วิธีสร้าง Swap Memory ใน Amazon Linux 2 ของ EC2

Swap คือหน่วยความจำเสมือน เราสามารถสร้างได้โดยการเรียกใช้คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน สามารถเข้ามาดูวิธีการสร้าง swap memory ได้ที่บล็อกนี้เลยครับ

Swap คืออะไร

Swap คือ file ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือน ram โดยจะเป็นไฟล์ที่ถูกเขียนบน HDD ซึ่งจะมีความเร็วที่น้อยกว่า ram เพราะโดยปกติแล้วการทำงานของ HDD ไม่สามารถทำงานได้เร็วเท่ากับ ram อย่างไรก็ตามในกรณีที่ ram ไม่พอใช้งาน เราสามารถดึงพื้นที่ HDD มาสร้าง swap เพื่อใช้เป็น ram สำรองได้

การสร้าง Swap Memory ใน Amazon Linux 2

ในบล็อกนี้ เราจะมาทำการใช้คำสั่งในการสร้าง swap ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น ram สำรอง

1. ตรวจสอบสถานะ Swap

ผลลัพธ์การตรวจสอบสถานะ swap นี้ จะเห็นว่า swap มีสถานะเป็นค่าเริ่มต้น
เรียกใช้คำสั่งด้านล่างนี้ ↓

free -m

S-S-M-1

2. การสร้าง Swap Memory

ทำการสร้าง swap memory โดยคำสั่งด้านล่างนี้ และ add swap ลงในระบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ swap โดนลบหลังจาก stop instance
เรียกใช้คำสั่งด้านล่างนี้ ↓

/bin/dd if=/dev/zero of=/var/swap.1 bs=1M count=1024
/sbin/mkswap /var/swap.1
/sbin/swapon /var/swap.1
echo '/var/swap.1 none swap sw 0 0' >> /etc/fstab

S-S-M-2

3. ตรวจสอบสถานะ Swap หลังจากสร้าง Swap Memory

ผลลัพธ์การตรวจสอบสถานะ swap หลังจากสร้าง swap memory เสร็จแล้ว จะเห็นว่า swap มีสถานะคือ1023จากที่เรากำหนดไว้ที่1024
เรียกใช้คำสั่งด้านล่างนี้ ↓

free -m

S-S-M-3

สรุป

การทำงานของ swap คือการดึงพื้นที่ HDD มาสร้าง swap เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำเสมือน และทำให้ระบบการทำงานของ Linux Instance เร็วขึ้น

เคล็ดลับการใช้ EC2 ในราคาที่ถูกขึ้น ! มาใช้ Swap Memory กันเถอะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่