วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Saved configuration ใน Elastic Beanstalk

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Saved configuration ใน Elastic Beanstalk

เราสามารถใช้งานฟังก์ชัน Saved configuration ใน Elastic Beanstalk เพื่อสร้าง Environment ซึ่ง หรือปรับสภาพ Environment ที่กำลังใช้งานอยู่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผมจะมาอธิบายในบทความนี้ครับ
Clock Icon2022.08.25

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน Saved configuration ใน Elastic Beanstalk โดยจะเน้นไปที่ฟังก์ชัน Saved configuration ที่มีอยู่ตรงเมนูด้านซ้ายใน Elastic Beanstalk ครับ

บทนำ

เราสามารถใช้ฟังก์ชัน Saved configuration บันทึกข้อมูลการตั้งค่าของแต่ละสภาพแวดล้อมได้
โดยเฉพาะ Laravel ต้องมีการตั้งค่า Environment properties จำนวนมาก ดังนั้นฟังก์ชันนี้จึงเหมาะที่จะใช้สร้าง Environment ซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนสภาพ Environment

การ Saved configuration

ผมได้ทำการ Saved configuration ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยใช้ชื่อ Configuration name:single

ดูตัวอย่างได้ที่ลิงก์บทความนี้ครับ

การ [Load] Saved configuration เพื่อปรับสภาพ Environment

ขั้นตอนนี้คือการใช้ Saved configuration เปลี่ยนสภาพ Environment อื่นที่กำลังใช้งานอยู่

วิธีเข้ามาที่ Saved configuration

เข้ามาที่ Service Elastic Beanstalk แล้วมาที่เมนูด้านซ้าย เลือกApplications

แล้วให้ค้นหาชื่อของเรา และคลิกเข้าไปได้เลย เช่นtinnakorn

แล้วดูที่เมนูด้านซ้าย จะเห็นว่าแสดงเป็นชื่อ Application ของเรา ในตัวอย่างนี้คือ▼ tinnakorn
ทีนี้ให้เลือกSaved configuration

การ Load Saved configuration ให้กับ Environment

ติ๊กตรง Configuration name ที่ต้องการนำไปใช้ เช่นsingleและคลิกLoad

เลือก Environment ที่ต้องการ และคลิกLoadแล้วรอระบบอัปเดตสักครู่

การสร้าง Environment จาก Saved configuration

เข้ามาที่ Saved configurations ของเรา
แล้วติ๊กConfiguration name ที่ต้องการใช้สร้าง Environment ซ้ำ และคลิกLaunch evironment

ในหัวข้อ Select environment tier นี้ให้เลือกWeb server environmentและคลิกSelect

แล้วตั้งค่าหัวข้อ Environment information และ Application code ตามต้องการ
จากนั้นถ้าไม่มีตั้งค่าในConfigure more optionsให้คลิกปุ่มCreate environmentได้เลยครับ

ข้อควรระวัง: หาก Key Pair หรือ Security Group ที่อยู่ในการตั้งค่า Saved configuration หายไป จะไม่สามารถ Create enviroment ได้ เพราะฉนั้นหากท่านผู้อ่านต้องการลบ Key Pair กับ Security Group กรุณาตรวจสอบว่าไม่ซ้ำกับการตั้งค่าที่มีอยู่ใน Saved configuration ด้วย

ตรวจสอบที่บันทึกไฟล์จริงของ Saved configuration ว่าอยู่ที่ไหน

เข้ามาที่ Service S3 แล้วเลือก Buckets จากเมนูด้านซ้าย
จากนั้นค้นหาและเลือก Buckets:elasticbeanstalk-[region]-[aws-account-id]

เข้าไปที่ Path:resources/templates/[application-name]
จะเห็นว่ามีไฟล์ของแต่ละสภาพแวดล้อมอยู่ในนี้ แต่ในตัวอย่างนี้มีแค่ไฟล์singleเพราะผมทำการ Saved configurations ไว้แค่ไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ของ Saved configurations

ติ๊กไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด และคลิกDownload
ไฟล์ที่ได้มาเป็นไฟล์ตั้งค่ารูปแบบ YAML

จากนั้นลองเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จะเห็นว่ามีข้อมูลการตั้งค่าถูกบันทึกลงในไฟล์นี้ทั้งหมด

File: single (คลิกดูตัวอย่างข้อมูลไฟล์ที่นี่)
EnvironmentConfigurationMetadata:
    DateCreated: '1660538421000'
    DateModified: '1660538421000'
   Platform:
    PlatformArn: arn:aws:elasticbeanstalk:[region]::platform/PHP 8.1 running on
     64bit Amazon Linux 2/3.4.0
   OptionSettings:
    aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini:
     document_root: /public
    aws:ec2:instances:
     InstanceTypes: t3a.nano
    aws:elasticbeanstalk:application:environment:
     APP_ENV: local
     MAIL_ENCRYPTION: null
     DB_PORT: '3306'
     AWS_SECRET_ACCESS_KEY: ''
     PUSHER_APP_KEY: ''
     APP_NAME: Laravel
     VITE_PUSHER_HOST: ${PUSHER_HOST}
     APP_KEY: base64:sVxmnJFIjiK8yQmu+ZnPbXZiI7+VWl67178FoVMdy9k=
     REDIS_PORT: '6379'
     DB_USERNAME: admin
     PUSHER_HOST: ''
     MAIL_FROM_NAME: ${APP_NAME}
     DB_CONNECTION: mysql
     LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL: null
     VITE_PUSHER_APP_KEY: ${PUSHER_APP_KEY}
     LOG_LEVEL: debug
     APP_URL: http://localhost
     FILESYSTEM_DISK: local
     PUSHER_APP_SECRET: ''
     PUSHER_APP_ID: ''
     PUSHER_SCHEME: https
     LOG_CHANNEL: stack
     MAIL_PASSWORD: null
     PUSHER_PORT: '443'
     PUSHER_APP_CLUSTER: mt1
     MAIL_HOST: mailhog
     AWS_DEFAULT_REGION: us-east-1
     SESSION_LIFETIME: '120'
     AWS_BUCKET: ''
     AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT: false
     VITE_PUSHER_PORT: ${PUSHER_PORT}
     SESSION_DRIVER: file
     QUEUE_CONNECTION: sync
     AWS_ACCESS_KEY_ID: ''
     REDIS_PASSWORD: null
     APP_DEBUG: false
     REDIS_HOST: 127.0.0.1
     VITE_PUSHER_APP_CLUSTER: ${PUSHER_APP_CLUSTER}
     MAIL_USERNAME: null
     DB_HOST: [host]
     MAIL_PORT: '1025'
     VITE_PUSHER_SCHEME: ${PUSHER_SCHEME}
     MEMCACHED_HOST: 127.0.0.1
     MAIL_FROM_ADDRESS: hello@example.com
     MAIL_MAILER: smtp
     BROADCAST_DRIVER: log
     CACHE_DRIVER: file
     DB_DATABASE: laravel
     DB_PASSWORD: ********
    aws:elasticbeanstalk:environment:
     ServiceRole: arn:aws:iam::[aws-account-id]:role/aws-elasticbeanstalk-service-role
     EnvironmentType: SingleInstance
    aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
     ConfigDocument:
      Version: 1
      CloudWatchMetrics:
       Instance:
        RootFilesystemUtil: null
        CPUIrq: null
        LoadAverage5min: null
        ApplicationRequests5xx: null
        ApplicationRequests4xx: null
        CPUUser: null
        LoadAverage1min: null
        ApplicationLatencyP50: null
        CPUIdle: null
        InstanceHealth: null
        ApplicationLatencyP95: null
        ApplicationLatencyP85: null
        ApplicationLatencyP90: null
        CPUSystem: null
        ApplicationLatencyP75: null
        CPUSoftirq: null
        ApplicationLatencyP10: null
        ApplicationLatencyP99: null
        ApplicationRequestsTotal: null
        ApplicationLatencyP99.9: null
        ApplicationRequests3xx: null
        ApplicationRequests2xx: null
        CPUIowait: null
        CPUNice: null
       Environment:
        InstancesSevere: null
        InstancesDegraded: null
        ApplicationRequests5xx: null
        ApplicationRequests4xx: null
        ApplicationLatencyP50: null
        ApplicationLatencyP95: null
        ApplicationLatencyP85: null
        InstancesUnknown: null
        ApplicationLatencyP90: null
        InstancesInfo: null
        InstancesPending: null
        ApplicationLatencyP75: null
        ApplicationLatencyP10: null
        ApplicationLatencyP99: null
        ApplicationRequestsTotal: null
        InstancesNoData: null
        ApplicationLatencyP99.9: null
        ApplicationRequests3xx: null
        ApplicationRequests2xx: null
        InstancesOk: null
        InstancesWarning: null
      Rules:
       Environment:
        ELB:
         ELBRequests4xx:
          Enabled: true
        Application:
         ApplicationRequests4xx:
          Enabled: true
    aws:autoscaling:launchconfiguration:
     SecurityGroups:
     - [security-group]
     RootVolumeSize: '8'
     DisableIMDSv1: true
     IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    AWSEBAutoScalingLaunchConfiguration.aws:autoscaling:launchconfiguration:
     EC2KeyName: [key-pair]
     RootVolumeType: gp2
   EnvironmentTier:
    Type: Standard
    Name: WebServer
   AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0

สรุป

ผมได้ลองใช้งานฟังก์ชัน Saved configuration แล้วรู้สึกว่ามีความสะดวกในการสร้าง Environment มาก เพราะมันจะบันทึกการตั้งค่าไว้ให้ทุกอย่างตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถปรับเปลี่ยนสภาพ Environment ที่กำลังใช้งานอยู่ได้อีกด้วย

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

Link อ้างอิง

この記事をシェアする

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.