs   ramfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700
│ └─/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
│               ramfs   ramfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700
├─/tmp            tmpfs   tmpfs   rw,nosuid,nodev,seclabel,nr_inodes=1048576
├─/boot/efi          systemd-1 autofs   rw,relatime,fd=38,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1
└─/var/lib/nfs/rpc_pipefs   sunrpc   rpc_pipefs rw,relatime

รายการ User

$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:997:997:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:996:996:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:995:995:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
ec2-instance-connect:x:994:994::/home/ec2-instance-connect:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
chrony:x:993:993:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
ec2-user:x:1000:1000:EC2 Default User:/home/ec2-user:/bin/bash
cwagent:x:992:992:Cloudwatch Agent:/home/cwagent:/sbin/nologin
ssm-user:x:1001:1001::/home/ssm-user:/bin/bash

รายการ Group

$ cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:ec2-user
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:ec2-user
cdrom:x:11:
mail:x:12:
man:x:15:
dialout:x:18:
floppy:x:19:
games:x:20:
tape:x:33:
video:x:39:
ftp:x:50:
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
nobody:x:65534:
utmp:x:22:
utempter:x:35:
dbus:x:81:
input:x:104:
kvm:x:36:
render:x:105:
sgx:x:106:
systemd-journal:x:190:ec2-user
systemd-network:x:192:
systemd-oom:x:999:
systemd-resolve:x:193:
ssh_keys:x:998:
sshd:x:74:
rpc:x:32:
libstoragemgmt:x:997:
systemd-coredump:x:996:
systemd-timesync:x:995:
ec2-instance-connect:x:994:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
rpcuser:x:29:
chrony:x:993:
tcpdump:x:72:
screen:x:84:
ec2-user:x:1000:
cwagent:x:992:
ssm-user:x:1001:

แนะนำให้ทดสอบกับ OS library ก่อนจะใช้ Amazon Linux 2023

เราได้แนะนำเกี่ยวกับ Amazon Linux 2023 Release อย่างเป็นทางการกันไปแล้วครับ

ระยะเวลาการซัพพอร์ทของ Amazon Linux 2 ถูกยืดไปถึงเดือน 6 ปี 2025 ครับ แต่ก็แนะนำให้รีบทดสอบกับ OS library แล้วเปลี่ยนไปใช้ Amazon Linux 2023 เร็วๆดีกว่าครับ

ตอนที่จะทดสอบก็สามารถดูบทความด้านล่างที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Amazon Linux 2 กับ Amazon Linux 2023 ประกอบการตัดสินใจได้ครับ

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อใครสักคนก็ดีใจแล้วครับ

แล้วเจอกันใหม่ในบทความต่อไป สวัสดีครับ

บทความต้นฉบับ

Amazon Linux 2023がGAされました | DevelopersIO

บทความอ้างอิง