การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight

การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight นี้ เป็นการสาธิตในรูปแบบของแผนภูมิแท่งแนวตั้งที่วิเคราะห์ "ยอดขาย กำไร และต้นทุนสำหรับแต่ละรายการ" โดยแสดงผลเป็น Dashboard สามารถเข้ามาศึกษาและทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics บน QuickSight ต่อจากบทความ วิธีการ JOIN ใน Dataset ของ QuickSight

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการ JOIN ใน Dataset ก่อน จึงจะสามารถสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics ได้ สามารถดูวิธีการทำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

※ สำหรับผู้ที่มี Datasets อยู่แล้ว และต้องการใช้ Datasets ที่มีอยู่ สามารถทำตามขั้นตอน การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่ ในหัวข้อถัดไปได้เลย

การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่

คลิกAnalysesตามด้วยคลิกNew Analysis
c_analyses_db-1

เลือก Datasets ของเรา ตัวอย่างนี้คือDemo1
c_analyses_db-2

คลิกCreate analysis
c_analyses_db-3

เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ c_analyses_db-4-2

วิธีการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics

เปลี่ยนชื่อ Analysis ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย เช่นผมจะสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้ง ก็จะใช้เป็นชื่อVertical bar chartเป็นต้น
c_vertical-1

เราจะมาทำการสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้ง โดยคลิกที่Vertical bar chart:
c_vertical-2

คลิกที่item_nameค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Y axis เพื่อวาง
c_vertical-3

เมื่อ item_name อยู่ในช่อง Y axis จะเห็นว่าในช่อง Visual มีแผนภูมิแท่งแนวตั้งเพิ่มมาแล้ว (ในส่วนที่มีแผนภูมิแท่งแนวตั้งเพิ่มขึ้นมา เราจะเรียกว่า Visual)
c_vertical-4

คลิกที่priceค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-5

เมื่อ price อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-6

คลิกที่profitค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-7

เมื่อ profit อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-8

คลิกที่costค้างไว้ แล้วลากไปที่ช่อง Value เพื่อวาง
c_vertical-9

เมื่อ cost อยู่ในช่อง Value แล้ว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟในช่อง Visual
c_vertical-10

เปลี่ยนชื่อ Visual ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย ตัวอย่างนี้คือยอดขาย กำไร และต้นทุนสำหรับแต่ละรายการ
c_vertical-11

เราสามารถปรับขนาดของ Visual ได้ตามต้องการ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
c_vertical-12

สรุป

การสร้างแผนภูมิแท่งแนวตั้งใน Analytics สามารถปรับแต่ง Option ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของการใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ