การลบบัญชี QuickSight ใน AWS

วิธีการลบบัญชี QuickSight เราจะต้องทำการลบในรีเจี้ยนของ US East (N. Virginia) เท่านั้น

ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการลบบัญชี QuickSight ใน AWS

การลบบัญชี QuickSight

การลบบัญชี QuickSight เราจะต้องทำการลบในรีเจี้ยนของUS East (N. Virginia)เท่านั้น

ถ้าเป็นรีเจี้ยนอื่นที่ไม่ใช่ของUS East (N. Virginia)ให้ทำการเปลี่ยนรีเจี้ยนตามนี้
» คลิกที่ชื่อบัญชี QuickSight ของเรา
» คลิกSingapore
» เลือกUS East (N. Virginia)

คลิกที่ชื่อบัญชี QuickSight ของเราอีกครั้ง แล้วเลือกManage QuickSight

เลือกAccount settingsตามด้วยคลิกDelete account

พิมพ์confirmเพื่อยืนยันการลบบัญชี จากนั้นคลิกDelete accountได้เลย

ในหน้า Unsubscribe successful นี้ให้ดูที่แถว policy กับ role แล้ว Copy เฉพาะส่วนท้ายสุดของแถวตามรูปภาพเพื่อนำไปค้นหาใน IAM และทำการลบ
จากนั้นคลิกGo to AWS consoleเพื่อไปยังหน้า AWS Console

arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:policy/service-role/AWSQuickSightRedshiftPolicy
arn:aws:iam::xxxxxxxxxxxx:role/service-role/aws-quicksight-service-role-v0

เมื่อกลับมา AWS Console แล้วให้ทำขั้นตอนถัดไปได้เลยครับ

การลบ Policy, Role ใน IAM

การลบ Policy

เข้ามาที่ [IAM > Policies] แล้วค้นหาAWSQuickSightRedshiftPolicy
ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องลบ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ

การลบ Role

เข้ามาที่ [IAM > Roles] แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้:
» ค้นหาaws-quicksight-service-role-v0
» ติ๊กaws-quicksight-service-role-v0
» คลิกDelete

Confirm โดยการใส่ชื่อaws-quicksight-service-role-v0ลงไป และคลิกDelete

เพียงเท่านี้ก็สามารถลบบัญชี QuickSight เสร็จเรียบร้อยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่