การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight

การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight นี้ เป็นการสาธิตในรูปแบบของแผนภูมิแท่งแนวตั้งที่วิเคราะห์ "ยอดขาย กำไร และต้นทุนสำหรับแต่ละรายการ" โดยแสดงผลเป็น Dashboard สามารถเข้ามาศึกษาและทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight ต่อจากบทความ วิธีการ JOIN ใน Dataset ของ QuickSight

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการ JOIN ใน Dataset ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics ได้ สามารถดูวิธีการทำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

※ สำหรับผู้ที่มี Datasets อยู่แล้ว และต้องการใช้ Datasets ที่มีอยู่ สามารถทำตามขั้นตอน การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่ ในหัวข้อถัดไปได้เลย

การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่

คลิกAnalysesตามด้วยคลิกNew Analysis
c_analyses_db-1

เลือก Datasets ของเรา ตัวอย่างนี้คือDemo1
c_analyses_db-2

คลิกCreate analysis
c_analyses_db-3

เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ c_analyses_db-4-2

วิธีการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics

เปลี่ยนชื่อ Analysis ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย เช่นผมจะสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้ง ก็จะใช้เป็นชื่อVertical bar chartเป็นต้น
c_vertical-1

เราจะมาทำการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้ง โดยคลิกที่Vertical bar chart:
c_vertical-2

คลิกที่item_nameค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Y axis เพื่อวาง
c_vertical-3

เมื่อ item_name อยู่ในช่อง Y axis จะเห็นว่าในช่อง Visual มีแผนภูมิแท่งแนวตั้งเพิ่มมาแล้ว (ในส่วนที่มีแผนภูมิแท่งแนวตั้งเพิ่มขึ้นมา เราจะเรียกว่า Visual)
c_vertical-4

คลิกที่priceค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-5

เมื่อ price อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-6

คลิกที่profitค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-7

เมื่อ profit อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-8

คลิกที่costค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-9

เมื่อ cost อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-10

เปลี่ยนชื่อ Visual ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย ตัวอย่างนี้คือยอดขาย กำไร และต้นทุนสำหรับแต่ละรายการ
c_vertical-11

เราสามารถปรับขนาดของ Visual ได้ตามต้องการ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
c_vertical-12

สรุป

การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics สามารถปรับแต่ง Option ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของการใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่