ข้อดี ข้อเสีย ของการทำงานในรูปแบบWFH

ในบทความนี้ ทางผู้เขียนจะขอเขียนสรุปการทำงานในรูปแบบ “Work From Home” ที่ทางผู้เขียนได้รับ เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกิดขึ้นจากการทำงานในรูปแบบนี้ว่ามีอะไรบ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้พนักงานหลายๆท่าน รวมทั้งผู้เขียนจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้านหรือในชื่อที่พวกเรามักจะเรียกและรู้จักกันในชื่อ “Work From Home” เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้นในบทความนี้ ทางผู้เขียนจะขอเขียนสรุปการทำงานในรูปแบบ “Work From Home” ที่ทางผู้เขียนได้รับ เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกิดขึ้นจากการทำงานในรูปแบบนี้ว่ามีอะไรบ้าง โดยจะแบ่งเป็น ข้อดี และ ข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดี

ฝึกทักษะการจัดการตัวเอง

ขึ้นชื่อว่า การทำงานที่ “บ้าน” ด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ทำให้หลายๆคนมักจะเจอปัญหาเรื่องความขี้เกียจและไม่สามารถแบ่งเวลาไปให้กับงานได้เต็มที่ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ให้เหมาะกับการทำงาน และต้องคอยกำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวันด้วยตนเอง โดยทางผู้เขียนเองก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวอยู่นานในช่วงแรกของการทำงานที่บ้าน แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็รู้สึกว่า มีความรับผิดชอบและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น

ลดเวลาในการเดินทาง

เรียกได้ว่า เป็นข้อดีอันดับต้นๆ ที่พนักงานส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นตรงกันและชื่นชอบกันก็ว่าได้ โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศในตัวเมืองหลายๆท่าน ที่ประสบปัญหาจากการเดินทางอันแสนยาวนานและยากลำบากในแต่ละวัน แต่ด้วยการทำงานแบบ Work From Home ทำให้เราตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้เลย เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นในส่วนนี้

มีเวลาเพิ่มมากขึ้น"จากในส่วนของการเดินทาง"

ลาก่อนคำพูดติดปาก “เดี๋ยวก่อน..ไว้เดี๋ยวค่อยทำ” ที่มักจะใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธสิ่งที่อยากจะทำ เนื่องจากความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการเดินทางหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ในส่วนของเวลาที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของการเดินทางนั้น ทำให้ผู้เขียนได้ลองใช้เวลาในส่วนดังกล่าว ลองทำอาหารเช้ากินเอง ซึ่งแต่เดิมที ก่อนเริ่มการทำงานแบบ Work from Home ผู้เขียนมักจะซื้อตามร้านสะดวกซื้อกินอย่างเดียว อีกทั้งเวลาหลังเลิกงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้ได้มากขึ้น โดยแต่ก่อนทางผู้เขียนมักจะมีความคิดที่อยากจะอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้ แต่ก็มักจะหลีกเลี่ยงไปเนื่องจากความเหนื่อยล้า

ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ

หมดข้ออ้างในการปฏิเสธสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่มีเวลา เนื่องจากการทำงานที่บ้าน ทำให้เรามีเวลามากขึ้น และได้ทำในที่แต่ก่อนเราอยากจะทำแต่ไม่มีเวลา หรือมักปฏิเสธมันไปเนื่องจากต้องการเวลาที่จะพักผ่อนในวันหยุดมากกว่า โดยในก่อนช่วงที่จะมีการ Work From Home ทางผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆในห้องให้ดูเป็นระเบียบและเข้าที่เข้าทาง แต่ก็มักจะหาข้ออ้างมาปฏิเสธตัวเองตลอดว่า"ไม่มีเวลา...เดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกัน" ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่ได้รับ ในช่วงสถานการณ์การทำแบบ Work From Home

ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆเพิ่มมากขึ้น

เนื่องด้วยเวลาที่มีเพิ่มมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า New Normal ทำให้เราได้ทดลองทำในสิ่งต่าง ๆที่อยากจะทำได้หลายอย่าง และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่น การหันมาทำอาหารกินเองมากขึ้น หรือการหยิบจับเครื่องมือเพื่อซ่อมแซมจุดที่ชำรุดภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งในจุดนี้เองที่ทำให้เรามีทักษะและประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสีย

ปัญหาด้านการสื่อสารในการทำงาน

หลายๆคนอาจจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานกันมาบ้าง โดยในส่วนนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทางผู้เขียนมักจะพบก็คือ ปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตมักถูกตัดการเชื่อมต่อ ทำให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานบางครั้งเป็นไปอย่างยากลำบาก

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

พนักงานหลายๆท่านที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานส่วนใหญ่ มักจะเจอปัญหากับค่าไฟ เนื่องด้วยสภาพอากาศในประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าว จึงทำให้ไม่สามารถเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศได้เลย จึงทำให้ค่าไฟจึงเพิ่มขึ้น อีกทั้งในส่วนของผู้เขียนเองนั้น ปัญหาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกอย่างก็คือ "ทำในสิ่งที่อยากทำ" ใช่ครับ..ตามด้านบนข้อดีที่เอ่ยถึงการทำในสิ่งที่อยากทำของผู้เขียนนั้น มักมีตัวแปลสำคัญอย่างเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น อยากจะจัดห้องนอนใหม่และซื้อเฟอนิเจอร์บางอย่างเข้ามา ทำให้มีรายจ่ายในส่วนนี้เพิ่มเข้ามา แต่หากอยากจะมองให้เป็นข้อดี ก็สามารถมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

ปัญหาด้านสุขภาพ

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส ที่ทำให้เรานั้นจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ ที่จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้หลายๆคนมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลง เนื่องจากสภาพจำกัดของพื้นที่ทำให้เราไม่ได้ลุกไปไหน หรือมีพื้นที่ให้ยืดเส้นยืดสายมากเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายๆคนที่ทำงานที่บ้านมักประสบกัน

ก็เรียกได้ว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ที่ทำให้หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปในรูปแบบ Work From Home ที่มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้น และได้ปรับปรุงข้อบกพร่องหลายๆอย่างให้กับตัวเอง เพื่อทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิม