มาแก้ไขปัญหา Cookiebot ให้แสดงวิดีโอ YouTube บนเว็บไซต์กันเถอะ

Cookiebot เป็นเครื่องมือจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ ที่สนับสนุน GDPR หรือ PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย) ซึ่งในบทความนี้จะบอกถึงวิธีการตั้งค่าเพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงวีดิโอของ YouTube ได้ เมื่อมีการใช้งาน Cookiebot

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

บทนำ

ผมป๊อป จากบริษัทคลาสเมธอดประเทศไทยครับ สำหรับบทความในครั้งนี้ ผมได้อ้างอิงมาจากบทความของ คุณ Minami และได้นำมาเขียนเป็นบทความภาษาไทยให้ทุกคนได้อ่านกันครับ

Cookiebot เป็นเครื่องมือที่จัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ และแสดงแบนเนอร์ยืนยันคุกกี้ตามการรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลเช่น GDPR นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการรองรับ PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย) ที่จะเริ่มในประเทศไทยตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2021 เป็นต้นไป

เมื่อทำการติดตั้ง Cookiebot บนเว็บไซต์แล้ว ก็จำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ได้ใช้งานในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากว่าคุกกี้ถูกใช้งานในเครื่องมือเช่น YouTube หรือ GoogleMap จึงอยู่ภายใต้การจัดการเช่นเดียวกับคุกกี้

ปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อติดตั้ง Cookiebot แล้ว Cookiebot จะสแกนหน้าเว็บไซต์ และจำแนกคุกกี้โดยอัตโนมัติ

ในตอนที่สแกน คุกกี้ที่สร้างโดย YouTube จะถูกจำแนกให้เป็นกลุ่ม "Marketing" โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดยินยอมการเข้าถึงข้อมูลตามประเภท ดังต่อไปนี้ การตั้งค่า (Preference), สถิติ (Statistics), การตลาด (Marketing) และยังสามารถนำเครื่องหมายถูกออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถตั้งค่าการยินยอมคุกกี้ในส่วนของช่อง "จำเป็น (Necessary)" ได้ เนื่องจากหากไม่ยินยอมในส่วนนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถแสดงผลได้

หากคุกกี้ของ YouTube นำเครื่องหมายถูกออกจาก "Marketing" ที่ได้จำแนกประเภทไว้นั้น จะทำให้ผู้ใช้งานอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถดูวิดีโอที่ฝังแท็กได้ หากเป็นวีดีโอทั่วไปอาจจะไม่เป็นอะไร แต่สำหรับวีดีโอที่มีเนื้อหาจำเป็นต้องแสดงผลบนเว็บไซต์ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงเขียนวิธีแก้ปัญหาในส่วนนี้เอาไว้ด้านล่างครับ

วิธีการแก้ปัญหา

สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยการจำแนกประเภทคุกกี้ของ YouTube ให้อยู่ในหมวด "จำเป็น (Necessary)"

1.

Embed tag (แท็กสำหรับฝัง) ของ YouTube เดิมจะมีหน้าตาเป็นไปตามด้านล่าง

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/a9__D53WsUs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

ให้ปรับแก้แท็กที่ลงในเว็บไซต์ตามด้านล่างนี้

<iframe data-cookieconsent="necessary" src="https://www.youtube.com/embed/a9__D53WsUs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

จุดที่สำคัญคือจะเป็นส่วนของ data-cookieconsent="necessary"

2.

ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลของ Cookiebot แล้วคลิก "Cookies" ที่ด้านบนของหน้าจอ หากยังไม่สแกนคุกกี้ ก็ให้คลิก "SCAN DOMAIN NOW" เพื่อให้ Cookiebot ได้จดจำคุกกี้ในเว็บไซต์ด้วย

ทำการเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง แล้วหาคุกกี้ที่เกี่ยวกับ YouTube จากนั้นทำการตั้งค่า "Provider : youtube.com" โดยการเปลี่ยน Category ให้เป็น Necessary

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับ YouTube ทั้งหมดแล้ว ให้กด Save

เท่านี้การตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

3.

ขั้นตอนสุดท้าย ให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ และตรวจสอบว่าคุกกี้ของ YouTube บนแบนเนอร์ได้ถูกจัดรวมอยู่ในหมวด "จำเป็น" (Neccessary) แล้วหรือยัง