Jiraporn Sawang-arrom

jiraporn-sawang-arrom

สมาชิกบ้านคลาสเมธอดที่อยากจะแชร์เรื่องราวกับทุกคน 💖สนใจในการเรียนภาษา จิตวิทยา ดนตรี อนิเมะ Student from classmethod house nice to meet you.😉 Would you like sharing me anythings? 💖Languages,Psychology,Music,Anime クラスメソッドのメンバー。みんなと話したい。 特に好きなもの 💖言語、心理学、音楽、アニメ

Jiraporn Sawang-arrom

jiraporn-sawang-arrom

13
Posts
42
Facebook Share
30
Twitter Share
21
はてブ
Loading...

Jiraporn Sawang-arromが執筆した記事