ทดลองใช้ NIC Bridge บน VMware WorkStation 17 Pro

ทดลองใช้ NIC Bridge บน VMware WorkStation 17 Pro

เนื่องจากเนื้อหาในบทความครั้งนี้จะต่อเนื่องกับบทความก่อนหน้า ผมแนะนำให้อ่านบทความก่อนหน้าเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของระบบที่เรากำลังทดลองอยู่ก่อนครับ โดยบทความดังกล่าวสามารถอ่านได้จากลิงก์ด้า่นล่างนี้

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้า ผมได้ทำการสร้าง Windows Server 2022 บน ESXi 8 โดยใช้โปรแกรม VMware WorkStation 17 Pro ซึ่งในบทความดังกล่าวจะใช้การเชื่อมต่อแบบ NAT ซึ่งทำให้มีแต่เครื่อง host เท่านั้นที่สามารถใช้งาน ESXi ได้ แต่ในบทความนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อจาก NAT เป็น Bridged ดูครับ

สำหรับท่านที่อยากลองทำตาม ขอให้เริ่มจากการสร้าง Windows Server 2022 บน ESXi ก่อน โดยวิธีการทำสามารถดูได้จากบทความด้านบนครับ

ก่อนเริ่มทดลอง

NAT vs Bridged

โครงสร้างที่เราใช้ก่อนหน้านี้ จะเป็นแบบ NAT[1] ซึ่งในโครงสร้างแบบนี้ อุปกรณ์ที่สามารถเข้าใช้งาน ESXi ได้ จะมีแค่อุปกรณ์ที่เป็น host ของ ESXi เท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ มองไม่เห็นและไม่สามารถเข้าถึง VM ต่าง ๆ รวมถึง ESXi ที่อยู่ใน host ได้ อีกทั้งการสื่อสารจาก VM ใน host ไปยังอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ จะถูกมองเห็นเป็นการสื่อสารที่มาจาก host ตัวนั้นทั้งหมด หรือก็คือ การเชื่อมต่อแบบ NAT นั้น GuestOS จะสามารถเชื่อมต่อออกไปยัง network ภายนอกได้ แต่ network ภายนอกจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาหา GuestOS ได้

ส่วนโครงสร้างที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปใช้ คือแบบ bridged[2] ซึ่งในโครงสร้างแบบนี้ host จะเป็นเหมือนสะพานทอดระหว่างอุปกรณ์อื่น ๆ กับ VM ที่อยู่ใน host ทำให้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใน network เดียวกันสามารถมองเห็นและเข้าถึง VM เหล่านี้ได้โดยตรง

โครงสร้าง network ในครั้งนี้

ในการทดลองครั้งนี้ผมจะใช้ network ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • IP range ของ network : 192.168.0.0/24
 • DHCP IP range : 192.168.0.10 - 192.168.0.99

โดยจากรายละเอียดด้านบน ในครั้งนี้ผมจะเลือกใช้ IP 192.168.0.235 ติดให้กับ ESXi server ของผมครับ

เริ่มทดลองทำ

เปิดโปรแกรม VMware WorkStation 17 Pro เลือก virtual machine ของเรา (ในที่นี้คือ VMware ESXi 8) จากนั้นคลิก Edit virtual machine settings

ที่เมนู Network Adapter ให้ตั้งค่าตามนี้

 • Network connection : Bridged
 • Check : Replicate physical network connection state

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้บันทึกค่าและคลิก Power on this virtual machine

เมื่อ ESXi เริ่มต้นระบบเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม F2 Customize System/View Logs

กรอกข้อมูล login ให้เรียบร้อย แล้วกด Enter OK

 • Login Name : root
 • Password : รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนที่สร้าง ESXi ขึ้นมา

เมื่อ login เข้ามาได้แล้ว ให้เลือกเมนู Configure Management Network

เลือก IPv4 Configuration

 • เลือก Set static IPv4 address and network configuration โดยการกดปุ่ม Space Mark Selected
 • IPv4 Address : เลือก IPv4 ที่อยู่นอกขอบเขตของ DHCP (ในที่นี้จะใช้ 192.168.0.235)

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Enter OK

กด Y Yes

กด Esc Log Out

เมื่อกลับมาที่หน้าเริ่มต้น จะพบว่า IPv4 ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน ESXi จะเปลี่ยนจาก DHCP เป็น static ip ที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ ถือว่าการตั้งค่าเปลี่ยนประเภท network เสร็จสิ้น

ทุกท่านอาจจะไม่เห็น แต่ตอนนี้ผมได้ลองนำคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ใน network เดียวกัน มาเชื่อมต่อเข้าไปที่ ESXi ผ่านเลข static IPv4 ที่ตั้งค่าไปเมื่อครู่ดูครับ ซึ่งก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร

เพียงเท่านี้ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใน network เดียวกัน ก็จะสามารถเข้าใช้งาน ESXi ได้แล้วครับ

อ้างอิง

 1. [1] Network address translation
 2. [2] Network switch
 3. ทดลองสร้าง Windows Server 2022 บน VMware ESXi 8

この記事をシェアする

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.