การเปลี่ยน Version ของ OS ใน Elastic Beanstalk

ในขณะที่ผมใช้งาน Environment ก็ได้มีแจ้งเตือน "! Different version recommended" แสดงขึ้นมา ก็คือเป็นการแนะนำให้เราอัปเดต OS ที่เรากำลังใช้งานอยู่ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นเอง ผมจะใช้โอกาสนี้ในการเขียนบทความแนะนำวิธีการอัปเดตเวอร์ชันของ OS ครับ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน Version ของ OS ที่เรากำลังใช้งานอยู่ใน Elastic Beanstalk เพื่อให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับ

แจ้งเตือนอัปเดต Version [OS]

ในขณะที่ผมใช้งาน Environment บางครั้งจะแสดงหน้าจอแบบนี้
ในตัวอย่างนี้จะเป็น PHP Version: 3.3.15 ที่เก่า จึงมีแจ้งเตือนให้ใช้ version (recommended) แสดงขึ้นมานั่นเอง

ผมจะมาอธิบายวิธีการเปลี่ยน Version ให้เป็นปัจจุบันในหัวข้อถัดไปครับ

การเปลี่ยน Version [OS]

เข้ามาที่หน้า Environment ของเรา แล้วคลิกปุ่มChange

เลือก New platform version ให้เป็นปัจจุบัน เช่น3.4.0 (Recommended)[วันที่เขียนบทความ 2022/08/25] (โดยปกติแล้วระบบจะเลือกเวอร์ชันที่มีคำว่า Recommended ให้อัตโนมัติ)
จากนั้นคลิกSaveแล้วรอระบบปรับเวอร์ชันสักครู่

ระหว่างรอระบบปรับเวอร์ชัน เราสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการนี้ใน Events ได้
โดยเข้าไปที่เมนูด้านซ้าย คลิกEventsแล้วดูสถานะต่างๆตามรูปภาพได้เลยครับ

เมื่อระบบปรับเวอร์ชันเสร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
ตัวอย่างนี้คือ PHP Version:3.4.0[วันที่เขียนบทความ 2022/08/25]

ตั้งค่าเปิดใช้งานการอัปเดต

มาที่เมนูด้านซ้าย คลิกConfigurationใน Environmen ของเรา
แล้วมาที่ด้านขวา เลื่อนลงมาข้างล่างที่หัวข้อ Managed updates และคลิกที่Edit

เมื่อเข้ามาแล้วให้ตั้งค่าตามต้องการโดยดูตัวอย่างด้านล่างนี้ได้เลย
» Managed updates:Enabled (เมื่อตั้งค่าเป็น Enable ระบบจะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ)
» Weekly update window:Thursday ▼at05 ▼:35 ▼UTC (เราสามารถระบุเวลาที่จะอัปเดตได้)
» Update level:Minor and patch ▼(เมื่อตั้งค่าแบบนี้แล้วจะมีการอัปเดต)
» Instance replacement:Enabled (เปิดใช้งานการแทนที่ Instance)
» คลิกApplyแล้วรอระบบปรับการตั้งค่าอัปเดตสักครู่

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Update level ได้ที่นี่

Update level

  • Minor or patch: เมื่อเปลี่ยนเป็น minor version ก็จะมีการอัปเดต เช่น
    • กรณี 3.3.14 -> 3.3.15 จะมีการอัปเดต
    • กรณี 3.3.15 -> 3.4.0 จะมีการอัปเดต
  • Patch only จะมีการอัปเดต patch level เท่านั้น เช่น
    • กรณี 3.3.14 -> 3.3.15 จะทำการอัปเดต
    • กรณี 3.3.15 -> 3.4.0 จะไม่มีการอัปเดต

อ้างอิง: Major version, Minor version, Patch version
ตัวอย่างความหมายของเวอร์ชัน 3.2.15 มีดังนี้
» 3 = Major
» 2 = Minor
» 15 = Patch

ระหว่างรอระบบปรับการตั้งค่าอัปเดต เราสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการนี้ใน Events ได้
และถ้าเสร็จการดำเนินการแล้ว ให้รอจนถึงเวลาที่กำหนดไไว้

ตรวจสอบ Event การดำเนินการอัปเดต

เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ให้สังเกตการดำเนินการต่างๆที่Eventsใน Environment ของเรา

สรุป

วิธีการเปลี่ยน Version ของ OS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของบทความนี้ สามารถใช้ได้กับทุก OS ที่เรากำลังใช้งานอยู่
ถ้าคราวหน้ามีการแจ้งเตือน "! Different version recommended" แบบนี้อีก ก็ให้ใช้วิธีนี้ได้เลยครับ

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

Link อ้างอิง