การใช้งาน Query editor v2 ผ่าน Amazon Redshift

มาดูวิธีการใช้งานฟีเจอร์ Query editor v2 ใน Amazon Redshift กัน

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

หากยังไม่รู้เกี่ยวกับบริการ Amazon Redshift สามารถอ่านบทความทางด้านล่างก่อนเพื่อความเข้าใจได้เลยครับ
Amazon Redshift คืออะไร และ เริ่มใช้งานอย่างไร

Query Editor v2 คืออะไร

Query Editor v2 เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำคำสั่งต่างๆ เช่น การสร้าง table, การเพิ่มข้อมูล, การเรียกดูข้อมูลใน table เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆใน Amazon Redshift ครับ

โดยที่จะมาแนะนำวิธีการใช้ในครั้งนี้มีดังนี้ครับ

  1. การเรียกดูข้อมูลใน table
  2. การสร้าง table
  3. การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน table

1. การเรียกดูข้อมูล table บน Amazon Redshift

1.1 เริ่มต้นที่หน้า Amazon Redshift เลือกเมนู Query editor v2

1.2 เปิด cluster ที่เราได้สร้างไว้โดยเข้าตามลำดับทางด้านล่าง

piyachart-test>dev>public>Tables>users (ในบทความนี้จะใช้ชื่อ piyachart-test)

1.3 คลิกขวาที่ users จะขึ้นหัวข้อดังภาพให้เลือก "Select table"

1.4 คลิกที่ Run

1.5 จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมา ซึ่งก็คือ ข้อมูลที่อยู่ใน table นั่นเอง

2. การสร้าง table บน Amazon Redshift

2.1 คลิปที่ปุ่ม "+" หน้าต่างเปล่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วใส่คำสั่ง

create table piyachart (id int, comment varchar(255));

2.2 เมื่อสร้างสำเร็จจะแสดงข้อมูลขึ้นมาตามภาพนี้

* ในกรณีที่สร้างไม่สำเร็จจะแสดงข้อมูลเป็นสีแดง และมีคำว่า `ERROR`ตามภาพ *

2.3 คลิกที่ปุ่ม refresh แล้ว table ที่สร้างเมื่อสักครู่จะแสดงขึ้นมา

3. การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Table บน Amazon Redshift

3.1 ใส่คำสั่งนี้เพื่อดูรายละเอียดโดยจะเห็นได้ว่ายังไม่มีข้อมูลอะไร

select * from piyachart;

3.2 ใส่ข้อมูลเพิ่มลงไปใน table ด้วยคำสั่งทางด้านล่าง

insert into piyachart (id, comment) values(1, 'piyachart'); แล้วคลิกที่ Run

3.3 คลิปที่ปุ่ม "+" หน้าต่างเปล่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วใส่คำสั่ง

select * from piyachart;เพื่อดูข้อมูลใน Tables อีกครั้ง จะเห็นว่าตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเข้ามาแล้ว

สรุป

การรันคำสั่งต่างๆผ่าน Query Editor v2 ในบทความนี้ มีทั้ง การสร้าง table ,เพิ่มข้อมูล, เรียกดูข้อมูลของ table ใน Amazon Redshift

บทความที่เกี่ยวข้อง