การ Shutdown ระบบปฏิบัติการ, Terminate, Stop, Restart ของ EC2

EC2 นั้นมีการ Terminate, Stop, Restart ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากว่าเข้าใจยาก เลยเอามาเปรียบเทียบและอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเกี่ยวกับการ Shutdown ระบบปฏิบัติการอีกด้วย

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

1. Stop

Stop คือ การหยุด EC2 Instance หรือปิดการใช้งานชั่วคราว นอกจากนี้เนื้อหาของหน่วยความจำจะถูกลบออกไป ส่วนเนื้อหาของไดรฟ์ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ ซึ่งการทำงานจะแตกต่างไปจากการ Shutdown ระบบปฏิบัติการเล็กน้อย ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

※สิ่งที่ต้องระวัง
ในกรณีที่ไม่ได้ทำการเชื่อมโยง Elastic IP ไว้ Public IP Address ก็จะถูกเปิดใช้งานและถ้าเราทำการเริ่มต้นระบบใหม่อีกครั้ง Public IP Address ก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นระบบ

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ Public IP Address มีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ทำการเชื่อมโยง Elastic IP ไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน

2. Terminate

Terminate คือการลบ EC2 Instance อย่างสมบูรณ์และทิ้ง Resource หลังจากที่ Terminate ไปแล้ว เนื้อหาของ Instance นี้จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (อย่างไรก็ตาม เราสามารถสร้าง Backup เตรียมไว้และสร้าง Instance ที่มีเนื้อหาเหมือนกันได้ พูดง่ายๆ คือการ Copy Instance เป็นข้อมูลสำรอง)

อารมณ์ประมาณว่าเป็นการทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง

3. Hibernate

Hibernate คือการหยุด EC2 Instance จะคล้ายกับการ Stop แต่เนื้อหาของหน่วยความจำจะถูกบันทึกลงในไฟล์บน Root volume

※สิ่งที่ต้องระวัง
ในกรณีที่ไม่ได้ทำการเชื่อมโยง Elastic IP ไว้ Public IP Address ก็จะถูกเปิดใช้งานและถ้าเราทำการเริ่มต้นระบบใหม่อีกครั้ง Public IP Address ก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นระบบ

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ Public IP Address มีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ทำการเชื่อมโยง Elastic IP ไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน

4. Restart

Restart คือการเริ่มต้นระบบ EC2 Instance ใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ Public IP Address จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

5. Shutdown ระบบปฏิบัติการ

Windows คือการ Shutdown จากปุ่ม Start ส่วน Linux คือการรันคำสั่ง shutdown เพื่อปิดการใช้งานระบบ โดยจะเรียกใช้การประมวลผลทั้งหมดให้ Shutdown ระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะแตกต่างจากการ Stop EC2 Instance เล็กน้อย

หลังจาก Shutdown ไปแล้ว สถานะของ EC2 Instance จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของ Change shutdown behavior
ค่าเริ่มต้นคือ Stop

Instance → Actions → Instance Setting → Change shutdown behavior

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :