วิธีการเปลี่ยน Timezone ใน Ubuntu 20.04

วิธีการเปลี่ยน Timezone ใน Ubuntu 20.04

Clock Icon2022.04.27

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ วิธีการเปลี่ยน Timezone ใน Ubuntu ด้วยขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการติดตั้ง Ubuntu บน EC2 และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วย PuTTy ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถทำการเปลี่ยน Timezone ได้ ให้ดูวิธีการทำที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ข้อควรระวัง

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในบทความนี้ ต้องทำการเปลี่ยน Ubuntu ให้เป็น root ทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถจัดการระบบใน Server Ubuntu ได้ !แต่ถ้าทำตามขั้นตอนใน สิ่งที่ต้องมี ทั้งหมดแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ root

ubuntu@ip-172-31-27-40:~$ sudo su -  // รันคำสั่งตามนี้
root@ip-172-31-27-40:~#

ตรวจสอบ Timezone ใน Ubuntu

รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาปัจจุบัน
จะเห็นว่าเป็น Timezone ของ UTC

root@ip-172-31-27-40:~# date  // รันคำสั่งตามนี้
Tue Apr 26 10:19:24 UTC 2022
root@ip-172-31-27-40:~#

 

รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาปัจจุบันตามเวลาท้องถิ่นและเวลาสากล
จะเห็นว่า Local time เป็น Timezone ของ UTC

root@ip-172-31-27-40:~# timedatectl  // รันคำสั่งตามนี้
        Local time: Tue 2022-04-26 10:20:57 UTC
      Universal time: Tue 2022-04-26 10:20:57 UTC
         RTC time: Tue 2022-04-26 10:20:56
        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no
root@ip-172-31-27-40:~#

การเปลี่ยน Timezone ใน Ubuntu

รันคำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยน Timezone จาก UTC เป็น +07 (GMT+7 Bangkok)

root@ip-172-31-27-40:~# timedatectl set-timezone Asia/Bangkok  // รันคำสั่งตามนี้
root@ip-172-31-27-40:~#

ตรวจสอบ Timezone ใน Ubuntu หลังการตั้งค่า

เมื่อทำการเปลี่ยน Timezone จาก UTC เป็น +07 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบ datetime ปัจจุบันอีกครั้ง

รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาปัจจุบันอีกครั้ง
จะเห็นว่า Timezone เปลี่ยนเป็น +07 (GMT+7 Bangkok) เรียบร้อยแล้ว

root@ip-172-31-27-40:~# date  // รันคำสั่งตามนี้
Tue Apr 26 17:50:16 +07 2022
root@ip-172-31-27-40:~#

 

รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบวันที่และเวลาปัจจุบันตามเวลาท้องถิ่นและเวลาสากลอีกครั้ง
จะเห็นว่า Local time เปลี่ยนเป็น +07 (GMT+7 Bangkok) เรียบร้อยแล้ว

root@ip-172-31-27-40:~# timedatectl  // รันคำสั่งตามนี้
        Local time: Tue 2022-04-26 17:51:16 +07
      Universal time: Tue 2022-04-26 10:51:16 UTC
         RTC time: Tue 2022-04-26 10:51:16
        Time zone: Asia/Bangkok (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no
root@ip-172-31-27-40:~#


เมื่อทำการตั้งค่าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่หน้า Instance Ubuntu อีกครั้ง และทำการ Reboot ตามนี้
» เลือกInstance state ▼
» เลือกReboot instance
reboot_ubuntu

คลิกRebootเพื่อยืนยันการ Reboot เพียงเท่านี้การตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
reboot_ubuntu-2

สรุป

เมื่อทำการให้สิทธิ root ใน Ubuntu Linux แล้ว ก็ทำการตรวจสอบ Timezone เพื่อดูว่าปัจจุบันนี้เป็นเขตเวลาท้องถิ่นของที่ไหน โดยปกติแล้ว default date จะเป็นUTCจากนั้นก็ทำการเปลี่ยน Timezone ให้เป็น+07ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (GMT+7 Bangkok) เพื่อให้การจัดการระบบที่เกี่ยวกับ Datetime นั้นง่ายขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

この記事をシェアする

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.