クラスメソッドタイランドにジョインしました。ベンです。

ทุกคนเชื่อในเรื่องฤดูกาลใหม่ไหมครับ? แต่ก่อนที่จะตอบผม เอาเป็นว่าผมขอแนะนำตัวก่อนดีกว่า… ปัจจุบัน ผมมีชื่อว่า ‘เบนจ์’ ครับ ทำงานที่คลาสเมธอดประเทศไทยได้ 4 อาทิตย์แล้ว ผมยินดีมากเลยที่จะได้รู้จักกับทุกคน แต่ผมขอเป็นคนเริ่มละกันครับสำหรับการทำความรู้จักในครั้งนี้ Do you all believe in the new season? But before answering me So let me introduce myself first…Now my name is 'Benj'. I have been working at Classmethod Thailand for 4 weeks. It's my pleasure to meet you all. Firstly, allow me to be a beginner for our first meet. 初めまして、ベンです。よろしくお願いします。クラスメソッドタイランドに1ヶ月ぐらい入社しました。皆と出会ってとてもうれしいです。これからも一生懸命頑張ります。
2023.05.23

แนะนำตัว-Self Introduction-自己紹介 ?✝

ผมเป็นอย่างที่ผมเป็น-I am who I am-僕は僕です。?‍♂️

‘รุ่งโรจน์ ดิษทับ’ คือชื่อจริงของผมครับ และเนื่องจากครอบครัวของผมประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ คุณพ่อเลยเรียกผมว่า ‘เบนซ์—Benz’ ครับ จน 5 ปีที่ผ่านมานี้ (2018) ผมได้พบกับพระเยซูและเปลี่ยนมาเดินในทางของคริสเตียน ผมเลยเปลี่ยนชื่อเล่นตัวเองเป็น ‘เบนจ์’ ที่ย่อมาจาก ‘เบนจามิน’ ซึ่งมีความหมายว่า บุตรแห่งมือขวาของพระเจ้า ดังนั้นทุกคนจะเรียกผมแบบไหนเลยก็ได้ครับ ผมยินดีเสมอเลย เพราะในความจริงแล้ว ผมเป็นอย่างที่ผมเป็น

‘Rungrot Didtap’ is my name and the reason that my family runs a vehicle business, my father calls me ‘Benz’. 5 years ago (2018), I met Jesus and became a Christian. I decided to change my nickname from Benz to ‘Benj’. It stands for the biblical name ‘Benjamin’, which means son of God's right hand. So whatever you like to call me, I always agree with you. In fact, I am who I am.

僕の名前は「ルンロット ディタッブ」です、僕の家族が自動車業を経営していますので、父は僕のことを「Benz ベンツ」と呼んでいます。でも、 5年前(2018年)、僕はイエス様に出会い、クリスチャンになりました。 僕は自分のニックネームをベンツから「Benj ベン」に変わりました。 この「ベン」は聖書の名前「ベンジャミン」を表しており、神の右の子という意味です。 そのように、皆さんが僕を「Benz」、「Benj」に呼んでも問題ありません。 僕は僕です。


ฤดูกาลใหม่กับคลาสเมธอด-New Season with Classmethod-クラスメソッドとの新しいシーズン?✨

ผมจบการศีกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศครับ ผมได้รับโอกาสจากคลาสเมธอดประเทศไทยให้มาร่วมงานในตำแหน่งตัวแทนฝ่ายขายครับ

ปัจจุบัน ผมร่วมงานกับคลาสเมธอดประเทศไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้วครับ มีงานใหม่ ๆ ให้ผมได้ลองทำอยู่เสมอเลย และยิ่งไปกว่านั้น มากกว่าคำว่า ‘กลัว’ ผมคิดว่านี่คือ ‘ความท้าทาย’ สำหรับผมเลยครับ ท้าทายที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซน พังทลายกำแพงแห่งขีดจำกัด และวิ่งไปสู่ฤดูกาลใหม่ของชีวิต หลังจากนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยครับ

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ฟิลิปปี 4:13

I graduated from the Thai-Nichi Institute of Technology. Faculty of Business Administration, major in International Business Management. I was given an opportunity from Classmethod Thailand for joining the team as a sales representative.

Currently, I have been working with Classmethod Thailand for 4 weeks. There's always something new for me to do. Moreover, I prefer to say that it is a 'challenge' rather than 'fear'. Yes! challenge to come out of the comfort zone, break down the limitations, and go forward to the new season of life. And I would like to say that it is my pleasure to accompany you all Classmethod.

I can do all things through Christ who strengthens me. PHILIPPIANS 4:13

僕は泰日工業大学の国際経営学部を卒業しました。僕はクラスメソッド・タイランドから営業担当者としてチームに加わる機会をいただきました。

現在、僕はクラスメソッド・タイランドで4週間働いています。毎日、新しいことがたくさんあります。また、それは「怖い」ではなく「チャレンジ」だと言いたいです。コンフォートゾーンから抜け出すことにチャレンジし、限界の壁を打ち破り、 そして人生の新たな季節を迎えることです。今からも、皆さんによろしくお願いします。

わたしを強めてくださる方のお陰で、わたしにはすべてが可能です。フィリピの信徒への手紙 4:13

สิ่งที่ชอบทำ- Hobby- 趣味??

โลกอีกใบที่เชื้อเชิญให้ก้มหน้าลงไปอ่าน-Another world, inviting you to bend down and read,-視線を下げて読書をするよう誘っている別の世界。??

งานอดิเรกของผมมักจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สถานที่ และผู้คนครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวผมในทุกช่วงเวลาต่างถวิลหาเลยคือ ‘การอ่าน’ ครับ ตั้งแต่เด็ก ๆ ผมชอบความรู้สึกที่ได้เข้าไปในร้านหนังสือ มันเหมือนกับเราได้หลงเข้ามาอยู่ในโลกแห่งอักษรอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด หนังสือแต่ละเล่มก็ไม่ต่างกับประตูมิติที่พาผมไปรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆ เมื่อผมได้อ่านและใคร่ครวญเหมือนกับผมได้เดินทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์อันบริบูรณ์ไปด้วยความในใจของผู้ประพันธ์ มันน่าพิสมัยจริง ๆ ครับ!

My hobbies tend to change with time, place, and people. However, the one thing I am always passionate about is ‘reading’. Since I was a kid, I have loved the feeling of entering a bookstore. It was as if I were lost in the vast literary world. Each book is like a gate leading me to new places. When I read as if I had traveled to a miraculous land abounded with the author's creativity. It is very amazing indeed!

僕の趣味は、時間、場所、人によって変わる傾向がありますが。僕が常に熱中しているのは「読書」です。 子供のごろから本屋さんに行くのが大好きです。 まるで広大な文字の世界に迷い込んだようでした。 それぞれの本は僕を新しい場所へ導く門のようなものです。読んでいると、著者の思いが富んだ奇跡的な世界に訪れたのようでした。。 本当にすごいですね!


งานอีกหนึ่ง-Another Work-もう一つの仕事??

นอกจากงานประจำแล้ว อีกงานหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสทำคือ การร่วมงานกับพระเจ้าในโบสถ์ที่ผมสังกัดอยู่ครับ ซึ่งตำแหน่งที่ผมรับใช้คือ ‘Media Staff’ หน้าที่หลัก ๆ คือ เป็นตากล้องถ่ายรายการเทศนาออนไลน์ของโบสถ์ในทุกวันพุธ (19.00น.) และอาทิตย์ (09.30น.) ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมหลังเลิกงานในวันพุธ ผมถึงดูเร่งรีบ?

(แต่หลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมถึงให้ ‘งาน’ นี้เป็น ‘สิ่งที่ชอบทำ’ นั่นก็เพราะว่า ในความเชื่อของคริสเตียนแล้ว การได้มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าผู้เป็นความรักนี่ล่ะครับ คือ ‘สิ่งที่ชอบธรรม’ สำหรับเรา)

In addition to my routine work, another one that I have had the opportunity to do is working with my God at my church. My current position is a media staff. Mainly duty is to film the church's online sermons every Wednesday (7:00 p.m.) and Sunday (9:30 a.m.). So it's no wonder why I look in a rush on Wednesday after work.?

日常的な仕事に加えて、僕に与えられたもう一つの仕事は、教会で神と共に働くことです。 現在のポジションはメディアスタッフで、毎週水曜日(午後7時)と日曜日(午前9時30分)に行われる教会のオンライン説教を撮影することです。 ですから、僕が水曜日の仕事後に急いでいるのも心配無用です。?

เป้าหมายในอนาคต-Future Goals-将来の目的??

เป้าหมายในอนาคตของผมมีหลายอย่างเลยล่ะครับ

 • พัฒนาภาษาให้เก่งขึ้นทั้ง ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น (หรือเพิ่มเติมในอนาคต)

 • บรรลุแผนการเงินที่ตั้งไว้

 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะอยากมีกำลังไว้เล่นกับหลานๆ ในอนาคต
 • อื่น ๆ อีกมากมายที่ยังไม่พบ

ยิ่งไปกว่านั้นการทำความเข้าใจความรู้ด้าน IT และคลาวด์อันมหาศาลจากคลาสเมธอดนี้ จะต่อยอดและมอบเส้นทางมากมายให้กับสายอาชีพในอนาคตของผมครับ ดังนั้น ผมจะพยายาม ตั้งใจทำงาน และเรียนรู้อย่างเต็มที่เลยครับ

My goals for the future have many things.

 • Developing language for more fluent, both Thai, English and Japanese (or more in the future)
 • Achieve the financial plan
 • Keep healthy to enjoy myself with my grandchildren in the future (If I get married)
 • Many others have yet to be found.

Moreover, understanding the vast IT and cloud knowledge from the company can provide many routes for my career path. I will put all l have to keep learning and working.

僕の将来の目標はたくさんあります。

 • タイ語、英語、日本語の両方をより流暢に話せる言語を開発中(将来的にはさらに多くの言語)
 • 資金計画を達成する。
 • 将来(結婚したら)孫たちと楽しく過ごせるように健康を維持したい。
 • 他にも多くはまだ見つかっていません。

さらに、このメソッドクラスから得られる膨大な IT とクラウドの知識を理解します。 は僕の将来のキャリアに多くの道を与えてくれるので、一生懸命働きたいと思います。

ถึงทุกท่านในคลาสเมธอด-To everyone in Classmethod-クラスメソッドの皆さんへ✏✉

ก่อนจะจากกันไปผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่รับผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคลาสเมธอด

 • ขอบคุณคลาสเมธอด ประเทศไทย ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมงาน
 • ขอบคุณทุกท่านในออฟฟิศอโศกทาวเวอร์ ที่คอยสอนงาน ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ กับผม ผมยินดีรับฟังและนำไปปรับใช้ให้พัฒนาขึ้นทุกเมื่อเลยครับ
 • ขอบคุณทุกท่าน ณ คลาสเมธอดสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นกันครับ แม้ว่าเราจะยังไม่เคยพบเจอกัน แต่ผมหวังไว้เสมอครับ ว่าวันที่เราได้พบกันจะมาถึง

และสุดท้ายนี้ ยินดีที่ได้เริ่มฤดูกาลใหม่นี้ไปกับทุกคนครับ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Before end of my introduction, I would like to thank you all one more time for accepting me as a part of Classmethod.

 • Thank you Classmethod Thailand for giving me an opportunity to work with you.
 • Thank you everyone at the Asoke Tower office for teaching me work and giving me advice in various fields.
 • Thank you to everyone at the Classmethod at various branches around the world as well. Although we have never met, I always hope that the day we meet will come.

Finally, nice to start this new season with everyone.

God bless you.

自己紹介を終える前に、私をクラスメソッドの一員として受け入れてくださった皆様にもう一度感謝したいと思います。

 • 一緒に仕事をする機会を与えてくださったクラスメソッド・タイランド様に感謝します。
 • アソークタワーオフィスの皆様、仕事を教えていただいたり、様々な分野でアドバイスをいただいたり、本当にありがとうございました。
 • 世界中のさまざまな支店のクラスメソッドの皆さんにも感謝します。 まだ会ったことはありませんが、会える日が来ると信じています。

最後に、皆さんと一緒に新しいシーズンを始めることができてうれしいです。

神の祝福がありますように。