วิธีตั้งค่า Time Zone ใน Amazon Linux 2 ของ EC2

การเปลี่ยนแปลง Time Zone ใน Amazon Linux 2 นั้น เราจะใช้การ run command โดยจะมีโค้ดและวิธีการทำให้ดู สามารถทำตามตัวอย่างได้ที่บล็อกนี้เลย

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

Time Zone คืออะไร

Time Zone คือพื้นที่ที่ใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน โดยปกติจะหมายถึงเวลาท้องถิ่น (Local Time) ซึ่งจะมีช่วงห่างกัน 15 องศาลองจิจูด จึงส่งผลให้เขตเวลาที่อยู่ติดกันมีเวลาต่างกันอยู่ 1 ชั่วโมง โดยการแบ่งพื้นที่นั้น จะใช้หลักการทางภูมิศาสตร์คือ 1 ชั่วโมง = 15 องศาลองจิจูด

การตั้งค่า Time Zone

ในบล็อกนี้ เราจะมาทำการเปลี่ยนแปลง Time Zone จากUTCให้เป็น+07ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (GMT+7 Bangkok)
ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า UTC และ GMT นั้นคืออะไร

  • UTC (Universal Time Co-ordinated) คือ เวลามาตรฐานโลก (ความหมายเดียวกับ GMT)
  • +07 (Indochina Time zone or Thailand Time zone)

หลังจากที่รู้ความหมายของ UTC และ GMT แล้ว !เรามาเริ่มการตั้งค่า Time Zone กันเลย

1. การให้สิทธิ root ใน Linux

คำสั่งsudo su -จะทำให้ec2-userธรรมดา เปลี่ยนเป็นสิทธิrootเพื่อที่จะทำให้มีสิทธิการใช้งานในการจัดการระบบได้มากขึ้น เช่น update ข้อมูล, เปลี่ยน time zone, Install PHP, ตรวจสอบ status เป็นต้น
Run command following ↓

sudo su -

S-TZ-1

2. ตรวจสอบ Time Zone

การเข้าใช้งานครั้งแรก default date จะเป็นUTCหรือเวลามาตรฐานโลก
Run command following ↓

date

S-TZ-3

3. เปลี่ยนแปลงและตรวจสอบ Time Zone

เราจะทำการเปลี่ยนแปลง Time Zone ให้เป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (GMT+7 Bangkok)
Run command following ↓

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
date

S-TZ-4
หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง Time Zone และตรวจสอบด้วยคำสั่งdateอีกครั้ง จะเห็นว่าวันที่ถูกเปลี่ยนเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยแล้ว นั่นก็คือ "Wed Sep 29 14:32:59+072021" (วันที่และเวลานี้เป็นแค่ตัวอย่าง)

สรุป

เมื่อทำการให้สิทธิ root ใน Linux แล้ว ให้ทำการตรวจสอบ Time Zone เพื่อดูว่าปัจจุบันนี้เป็นเขตเวลาท้องถิ่นของที่ไหน โดยปกติแล้ว default date จะเป็น`UTC`จากนั้นให้ทำการเปลี่ยน Time Zone ให้เป็น`+07`ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (GMT+7 Bangkok)