クラスメソッドタイランドにジョインしました。フルックです。

สวัสดีครับ ผมฟลุ๊คจากบริษัทคลาสเมธอดไทยแลนด์ครับ พึ่งเข้ามาร่วมงานได้ไม่นานและกำลังอยู่ในช่วงการเรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง จากนี้ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับ Hello, I"m Fluke from Classmethod Thailand, I just joined in this company for a short period and still working on many things. 初めまして、フルックです。クラスメソッドタイランドに入社して、今いろいろなことを勉強しています。これからも頑張ります。よろしくお願いします。

แนะนำตัว / SELF INTRODUCTION / 自己紹介

สวัสดีครับ ฟลุ๊คจากคลาสเมธอดไทยแลนด์ครับ ผมจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมไฟฟ้า และเข้าร่วมกับคลาสเมธอดไทยแลนด์ในฐานะ Software Engineer ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกที่เข้าทำงานของผมด้วยครับ ในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้อยู่ผมก็พึ่งจะร่วมงานกับบริษัทนี้มาเพียงประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้นครับ ยังคงอยู่ในช่วงฝึกฝนเรียนรู้งานอยู่และมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่อีกมาก จากนี้ก็จะพยายามต่อไปเรื่อย ๆ ครับ


Hello, I'm Fluke from Classmethod Thailand. I just graduated from Chulalongkorn University in Electrical Engineering major, and then joined Classmethod Thailand as a Software Engineer which is also my first company. I just started working here for a week by the time I writing this blog, so I'm still in the process of training and learning about this job and about this company, and of course, I still have a long way to go but I'll keep going, consistently.


はじめまして、フルックと申します。チュラーロンコーン大学、工学部、電気専攻を卒業し、ソフトウェアエンジニアとしてクラスメソッドタイランドに入社しました。クラスメソッドは僕にとって初めての職場です。まだ入社してから一週間ほどしか経っておらず、いろいろなことを勉強しつつ新しい生活に慣れようしているところです。これからも頑張ります。

งานอดิเรก / HOBBY / 趣味

พูดกันตรง ๆ แล้ว เพราะว่าตัวผมเป็นคนค่อนข้างติดบ้าน ไม่ค่อยออกไปเที่ยว ชีวิตผมจึงไม่มีงานอดิเรกอะไรที่น่าสนใจให้พูดถึงเท่าไหร่เลยครับ เวลาว่างก็จะออกกำลังกาย นอกจากนั้นก็จะนั่งหน้าคอมยาว ๆ เลยครับ เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมบ้าง เล่นเกมบ้าง แล้วแต่ว่าตอนนั้นอยากทำอะไรครับ แต่ว่าที่จริงแล้วตัวผมมีสิ่งที่อยากจะลองทำอยู่ครับ และถ้าหากลองทำแล้วชอบ สิ่งนั้นก็อาจจะกลายมาเป็นงานอดิเรกใหม่ของผมก็ได้ครับ สิ่งนั้นก็คือการขับมอเตอร์ไซค์ออกทริปครับ แต่การจะลงมือทำได้จำเป็นต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากครับ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าจะลองออกทริปครั้งแรกภายใน 1-2 ปีนี้ครับ


Frankly speaking, I'm quite a homebody myself, rarely going outside, because of that my life doesn't has any worth-mentioning hobby to speak of. Except for doing exercise, I spend most of my leftover free time sitting in front of computer all day, learning Japanese, playing game, or do whatever I feel like doing at the moment. By the way, I still have one more thing I want to try and if it goes well it could become my new hobby, a bike trip. Of course it needs a fair amount of preparation before carry it out, especially when it comes to safety, so I'm now planning of beginning my first trip within 1-2 years.


正直に言うと、僕は出不精で、外出もあまりしないので、僕の人生には持ち出す値がある趣味がほとんどありません。暇の時に運動することを除けば、全部の余った暇の時間をパソコンの画面の前で座り込むことに降り注ぎます。日本語を勉強したり、ゲームをしたりします。あの時の気持ちに任せてやりたいことをやります。しかし、実は僕にはやってみたいことが一つあります。もしやってみると気に入ったら、僕の新しい趣味になるかもしれません。それはバイクロードトリップです。でも、それを実行する前にはいろいろな準備をしないといけません、特に、安全面になると周到な準備と対策が欠かせないことです。それにしても、この1-2年以内でこの計画を実行したいと思っております。

เป้าหมาย / GOAL / 目標

นอกจากการพยายามจะลองออกทริปมอเตอร์ไซค์อย่างที่กล่าวไว้เมื่อครู่แล้ว ผมยังมีเป้าหมายที่อยากทำอยู่อีก 2 อย่างครับ

  1. การศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ AWS ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ตนเองกลายเป็นบุคลากรที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ linux, ภาษา sql และ php ควบคู่ไปพร้อมกันด้วยครับ
  2. เพิ่มความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเองให้ดีขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานของที่คลาสเมธอดนั้นจำเป็นต้องทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นด้วย การพัฒนาทักษะด้านนี้ก็จะยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ันไปอีกครับ

เพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริง จากนี้ไปผมก็จะพยายามไปเรื่อย ๆ ครับ อาจจะใช้เวลาซักหน่อย แต่ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าแน่นอนครับ


In addition to the bike trip plan I've said earlier, I still have 2 more goals I want (and trying) to achieve.

  1. In order to become a person who can contribute to the company, I'm aiming on learning about AWS to the expert level, and also working on linux OS, sql and php language at the same time along with the AWS.
  2. Improve my Japanese skill. Since working in Classmethod require Japanese communication skill in order to communicate and coordinate with Japanese people within the company. I think by improving this skill, I cana also improve my working efficiency too.

I will keep learning, practicing, grinding more and more from now on to achieve these goals. It'll take time, but one day these hard work will bear fruit for sure.


以上に言っていたバイクロードトリップ以外にも、僕が目指している目標はまだ2つあります。

  1. AWSの技術を詳しく学習し、自分が当社にとって有益な存在になれるためことです。同時にもlinux os, sqlとphpを習得しようと思っております。
  2. 日本語力を向上することです。クラスメソッドの勤務環境は日本人と連携や提携することが回避できないため、日本語力の上昇は僕の勤務効率の上昇と同然だと思っております。

これらの目標を達成するため、これからも頑張り続けたいと思います。もちろん、達成するまで時間がかかりますが、いつか僕の努力が実ってくれると信じながら前に進んでいます。