[ข่าวด่วน] เปิดตัว Amazon OpenSearch Serverless เครื่องมือสำหรับ OpenSearch แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ #reinvent

ข่าวด่วนจาก Keynote ของงาน AWS re:Invent 2022 AWS ได้เปิดตัว Amazon OpenSearch Serverless ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเรียกใช้ OpenSearch ในสภาพแวดล้อมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้!

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

บทความนี้แปลมาจากบทความภาษาญี่ปุ่นของคุณ とばち

ในช่วง Keynote ของงาน AWS re:Invent 2022 คุณ Adam Selipsky , CEO ของ AWS ได้เปิดตัว Amazon OpenSearch Serverless ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเรียกใช้ OpenSearch ในสภาพแวดล้อมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้!

OpenSearch ก็คือ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (OSS) สำหรับค้นหาข้อความแบบเต็ม (full-text search engine) ที่ Amazon เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเป็นหลัก AWS ให้บริการเครื่องมือ OpenSearch ในรูปแบบ Managed service โดยเรียกชื่อเครื่องมือนี้ว่า Amazon OpenSearch Service

โดยในครั้งนี้ Amazon OpenSearch Service ได้เพิ่มตัวเลือกการใช้งานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เข้ามา ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดการคลัสเตอร์ เช่น ประเภทและจำนวนของ OpenSearch Node รวมไปถึงการจัดการสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป

จากการเปิดตัว OpenSearch Serverless ทำให้เราสามารถคาดหวังการใช้งานค้นหาข้อความแบบเต็ม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การทำ Observability และความสามารถในการทำงานอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ Scaling อีกต่อไป

ขณะนี้ AWS กำลังเผยแพร่วิธีการสร้างเครื่องมือนี้ใน Official Blog

สำหรับวิธีการสร้างแบบ Serverless นี้ได้เผยแพร่ไว้ใน Official Blog ของ AWS แล้ว

ปัจจุบัน สามารถใช้งานตัวอย่าง Public Preview ได้ใน Region ด้านล่างนี้ ในภูมิภาคเอเชียมีเปิดให้ใช้งานใน Region โตเกียวที่เดียว ยังไม่มีเปิดใน Region สิงคโปร์ สามารถไปทดลองใช้ได้ Region โตเกียวก่อนได้

  • US East (N. Virginia) (us-east-1)
  • US East (Ohio)(us-east-2)
  • US West (Oregon) (us-west-2)
  • Europe(Ireland) (eu-west-1)
  • Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)

ค่าบริการ

สำหรับโครงสร้างค่าบริการ คาดว่าจะคิดจากการ Indexing และ Query ข้อมูล รวมไปถึงปริมาณพื้นที่จัดเก็บ

สำหรับ Indexing/Query นี้ จะมีหน่วยที่ชื่อว่า OpenSearch Compute Unit(OCU)เป็นหน่วยสำหรับคำนวณค่าบริการ โปรดตรวจสอบค่าบริการในแต่ละ Region ที่เว็บไซต์ของ AWS โดยตรง

ความคาดหวังต่อจากนี้ของบริการ Database ในรูปแบบ Serverless

ในงาน AWS re:Invent 2021 ปีที่แล้ว มีการประกาศเครื่องมือที่รองรับการใช้งานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Amazon Redshift , Amazon EMR เป็นต้น ออกมาเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ก็ยังมีประกาศเปิดตัวบริการ Serverless ของ Amazon Neptune ซึ่งเป็นบริการฐานข้อมูลกราฟไปเมื่อไม่นานนี้

OpenSearch เป็นทั้งเครื่องมือค้นหาข้อความแบบเต็มและฐานข้อมูลเชิงเอกสาร (document oriented database) เราจึงหวังว่าจะเห็นการสนับสนุนการใช้งานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Amazon ElastiCache (สำหรับ Memcached/Redis) ในอนาคต!

บทความอ้างอิง

full-text search engine

【速報】OpenSearchをサーバーレスで実行できるAmazon OpenSearch ServerlessがPreviewで発表されました! #reinvent | DevelopersIO