การตั้งค่าเปิดการใช้งาน Termination Protection ใน EC2

การสร้าง Termination Protection จะช่วยป้องกันให้ EC2 Instance ของเราปลอดภัยจากการ Terminate โดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์และตั้งค่าง่ายมากๆ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับวิธีเปิดการใช้งาน Termination Protection ใน EC2 สามารถเข้ามาศึกษาและทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลยครับ

สิ่งที่ต้องมี

ให้ทำการติดตั้ง EC2 Instance ก่อน สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้ง สามารถดูขั้นตอนได้ที่ลิงก์ วิธีติดตั้ง Amazon Linux บน EC2 และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PuTTy นี้ได้เลย

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มตั้งค่าเปิดการใช้งาน Termination Protection ในหัวข้อถัดไปได้เลย

วิธีเปิดการใช้งาน Termination Protection

» เลือกActions ▼
» เลือกInstance settings ▶
» เลือกChange termination protection
aws-protection-1

คลิก ✅Enableเพื่อเปิดการใช้งาน
aws-protection-2

คลิกSave
aws-protection-3

ทดสอบการ Terminate

» เลือกInstance state ▼
» เลือกTerminate instance
aws-protection-4

คลิกTerminate
aws-protection-5

จะเห็นว่าไม่สามารถ Terminate ได้และมีแจ้งเตือนสีแดงขึ้นมา
เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันการ Terminate EC2 Instance ของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจได้แล้ว
aws-protection-6

สรุป

การตั้งค่าเปิดการใช้งาน Termination Protection นี้ช่วยป้องกันการ Terminate EC2 Instance ของเราและของผู้ใช้งานอื่นได้เป็นอย่างดี ต่อให้เผลอไป Terminate EC2 Instance โดยไม่ได้ตั้งใจ ก็จะไม่สามารถ Terminate ได้ แต่จะมีข้อความแจ้งเตือนสีแดงขึ้นมา ถ้าจะต้องทำการ Terminate ก็ต้องปิดการใช้งานที่ Termination Protection ก่อน จึงจะทำการ Terminate ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง