ความรู้สึกหลังเข้าร่วม Training : HO-REN-SO Effective Communication Techniques @PASONA

บทความในครั้งนี้จะขอพูดถึงความรู้สึก หลังจากที่ได้เข้าการร่วม Training ในหัวข้อ "HO-REN-SO Effective Communication Techniques" โดยทางผู้เขียนจะขอเล่าเนื้อหาในการสัมมนา, ความรู้ที่ได้ และความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วม Training ในครั้งนี้ให้รับทราบกันนะครับ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

สวัสดีครับทุกคน!! ปอ จาก Classmethod Thailand ครับ! สำหรับบทความในครั้งนี้จะขอพูดถึงความรู้สึก หลังจากที่ได้เข้าการร่วม Training ในหัวข้อ "HO-REN-SO Effective Communication Techniques" @PASONA เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางผู้เขียนจะขอเล่าเนื้อหาในการสัมมนา, ความรู้ที่ได้ และความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยทางผู้เขียน จะขอแบ่งรายละเอียดในการอธิบาย ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

HO-REN-SO คืออะไร?

HO-REN-SO (報連相) เกิดจากการนำคำศัพท์ 3 คำ มารวมกัน ได้แก่

  • HO มาจากคำว่า Houkoku (報告) หรือ การรายงาน
  • REN มาจากคำว่า Renraku (連絡) หรือ การติดต่อ
  • SO มาจากคำว่า Soudan (相談) หรือ การปรึกษา

ซึ่งวิทยากรได้ให้คำอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า คำว่า HO-REN-SO มีอีกหนึ่งความหมายในภาษาญี่ปุ่นก็คือ "ผักโขม" Hourensou (ほうれん草) ซึ่งในที่นี้ หากเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพ จะเปรียบเสมือน Popeye ที่ต้องไปช่วยเหลือ Olive ด้วยการกินผักโขมเพื่อเพิ่มพลัง ก็เหมือนกับการทำ HO-REN-SO ซึ่งถ้าหากเราทำได้ ก็จะทำให้วิธีการทำงานของเรามีรากฐานที่แข็งแรงนั่นเอง

เนื้อหาการ Training เหมาะกับใคร?

ส่วนตัวแล้ว คิดว่าเนื้อหา HO-REN-SO นั้นเหมาะกับทุกคนที่ต้องมีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่ดีในการทำงานร่วมกัน และทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งเนื้อหาในการ Training จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 รอบครับ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย โดยเนื้อหาการ Training จะแบ่งออกเป็นดังนี้

การสื่อสารในสถานที่ทำงาน

ในส่วนของเนื้อหาการ Training รอบเช้านั้น เริ่มแรก วิทยากรจะอธิบายให้เราเข้าใจรูปแบบในการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่ดีนั้นควรทำอย่างไร โดยจะมีการทำเวิร์คชอปเล็กๆ ที่จะให้ผู้เข้าร่วม Training จำลองการรายงานประชุมในที่ทำงาน ซึ่งวิทยากรจะคอยชี้แนะจุดที่ดีหรือจุดที่ควรพัฒนาให้กับผู้เข้าร่วมทุกๆท่าน เพื่อที่จะได้นำไปปรับแก้ต่อไป หลังจากที่เวิร์คชอปเสร็จ ก็จะมีกิจกรรมให้ทำ ซึ่งกิจกรรมที่ทำนั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้ร่วมงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Controller ,Promoter ,Analyzer และ Supporter ซึ่งจุดประสงค์ของการทำเวิร์คชอปในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้เราสามารถวิเคราะห์และนำมาปรับใช้ได้ว่าเราควรจะเข้าหาหรือทำตัวอย่างไร เมื่อต้องร่วมงานกับผู้อื่น ที่มีลักษณะนิสัยตามประเภทต่างๆ

พื้นฐานของ HO-REN-SO

ในส่วนของช่วงบ่าย เนื้อหาการ Training ส่วนใหญ่จะเน้นที่เนื้อหาพื้นฐานของ HO-REN-SO และเวิร์คชอปต่างๆครับ โดยในช่วงแรกนั้น วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตรตามหลัก HO-REN-SO

พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัตรตามหลักการ HO-REN-SO

ซึ่งวิธีการรายงานแบบ HO-REN-SO นั้น ถ้าจะให้เปรียบเทียบแล้วล่ะก็ จะเป็นเหมือนหลอดเลือดใหญ่ที่ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆของการทำงานจากด้านบนลงด้านล่าง และจากด้านล่างขึ้นด้านบน เพื่อแบ่งปันข้อมูลกันและกัน ซึ่งการทำงานจะเริ่มต้นจาก

1.รายงานคำสั่งที่ได้รับ

การรายงานคำสั่งที่ได้รับ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เลยก็คือ การรายงานเพื่อทวนคำสั่งที่ได้รับจากผู้มอบหมาย เพื่อเป็นการยืนยันเนื้อหาว่าผู้รับและผู้มอบหมายมีความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาที่ตรงกัน

2.รายงานระหว่างการทำงาน

การรายงานระหว่างการดำเนินการ คือ การรายงานเพื่ออัพเดตความคืบหน้าของงานที่ทำ ว่ามีความราบรื่นในการทำงานหรือมีปัญหาระหว่างการดำเนินงานหรือไม่

3.รายงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

การรายงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ความหมายก็ตรงตามชื่อของมันเลยครับ คือการรายงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบว่างานที่เราได้รับมอบหมายนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีการรายงาน

ในส่วนของเนื้อหาของวิธีการรายงานนั้น วิทยากรจะอธิบายว่า เราควรจะรายงานอย่างไร? ควรจะรายงานเมื่อใด? และควรรายงานต่อใคร? อีกทั้งยังรวมไปถึง วิธีการขอคำปรึกษาที่ดีควรทำอย่างไร

กิจกรรม

หลังจากที่เรียนพื้นฐานและทำเวิร์คชอปต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมี กิจกรรม Human Knot ซึ่งเป็นเกมที่จะให้ผู้เข้าร่วม Training ยืนเป็นวงกลมและยื่นมือออกไปจับมือกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ โดยแต่ละมือจะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างปม และเราจะต้องหาวิธีการแก้ปมดังกล่าวโดยที่มือจะต้องไม่หลุดออกจากกัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องสื่อสารกันและกันเพื่อหาวิธีการแก้ปมดังกล่าว ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้คือ การให้รู้จักช่วยกันแก้ปัญหาแบบเป็นทีม และฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งทางผู้เขียนเองก็มองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ และทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า หากเราสื่อสารซึ่งกันและกันในการทำงาน จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และจะค้นพบวิธีการแก้ปัญหาและการหาทางออกได้อย่างแน่นอน ต่อมาจะเป็นในส่วนของการทำเวิร์คชอป Case Study HO-REN-SO ซึ่งจะมีกรณีศึกษาต่างๆ ยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนา

เรียกได้ว่าการสัมมนาในหัวข้อ "HO-REN-SO" นั้นเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม รวมถึงองค์กรที่ต้องการให้พนักงานมีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยสำหรับผู้เขียนแล้ว รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากสำหรับการได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ และคิดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปปรับใช้ในการทำงานในบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่