การติดตั้ง Java ใน Amazon Linux 2 บน EC2

การติดตั้ง Java ใน Amazon Linux 2 บน EC2 ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ Command เพียงแค่ไม่กี่ชุด ก็จะทำให้การติดตั้ง Java ลงในระบบของเราเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้จะมาแนะนำการติดตั้ง Java ใน Amazon Linux 2 บน EC2 ต่อจากบทความ วิธีติดตั้ง Amazon Linux บน EC2 และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PuTTy

สิ่งที่ต้องมี

ก่อนอื่นต้องทำการติดตั้ง EC2 Instance สามารถดูวิธีการทำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ ต้องทำการเปลี่ยน ec2-user ให้เป็น root ทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถจัดการระบบใน Server Amazon Linux 2 ได้

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ root

sudo su -

ec2_java-1

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อ Update server ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

yum update -y

ec2_java-2

การติดตั้ง Java ใน Amazon Linux 2

เริ่มการติดตั้ง Java (Open JDK 11) ใน Amazon Linux 2 ของคุณตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง Java ให้กับระบบของคุณ

amazon-linux-extras install -y java-openjdk11

ec2_java-3

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบ version

java -version

ec2_java-4

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง javac กับ jar ให้กับระบบของคุณ

yum install -y java-11-openjdk-devel

ec2_java-5

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบ version

javac -version
jar --version

ec2_java-6

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อแก้ไฟล์HelloWorld.java
vi(visual editor) คือ editor พื้นฐานในระบบปฏิบัติการ Linux ที่ใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

vi HelloWorld.java

ec2_java-7

เมื่อเข้ามาที่ไฟล์HelloWorld.javaแล้ว กดปุ่มiให้ขึ้น-- INSERT --
จากนั้น Copy Code ด้านล่างนี้ วางลงไปที่ไฟล์นี้

class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world.");
    }
}

ec2_java-8

เมื่อแก้ไขไฟล์HelloWorld.javaเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มEscให้คำว่า-- INSERT --หายไป
จากนั้นพิมพ์คำว่า:wq+ Enter เพื่อบันทึกและออกจากไฟล์HelloWorld.java
ec2_java-9

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อทำการ Compile โดยjavacคือคำสั่ง +HelloWorld.javaคือชื่อไฟล์

javac HelloWorld.java

ec2_java-10

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อดูข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นี้

ll

ec2_java-11

ทดสอบรันคำสั่งตามนี้ โดยjavaคือคำสั่ง +HelloWorldคือชื่อไฟล์ เมื่อรันคำสั่งนี้ไปแล้วจะเห็นว่ามีข้อมูลคำว่าHello, world.แสดงขึ้นมา

java HelloWorld

ec2_java-12

สรุป

บทความนี้เราได้แนะนำวิธีการติดตั้ง Java ใน Amazon Linux 2 บน EC2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งาน Java ภายในระบบ Amazon Linux 2 ได้ตามต้องการ เช่นการเขียน Code และ Run Command ผ่านระบบ Amazon Linux 2 เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง