การสร้างตารางใน Analytics บน QuickSight

การสร้างตารางใน Analytics บน QuickSight นี้ เป็นการสาธิตโดยแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างตารางใน Analytics บน QuickSight ต่อจากบทความ วิธีการ JOIN ใน Dataset ของ QuickSight

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการ JOIN ใน Dataset ก่อน จึงจะสามารถสร้างตารางใน Analytic ได้ สามารถดูวิธีการทำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

※ สำหรับผู้ที่มี Datasets อยู่แล้ว และต้องการใช้ Datasets ที่มีอยู่ สามารถทำตามขั้นตอน การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่ ในหัวข้อถัดไปได้เลย

การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่

คลิกAnalysesตามด้วยคลิกNew Analysis
c_analyses_db-1

เลือก Datasets ของเรา ตัวอย่างนี้คือDemo1
c_analyses_db-2

คลิกCreate analysis
c_analyses_db-3

เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ c_analyses_db-4-2

การสร้างตารางใน Analytic

เปลี่ยนชื่อ Analysis ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย เช่นผมจะสร้างตาราง ก็จะใช้เป็นชื่อTableเป็นต้น

และในส่วนของ Sheet สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 2 วิธีดังนี้
ดับเบิ้ลคลิกที่ Sheet 1 สองครั้ง ตามด้วยใส่ชื่อที่ต้องการ
คลิกที่สัญลักษณ์และเลือกRenameจากนั้นใส่ชื่อที่ต้องการลงไปได้เลย
c_table-1

ปรับขนาด Visual ได้ตามต้องการ (ในช่องสีแดงนี้จะเรียกว่า Visual)
ซึ่งในตัวอย่างนี้จะใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆ ลง Visual ในรูปแบบ Table จำนวน 6 คอลัมน์

เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้ว เราจะมาสร้างตารางโดยคลิกที่Table:
c_table-2

คลิกที่created_atค้างไว้ แล้วลากไปวางที่ช่อง Value
c_table-3

เมื่อ create_at อยู่ในช่อง Value ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงในช่อง Visual จะเห็นว่ามีข้อมูลวันที่แสดงออกมาในรูปแบบตาราง
c_table-4

ในขั้นตอนนี้ก็ให้ทำเหมือนกันกับ created_at เมื่อสักครู่นี้ โดยเลือกและคลิก Fields ที่เราต้องการใช้งานค้างไว้ แล้วลากไปวางที่ช่อง Value

Fields ที่จะใช้ในตัวอย่างนี้มีทั้งหมด 6 Fields ดังนี้ (Fields ทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่าง)

  • created_at
  • company_name
  • country
  • item_name
  • price
  • quantity

ระหว่างที่ทำการเพิ่ม Fields ไปยัง Value ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตารางด้วย
c_table-5

เมื่อ Fields ที่ต้องการใช้งานอยู่ในช่อง Value ทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่ามีข้อมูลต่างๆ แสดงออกมาในรูปแบบตาราง เช่น วันที่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ รหัสสินค้า ราคา และจำนวน เป็นต้น
c_table-6

มาดูที่ข้างใน Visual ในส่วนที่มาร์คไว้คือชื่อ Title ของ Visual ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อ Title ได้ตามต้องการโดยคลิกตรงข้อความที่มาร์คไว้ จากนั้นลบและใส่ชื่อ Title ได้เลย
c_table-7

ตัวอย่างนี้จะใช้ชื่อ Title เป็นDetail listแต่ถ้าเราไม่ต้องการแสดงชื่อ Title ให้คลิกที่⚙ ตั้งค่าได้เลย
c_table-8

จากนั้นมาที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่Titleแล้วดูที่✅Show titleถ้าเราทำการ ✅Checkbox ไว้แบบนี้ ก็จะสามารถแสดง Title ได้
c_table-9

แต่ถ้าไม่ต้องการให้ Title แสดง ก็ให้ทำการ ☐ Uncheckblox แล้ว Title ก็จะไม่แสดง
c_table-10

เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้ว สามารถปรับแต่งขนาดคอลัมน์ของตารางและขนาดของ Visual ได้ตามต้องการ
เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้าง Table ที่แสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางได้แล้ว
c_table-12

การใช้ Group by

ในกรณีที่ใช้ Group by จะเป็นการรวมข้อมูลในตารางทั้งหมดมาจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะซ้ำกัน เพื่อใช้ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลในตารางได้

มาที่เมนูด้านซ้ายบน คลิก+ Addตามด้วยเลือกAdd visual
group_by-1

เมื่อได้ Visual มาแล้ว คลิกTable:
group_by-2

คลิกที่ item_name ค้างไว้ แล้วลากมาวางที่ Group by และคลิกที่ price ค้างไว้ แล้วลากมาวางที่ Value
จากนั้นสังเกตที่ตาราง จะเห็นว่ามีการจัดรียงและรวมข้อมูลของราคาในคอลัมน์ price ทั้งหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกัน
group_by-3

สังเกตที่คอลัมน์ price (Sum)
SUM จะบวกค่าต่างๆ เช่น item_name:AAA01 จะมีค่า price ทั้งหมด 142,040,000 (ราคา)
group_by-4

เปลี่ยนจาก Sum เป็น Average ได้ดังนี้
» คลิกที่ price (Sum)
» เลือกAggregate: Sum ﹥
» เลือกAverage
group_by-5

สังเกตที่คอลัมน์ price (Average)
Average จะหาค่าเฉลี่ยต่างๆ เช่น item_name:AAA01 จะมีค่า price ทั้งหมด 50,494.1343 (ค่าเฉลี่ย)
group_by-6

เปลี่ยนจาก Average เป็น Count ได้ดังนี้
» คลิกที่ price (Average)
» เลือกAggregate: Average ﹥
» เลือกCount
group_by-7

สังเกตที่คอลัมน์ price (Count)
COUNT จะนับจํานวน Value ที่มีตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ price เช่น item_name:AAA01 จะมีข้อมูล price ทั้งหมด 2,813 Value เป็นต้น
group_by-8

สรุป

การสร้างตารางใน Analytics สามารถเลือก Fields ที่ต้องการมาแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางได้ รวมไปถึงการปรับแต่ง Option ต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่