AWS Knowledge ติวเข้ม Lesson 2

สำหรับ Lesson ที่ 2 นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Compute in the cloud เป็นบริการประมวลผลและรันโปรแกรมเป็นระบบคลาวด์โดยใช้งาน service ของ AWS ซึ่งก็คือ Amazon EC2 นั้นเอง
2021.10.06

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

สำหรับ Lesson ที่ 2 นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Compute in the cloud เป็นบริการประมวลผลและรันโปรแกรมเป็นระบบคลาวด์โดยใช้งาน service ของ AWS ซึ่งก็คือ Amazon EC2 นั้นเอง

Amazon EC2 คืออะไร ?

เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนบนคลาวด์ที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงตามการใช้งานจริง ซึ่งมีตัวเลือก CPU, Memory และอื่นๆ มากกว่า 300 รายการให้เลือกใช้งาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นโดยเชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล EBS สำหรับงานที่ใช้ในระยะยาว หรือสามารถชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าได้ AWS มีบริการ Reserved Instance (RI) ที่ให้ส่วนลดพิเศษ

Amazon EC2 ทำงานอย่างไร ?

วิธีการทำงานจะเป็นเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ

  • การสร้าง Instance : ซึ่งจะมีให้เลือกระบบ OS ต่างๆมากมาย และ ขนาดความจุของหน่วยประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บต่างๆ
  • การเชื่อมต่อกับ Instance : คือการเชื่อมต่อ Instance กับตัวโปรแกรมหรือระบบที่เราพัฒนา
  • ใช้งาน Instance : การเปิดใช้งานประมวลผลโปรแกรม หรือ รันโปรแกรมต่างๆ ของเราบน Instance นั้นๆ

Amazon EC2 instance types มีกี่ประเภท

สามารถแบ่งได้ออกทั้งหมด 3 ประเภท

  1. General purpose เป็นประเภทสมดุลแบ่งการใช้งานของระบบประมวลผล และ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลให้เท่าๆกัน สำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลในระหว้างการทำงานโปรเจค

  2. Compute optimized เป็นรูปแบบที่เน้นการประมวลผลเป็นหลัก จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลโปรแกรมของ CPU ให้ดีมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว

  3. Memory optimized เป็นรูปแบบที่จะเน้นไปที่การเพ่ิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับการเก็บข้อมูลงานขนาดใหญ่

Amazon EC2 pricing

  • On-Demand มีการคำนวนและคิดเงินตามการใช้งานจริง รายชั่วโมง อยากใช้ตอนไหน ก็สามารถเปิดใช้งานได้
  • Spot มีค่าใช้จ่ายที่ถุกกว่าแบบ On-Demand เป็นการใช้งานแบบใช้งานพื้นที่เหลือภายใน AWS แต่มีข้อเสียคืออาจจะถูก Terminate ได้ตอนไหนก็ได้เมื่อเกิดปัญหา
  • Reserved เป็นการจองใช้งานในระยะเวลานาน มีเลือก 2 ระยะเวลาคือ 1 ปี กับ 3 ปี โดยมีส่วนลดสูงสุด 72% ในรูปแบบการใช้งานจริงแต่ข้อเสียคือเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลการใช้งานได้
  • Compute Savings Plans จะมีรูปแบบคล้ายกับ Reserved แต่มีความยิดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า ได้เครื่องที่เป็นของเราเองมีการคิดเงินตามจำนวน Instance

สรุป

สรุปในส่วน Lesson 2 นะครับ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Amazon EC2 และ รูปแบบวิธีการทำงานที่อยู่บนระบบคลาวด์รวมทั้งการคิดคำนวนราคาในการใช้งานด้วยเช่นกัน ซึ่งเนื้อหาในบล็อกนี้จะเป็นการสรุปใจความสำคัญและหัวข้อต่างๆของ Amazon EC2 นะครับ หวังว่าเนื้อหาที่ผมเขียนนี้จะสามารถช่วยให้ทุกท่านทำความเข้าใจเกียวกับ AWS ได้ดียิ่งขึ้นครับ