การติดตั้ง MySQL (MariaDB) และสร้าง Database ใน Amazon Linux 2

การติดตั้ง MySQL (MariaDB) และสร้าง Database ด้วย Command Line ใน Amazon linux 2 สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการพิมพ์ Command Line ต่างๆ ลงใน Console ที่เราใช้งานอยู่ และเมื่อ Console ได้รับคำสั่งแล้วก็จะประมวลผลออกและรายงานผลออกมาให้กับผู้ที่พิมพ์คำสั่งนั้นทราบ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการติดตั้ง MariaDB และสร้าง Database ด้วย Command Line ใน Amazon linux 2

MariaDB

MariaDB คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นฟรีซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้แทน MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ต้องมี

ให้ทำการติดตั้ง EC2 Instance ก่อน สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง สามารถดูขั้นตอนได้ที่ลิงก์ วิธีติดตั้ง Amazon Linux บน EC2 และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PuTTy นี้ได้เลย

เมื่อทำการติดตั้ง EC2 Instance เรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มติดตั้ง MySQL (MariaDB) ในหัวข้อถัดไปได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง MariaDB และสร้าง Database

ติดตั้ง MariaDB ด้วยคำสั่งนี้

yum install -y mariadb-server

sql-mariadb-1

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MariaDB ที่ติดตั้ง ด้วยคำสั่งนี้

mysql --version

sql-mariadb-15

แก้ไฟล์ด้วยคำสั่งนี้
vi (visual editor) คือ editor พื้นฐานในระบบปฏิบัติการ Linux ที่ใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

vi /etc/my.cnf

sql-mariadb-2

เราจะเพิ่มโค้ดตรงที่ขีดเส้นสีแดงไว้
sql-mariadb-3

กดปุ่มiให้ข้อความที่อยู่ด้านล่างซ้ายขึ้น-- INSERT --
เพิ่มโค้ดนี้ลงไปตามรูปภาพ

character-set-server = utf8
skip-character-set-client-handshake

sql-mariadb-4

บันทึกข้อมูลและออกมาจากไฟล์ตามนี้
» กดปุ่มEsc
» พิมพ์:wqหรือ:x
sql-mariadb-5

เริ่มต้นระบบ MariaDB ด้วยคำสั่งนี้

systemctl start mariadb

sql-mariadb-6

ตรวจสอบสถานะ MariaDB ด้วยคำสั่งนี้
ถ้ามีตัวหนังสือสีเขียวขึ้นมาว่า active (running) หมายถึงการติดตั้ง MariaDB เสร็จสมบูรณ์

systemctl status mariadb

sql-mariadb-7

เปิดการใช้งาน MariaDB ด้วยคำสั่งนี้

systemctl enable mariadb

sql-mariadb-8

การสร้าง Database ใน MariaDB

เราจะสร้างและทดสอบ Database ง่ายๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

เข้าไปยัง Prompt ของ MariaDB ด้วยคำสั่งนี้

mysql -u root -h localhost

sql-mariadb-9

เรียกดูข้อมูลใน Database ด้วยคำสั่งนี้

MariaDB [(none)]> show databases;

sql-mariadb-10-fix

สร้าง Database ด้วยคำสั่งนี้
ตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชื่อtinnakorn

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE `tinnakorn` DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';

sql-mariadb-11-fix

เรียกดูข้อมูลใน Database ด้วยคำสั่งนี้อีกครั้ง จะเห็นว่ามีชื่อ tinnakorn ขึ้นมา

MariaDB [(none)]> show databases;

sql-mariadb-12-fix

ทดสอบการจัดการ SQL

เรียกใช้ Database ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยคำสั่งนี้ (จะเห็นว่าจากnoneเปลี่ยนเป็นtinnakornนี่คือชื่อ Database ของเรา)

MariaDB [(none)]> use tinnakorn;

mariadb-use

สร้าง Table ด้วยคำสั่งนี้

MariaDB [tinnakorn]> create table test (id int, name varchar(30));

mariadb-create

เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยคำสั่งนี้

MariaDB [tinnakorn]> insert into test value (1, 'test');

mariadb-insert

ดึงข้อมูลมาแสดงด้วยคำสั่งนี้

MariaDB [tinnakorn]> select * from test;

mariadb-select

ออกจาก Prompt ด้วยคำสั่งนี้

MariaDB [(tinnakorn)]> quit

mariadb-quit

สรุป

การแนะนำการติดตั้ง MariaDB และสร้าง Database โดยเรียกใช้ Command Line นี้ ได้ทำไว้ใน Console ของ Amazon linux 2 แล้ว นอกจากการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นรูปแบบ GUI ที่มีไอคอนหรือปุ่มเมนูให้คลิกแล้ว เราก็สามารถจ้ดการฐานข้อมูลใน Server ด้วย Command Line ได้เหมือนกัน