[Update] วิธี Copy การตั้งค่า Environment ใน Elastic Beanstalk และเริ่มต้นระบบจาก Save Configuration

การสร้าง Environment ขึ้นมาเราต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยตัวเองทุกครั้ง แต่เราสามารถ Copy การตั้งค่า Environment ใน Elastic Beanstalk และเริ่มต้นระบบได้อย่างรวดเร็วได้ ในบทความนี้จะมาแนะนำการสร้าง Environment โดยการ Copy การตั้งค่า Environment ที่เคยดำเนินการไปแล้ว

สวัสดีครับ POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

การตั้งค่า Environment ทุกครั้งใน Elastic Beanstalk อาจทำให้เสียเวลาในการเตรียม Environment แต่เราสามารถ Copy การตั้งค่า Environment ใน Elastic Beanstalk และเริ่มต้นระบบจาก Save Configuration เพื่อร่นเวลาในการเตรียม Environment ได้ครับ

สิ่งที่ต้องมี

  • สร้าง Application และ Environment ใน Elastic Beanstalk แล้ว
  • Deploy Project ใน Environment แล้ว

กรณีที่เป็น Laravel แนะนำให้สร้าง Environment ตามบทความนี้

ตัวอย่างครั้งนี้สมมติว่าผมสร้างสภาพแวดล้อมโดยใช้ชื่อดังนี้
Application: tinnakorn
Environment: tinnakorn-base

Copy การตั้งค่า Environment

เปิด Environment ใน Elastic Beanstalk ที่กำลังทำงานอยู่ แล้วบันทึกข้อมูลการตั้งค่าสภาพแวดล้อมใน "Saved configurations" โดยคลิก Actions เลือก Save configuration

แล้วตั้งค่าหน้า Save Configuration
・Configuration name: tinnakorn-base (ชื่ออะไรก็ได้)
・Description: (ไม่บังคับ)
・คลิก Save

เริ่มต้นระบบจาก Save Configuration

เมื่อ Save เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอที่หน้าฟังก์ชัน Saved configuration แบบนี้ จากนั้นตรวจสอบ Configuration name ครั้งนี้คือ tinnakorn-base แล้วติ๊ก และคลิกปุ่ม Launch environment

จากนี้ไปในส่วนที่เหลือจะเหมือนกับวิธีการสร้าง Environment ตามปกติ แต่ข้อมูลการตั้งค่าจะถูกใส่ตาม Configuration name ที่เราเลือกไว้ให้ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตั้งค่าได้ในระหว่างตั้งค่าหรือหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ครับ

วิธีการตั้งค่าหลังจากนี้ให้ดูที่ลิงก์นี้ครับ

สรุป

การสร้าง Environment จาก Save Configuration จะช่วยร่นเวลาการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เริ่มต้นระบบได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยครับ

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP (Tinnakorn Maneewong) จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

บทความที่เกี่ยวข้อง