ตรวจสอบ Error “The requested configuration is currently not supported.” ขณะเปิดใช้งาน EC2 instance

หลังจากเปลี่ยน instance type แล้ว หากมีข้อความ error แสดงขึ้นมาว่า "The requested configuration is currently not supported.Please check the documentation for supported configurations." ให้ลองตรวจสอบ instance type ว่าสามารถใช้กับ availability zone ที่ใช้อยู่ได้หรือไม่

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

สวัสดีครับ ไลท์ครับ

ครั้งนี้จะเขียนเกี่ยวกับ error ด้านล่างนี้ที่เกิดในการใช้งาน EC2 ครับว่ามีวิธีตรวจสอบอย่างไร รวมถึงแก้ไขยังไงกันได้บ้างครับ
"The requested configuration is currently not supported. Please check the documentation for supported configurations."

บทความที่เกี่ยวข้อง

"The requested configuration is currently not supported. Please check the documentation for supported configurations." เกิดขึ้นได้อย่างไร

จากที่ได้ตรวจสอบมาได้ผลตามนี้ครับ

▼instance type ก่อนที่จะเปลี่ยนคือ t2.micro ครับ

▼ลองเปลี่ยนเป็น r6i.24xlarge ก็เปลี่ยนได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร

แต่พอ start instance แล้วก็มีแจ้งเตือน error ขึ้นมา

Failed to start the instance i-xxxxxxxxxxx

The requested configuration is currently not supported. Please check the documentation for supported configurations.

พอเจอแจ้งเตือนแบบนี้จึงอยากจะรู้ว่าต้องแก้ไขยังไง เลยลองได้รวบรวมข้อมูลมาครับ

สรุปเบื้องต้น

 • ตรวจสอบว่า instance type สามารถใช้กับ avalability zone ที่ใช้งานอยู่ได้มั้ย
 • สามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้า management console 「EC2」→ 「instance type」
 • อาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่ไม่ตรงกับ 2 ข้อด้านบนโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนี้ครับ

สาเหตุ:เป็นไปได้ว่าในออฟชั่นบางส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดใช้งานอาจจะมี instance type ที่มีความไม่เข้ากันในระบบ หรือ aws region , avalabiliy zone นั้นๆอาจไม่รองรับการตั้งค่า instance

การแก้ปัญหา: ตั้งค่า instance ใหม่โดยค้นหา instnace type ที่ตรงกับการใช้งานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารนี้ Find an Amazon EC2 instance type

 • วิธีการแก้ปัญหาโดยละเอียด สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้
 • availability zone จะเลือกตัวใดตัวนึงจากทางด้านล่าง
  • ตรวจสอบว่า AMIที่เลือกมานั้นรองรับ instance typeหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น instance type ไม่ใช่ cpu ของ intel Xeon แต่ใช้เป็น AWS Graviton ที่รองรับการใช้งานผ่านสถาปัตยกรรม ARMก็ต้องใช้ AMIที่เข้ากันได้กับ ARM
  • ทดสอบก่อนว่าใน region และ availability zone ที่จะใช้งาน instance type นั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดย instance type รุ่นใหม่ๆก็ยังมีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้ในบาง region หรือ availabity zone ในขณะเดียวกัน instance type ยุคก่อนหน้านี้ ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน region หรือ availabity zoneใหม่ๆเช่นกัน โดยสามารถใช้คำสั่งนี้ describe-instance-type-offerings ในการค้นหา instance type ที่ใช้งานได้ในแต่ละพื้นที่ (region หรือ availabity zone) ได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมได้ตามเอกสารนี้ Find an Amazon EC2 instance type
  • ในกรณีที่เป็น Dedicated instance หรือการใช้งาน Dedicated Hosts ก็ต้องเลือกใช้งาน instance type ที่รองรับinstance Dedicated instance หรือ Dedicated Hosts

Troubleshoot Amazon EC2 Auto Scaling: EC2 instance launch failures - Amazon EC2 Auto Scaling

เอกสารทางด้านบนจะเกี่ยวกับ EC2 Auto Scaling ที่มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ instance
และข้างล่างนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ Amazon EC2 Trouble shooting ครับ

(Linux)Troubleshoot instance launch issues - Amazon Elastic Compute Cloud

(Windows)Troubleshoot instance launch issues - Amazon Elastic Compute Cloud

ตรวจสอบว่า instance type ใช้งานบน availability zone ได้มั้ย

หน้า console ของ EC2 ไปที่「instance type จะมีรายละเอียดของ instance type หลากหลายประเภทแบบเรียงกันอยู่ โดยสามารถตั้งค่าที่ไอคอนฟันเฟืองทางด้านขวาบนเพื่อให้แสดงข้อมูลของ availability zone ได้

โดยในครั้งนี้จะเปลี่ยน instance type เป็น r6i.24xlarge ในข้อมูลของ availability zone จะระบุว่าสามารถใช้งานได้ที่ ap-northeast-1a, ap-northeast-1d

ซึ่ง instance ที่ใช้งานอยู่ในครั้งนี้จะอยู่ที่ availability zone ap-northeast-1c

ทำให้ทราบว่าหากมีการใช้งาน instance type ที่ไม่รองรับกับ availability zone ที่ใช้อยู่ก็จะแสดง "Error" ขึ้นมา

แล้วถ้าเป็นการ launch EC2 (สร้าง EC2)ใหม่ล่ะ?

ถ้าไม่ใช่การเปลี่ยน instance type แต่เป็นการสร้าง EC2 instance ใหม่เลยจะเป็นอย่างไร มาลองดูผลทดสอบกัน

availability zone:ap-northeast-1c
instance type:r6i.24xlarge
จากการลองทดสอบด้วยรายละเอียดทางด้านบนก็พบว่ายังมีแสดง error อยู่

instance launch failed

Your requested instance type (r6i.large) is not supported in your requested Availability Zone (ap-northeast-1c). Please retry your request by not specifying an Availability Zone or choosing ap-northeast-1a, ap-northeast-1d.

มีรายละเอียดระบุว่า instance type ไม่รองรับการใช้งาน availability zone นั้นๆด้วยเป็นข้อความ error ที่เข้าใจได้ไม่ยาก

ค้นหา instance type ที่สามารถใช้งานได้ใน availability zone ที่ใช้งานอยู่

ในเคสนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถเลือกใช้งาน r6i.24xlarge ได้ เลยกำลังพิจารณา instance type ตัวอื่นๆอยู่

ในหน้า console ของ EC2 ในหัวข้อ 「instance type」 สามารถกรองข้อมูล (filter) ได้หลายรูปแบบ

ในตัวอย่างจะเป็นการกรองข้อมูลทางด้านล่างครับ

 • MEMORY (GiB)จะเป็น 16 GiB
 • availability zone จะเลือกตัวใดตัวนึงจากทางด้านล่าง
  • ap-northeast-1a, ap-northeast-1c
  • ap-northeast-1a, ap-northeast-1c, ap-northeast-1d

หลังจากเปลี่ยนมาเป็น instance type ที่รองรับการใช้งานบน availability zone แล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา

คิดว่าจากเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจจะเกิดกับใครหลายๆคนที่กำลังจะเปลี่ยน instance type กันครับ ทว่าในปัจจุบัน
availability zone ที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีอัพเดทอยู่ตลอดคอยติดตามดูอัพเดทเรื่อยๆแล้วเลือกใช้งานตัวที่เหมาะกับการใช้งานของทุกท่านกันจะดีกว่าครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : zone name และ zone ID จะแตกต่างกันไปในแต่ละ account

ถึงจุดนี้ทุกท่านน่าจะได้เห็น availability zone ต่างๆเช่น ap-northeast-1a, ap-northeast-1c, ap-northeast-1d ที่ค้นหาจาก instance type แล้วก็อาจจะจะแตกต่างกันไป availability zone ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากให้ทราบกันไว้ครับ

ap-northeast-1a, ap-northeast-1c, ap-northeast-1d ข้อมูลส่วนนี้จะเรียกว่า Zone name ครับ
apne1-az4, apne1-az1, apne1-az2 ข้อมูลส่วนนี้จะเรียกว่า Zone ID ซึ่งข้อมูลจะอยู่ด้วยกันครับโดยแต่ละ AWS accountก็จะแสดงแตกต่างกันไปครับ

โดยสามารถตรวจสอบ zone name และ Zone IDของตนเองได้จากหน้า dashboard ของ EC2 ตามภาพนี้ครับ

สรุป

" The requested configuration is currently not supported. Please check the documentation for supported configurations. " หากเจอข้อความ error นี้ให้คิดเลยว่าอาจเกิดจากสาเหตู 「instance type ไม่สามารถใช้งานกับ availability zone ที่ใช้งานอยู่」 แล้วลองตรวจสอบดูอีกครั้งครับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจอข้อความ error นี้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีเพิ่ม Memory ใน EC2