Jiraporn Sawang-arrom

jiraporn-sawang-arrom

สมาชิกบ้านคลาสเมธอดที่อยากจะแชร์เรื่องราวกับทุกคน 💖สนใจในการเรียนภาษา จิตวิทยา ดนตรี อนิเมะ Student from classmethod house nice to meet you.😉 Would you like sharing me anythings? 💖Languages,Psychology,Music,Anime クラスメソッドのメンバー。みんなと話したい。 特に好きなもの 💖言語、心理学、音楽、アニメ

Jiraporn Sawang-arrom

jiraporn-sawang-arrom

6
Posts
35
Facebook Share
12
Twitter Share
11
はてブ
Loading...

Jiraporn Sawang-arromが執筆した記事