Vietnamese Blogの記事一覧

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 3 : Tạo Scenario đầu tiên – phần 2

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 2 : tạo Scenario đầu tiên

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 1 : Biết đến Autify

Tổ chức cuộc họp hiệu quả với “phương pháp 5P”

Đôi nét quen thuộc của Agile và cách 4 Manifesto được thể hiện trong các Scrum Event

Docker là gì ? Tìm hiểu một số định nghĩa cơ bản về Docker

Tạo RichMenu cho LINE Messaging API channel

toan.nguyen

2021.04.08

Áp dụng Sass trong dự án React thực tế

toan.nguyen

2021.03.22

Thử gửi tin nhắn trên ứng dụng LINE thông qua LIFF API

toan.nguyen

2021.02.23

Tích hợp tính năng Login của LIFF (LINE Front-end Framework) vào ứng dụng Web

toan.nguyen

2021.01.29

Switch role với AWS CLI

toan.nguyen

2020.12.23

Cài đặt Apache server lên EC2 bằng EC2 User Data

toan.nguyen

2020.11.25

[Report][AWS Modern Applications Online Series]Hiện đại hóa trên AWS

[Report][AWS Modern Applications Online Series]Chạy containers phi máy chủ với Amazon EKS

toan.nguyen

2020.10.15

Kinh nghiệm thi chứng chỉ AWS Certified Developer Associate (DVA-C01)

toan.nguyen

2020.10.13

注目の記事

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Nâng cao khả năng bảo mật cho tổ chức với Amazon GuardDuty

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Kiến trúc giải pháp theo sự kiện trên AWS

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiện đại hoá Kiến trúc ứng dụng trên AWS

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tất cả mọi thứ AI/ML: Buộc chúng lại với nhau

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiệu quả từ hỗn loạn: Làm rõ hoạt động trong hệ thống phân phối

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu tích hợp ứng dụng cho microservice

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tăng tốc với serverless, để phát triển những tính năng hiệu quả cho ứng dụng

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu kiến trúc: Xử lý luồng không cần máy chủ ở quy mô

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Cung cấp các ứng dụng gốc container mà không cần quản lý máy chủ

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]CI / CD ở quy mô: Thực tiễn tốt nhất với các dịch vụ AWS DevOps

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Chạy hạ tầng AWS tại chỗ với dịch vụ AWS Outposts

toan.nguyen

2020.09.29

Tìm hiểu khái niệm trung tâm liên lạc Amazon Connect trên Cloud!

Tìm hiểu về Typescript!

Ghi chú với Notion – Làm việc hiệu quả!

NAT Instance trong VPC

toan.nguyen

2020.09.05