วิธีการกำหนดระยะเวลา Snapshot EC2 ด้วย AWS Backup (Schedule)

การทำ Backup plans เป็นการกำหนดเวลาการ Backup ข้อมูลตามที่เราได้กำหนดเวลาไว้ ถ้าถึงวัน เวลา ที่เรากำหนดไว้ Backup plan ก็จะสำรองข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย และมีประโยชน์มาก

ครั้งนี้ ผมจะมาสร้างการ Backup ข้อมูลของ EC2 โดยใช้ AWS Backup ซึ่งจริงๆ แล้ว Resourec อื่นๆ ก็สามารถสร้างการ Backup ข้อมูลได้เหมือนกัน แต่บทความนี้จะเกี่ยวกับ EC2 เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Tag ขึ้นมาเพื่อให้ Resource อื่นๆ สามารถ Backup ข้อมูลได้อีกด้วย

AWS Backup

AWS Backup เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่สามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูลในบริการ AWS ได้อัตโนมัติ บริการที่รองรับ ได้แก่ Aurora, RDS, EBS, EC2, EFS, FSx และ Storage Gateway

Backup plan

Backup plan คือ การกำหนดเวลาหรือแผนการสำรองข้อมูล เราสามารถกำหนดแผนสำรองข้อมูลได้โดยใช้ AWS Backup เพื่อสำรองและเก็บรักษาข้อมูลได้โดยอัตโนมัติตามที่เราได้กำหนดเวลาไว้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแผนสำรองได้หลายแผน หากมีปริมาณงานหรือโปรเจกต์อื่นๆ ที่มีข้อกำหนดการสำรองข้อมูลต่างกัน

สิ่งที่ต้องมี

ก่อนที่เราจะทำการสร้าง Snapshot EC2 เราจะต้องมี EC2 Instance ก่อน จึงจะสามารถทำการสร้าง Snapshot EC2 ได้ สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่มี EC2 Instance สามารถดูวิธีการได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

หลังจากที่เรามี EC2 Instance แล้ว เรามาเริ่มทำการสร้าง Backup Vault ด้วย AWS Backup กันเลย

1. เพิ่ม Tag ใน EC2

ค้นหา🔍︎ EC2» เลือกEC2
E-I-1

คลิกInstances
E-I-2

คลิกInstance IDของเรา
S-G-P-5

เลื่อนลงมาด้านล่าง » เลือกTags» คลิกManage tags
C-T-I-1

คลิกAdd tag
C-T-I-2

ตั้งค่า Manage tags ตามนี้
» Key🔍︎ backup ✕(แนะนำใส่ตามนี้)
» Value - optional🔍︎ ec2-tinnakorn ✕(ใส่ชื่ออะไรก้ได้)
» คลิกSave
C-T-I-3

กลับมาที่หน้า EC2 Instance แล้วตรวจสอบ Tags
C-T-I-4

2. สร้าง Backup Valut ด้วย AWS Backup

ค้นหาคำว่า🔍 AWS Backup» เลือกAWS Backup
S-E-O-1

มาที่เมนูด้านซ้าย » เลือกBackup vaults
S-E-O-2

คลิกCreate Backup vaults
S-E-O-3

ในส่วนของ General ให้ตั้งค่าตามนี้
» Backup vault name:ec2-tinnakorn-vault(ใส่ชื่ออะไรก็ได้)
» คลิกCreate Backup vault
S-E-O-4

3. สร้าง Backup plan

มาที่เมนูด้านซ้าย » เลือกBackup plans
S-E-Sc-1

คลิกCreate Backup plan
S-E-Sc-2

ตั้งค่า Start options ตามนี้
» เลือก Build a new plan
» Backup plan name:ec2-tinnakorn-plan(ใส่ชื่ออะไรก็ได้)
S-E-Sc-3

ตั้งค่า Backup rule configuration ตามนี้
» Backup rule name:ec2-tinnakorn-rule(ใส่ชื่ออะไรก็ได้)
» Backup vault:ec2-tinnakorn-vault ▼(เลือก Backup vault ของเราเอง)
» Backup frequency:Daily ▼(สามารถเลือกเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้)
» เลือก Customize backup window
» Backup window start time:06 ▼:00 ▼ PM ▼UTC time
» Start within:1 hour ▼
» Complete within:2 hour ▼
S-E-Sc-4

Customize backup window คือ การตั้งค่าเวลา (Schedule) เพื่อสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความต้องการ

  • Backup window start time :06:00 PM UTC (01:00 AM +07)= เวลาเริ่มต้นในการ Backup ข้อมูล
  • Start within :1 Hour= เมื่อถึงเวลา1:00 AM +07ก็จะเริ่ม Backup ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
  • Complete within :2 Hour= เมื่อถึงเวลา3:00 AM +07การ Backup ข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

Retension-period-day
Retension period คือ ระยะเวลาการ Backup ข้อมูล เราสามารถตั้งค่าให้ Backup ข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีได้ และถ้าเราเลือกเป็น Always ข้อมูลก็จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอด
Backup frequency คือ ตอนที่เลือกเป็นDailyและเมื่อทำการตั้งค่า Retension period เป็นDays = 3ก็จะเป็นการตั้งค่า Daily Backup เป็นเวลา 3 วัน


คลิกCreate plan
S-E-Sc-5

4. ติดตั้ง Assign resources

คลิกAssign resources(อันไหนก็ได้)
Backup-p-1-update

ตั้งค่า General ตามนี้
» Resource assignment name:ec2-tinnakorn-resource
Backup-p-2-update

ตั้งค่า Assign resources ตามนี้
» Key:🔍︎ Name
» เลือก Condition for value:Equals ▼
» Value:🔍︎ ec2-tinnakorn(ต้องเพิ่ม Tag ใน EC2 Instance ก่อน แล้วจะมีชื่อของเรา)
» คลิกAssign resources
Backup-p-3-update

คลิกContinue
Backup-p-4-update

การติดตั้ง Resource assignments เสร็จเรียบร้อยแล้ว
Backup-p-5-update

5. การตรวจสอบ Protected resource

การตรวจสอบ Protected resource ให้ทำการตรวจสอบในวันถัดไป

ให้ Copy Resource ID จากหน้า Backup vault
Resource-1

มาที่เมนูด้านซ้าย » เลือกProtected resources
Resource-2

วางในช่องค้นหา🔍 instance/i-Your_Resource_ID+ Enter » คลิกที่Resource IDของเรา
Resource-3

หลังจากครบกำหนดของวันถัดไป จะเห็นว่า Recovery point ID จะมี image ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
Resource-4

ถ้ามีการใช้งานต่อเนื่อง 6 วัน ก็จะมีการ Backups ข้อมูลให้เป็นรายวันตามที่เราได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
Resource-5

สรุป

AWS Backup สามารถสำรองข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ ซึ่งบทความนี้เป็นการ Backup ข้อมูลของ EC2

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่