ความแตกต่างของ Image และ Bundles ใน Amazon WorkSpaces

ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการพึ่งพาของ Image AWS WorkSpaces และ Bundles ในบทความนี้ครับ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาเขียนบทความ ความแตกต่างของ Image และ Bundles ใน WorkSpaces

บทความนี้แปลมาจากบทความที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ชื่อว่า WorkSpacesのイメージとバンドルの関係 ซึ่งเจ้าของบทความนี้ก็คือ คุณ kato-ryo เป็นคนญี่ปุ่นครับ

เนื่องจากว่าบทความนี้แปลมาจากภาษาญี่ปุ่น เมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วผมได้เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ! เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ


สวัสดีครับ ผม kato-ryo ครับ
ผมจะมาสร้าง Image และ Bundles ใน WorkSpaces พร้อมกับอธิบายความแตกต่างของกระบวนการทำงานนี้ครับ

ขั้นตอน

การแก้ไข WorkSpace

สร้าง WorkSpace ของ Windows 10 ใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงตามด้านล่างนี้

 • ติดตั้ง .NET Framework 3.5
 • ติดต้ง Google Chrome
 • สร้างไฟล์ใน My Document (ไฟล์ข้อความอะไรก็ได้)

.NET สามารถติดตั้งได้โดยป้อนคำสั่งที่ระบุไว้ด้านล่างใน PowerShell (Administrator)

Install-WindowsFeature Net-Framework-Core

การสร้าง Image

เข้ามาที่ WorkSpace ที่ทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ และคลิกCreate image

ป้อน Image name และ Image description ตามต้องการ (แนะนำให้ตั้งชื่อที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย)

จะเห็นว่าสถานะอยู่ระหว่างการสร้าง Image ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จาก Status และ Status message

เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงแบบนี้

การสร้าง Bundle

เข้ามาที่ Image ที่สร้างเมื่อสักครู่นี้ และคลิกCreate bundle

เลื่อนลงมาที่หัวข้อ New bundle แล้วป้อนBundle nameและDescriptionแล้วเลือกBundle hardware type
และดูที่หัวข้อ Storage settings เลือกRoot volume size, User volume sizeที่ต้องการ แล้วคลิกCreate bundle

แล้วเลือก Bundles จากเมนูด้านซ้าย ก็จะเห็น Bundles ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ แล้วคลิกที่ชื่อของเราได้เลย

นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง Bundle หลายอันจาก Image เดียวกันได้

การสร้าง WorkSpace

ที่นี่เป็นเพียงแค่การระบุ Bundle ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงได้ละเว้นขั้นตอนนี้ไป

เมื่อเข้าถึง WorkSpace ที่สร้างแล้ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ รวมทั้งการสร้างไฟล์ของ My Document ด้วย

เมื่อสร้าง Image จาก Windows 7 หรือ 10 WorkSpace แล้ว เนื้อหาทั้งหมดของC:\Drive จะรวมอยู่ด้วย
สำหรับ Windows 10 WorkSpaces นั้น User profile ในD:\Users\usernameจะไม่รวมอยู่ใน Image
สำหรับ Windows 7 WorkSpaces เนื้อหาทั้งหมดของ User profile จะรวมอยู่ด้วย ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้D:\Users\username

 • Contacts
 • Downloads
 • Music
 • Pictures
 • Saved games
 • Videos
 • Podcasts
 • Virtual machines
 • .virtualbox
 • Tracing
 • appdata\local\temp
 • appdata\roaming\apple computer\mobilesync\
 • appdata\roaming\apple computer\logs\
 • appdata\roaming\apple computer\itunes\iphone software updates\
 • appdata\roaming\macromedia\flash player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\
 • appdata\roaming\macromedia\flash player#sharedobjects\
 • appdata\roaming\adobe\flash player\assetcache\
 • appdata\roaming\microsoft\windows\recent\
 • appdata\roaming\microsoft\office\recent\
 • appdata\roaming\microsoft office\live meeting
 • appdata\roaming\microsoft shared\livemeeting shared\
 • appdata\roaming\mozilla\firefox\crash reports\
 • appdata\roaming\mcafee\common framework\
 • appdata\local\microsoft\feeds cache
 • appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\
 • appdata\local\microsoft\windows\history\
 • appdata\local\microsoft\internet explorer\domstore\
 • appdata\local\microsoft\internet explorer\imagestore\
 • appdata\locallow\microsoft\internet explorer\iconcache\
 • appdata\locallow\microsoft\internet explorer\domstore\
 • appdata\locallow\microsoft\internet explorer\imagestore\
 • appdata\local\microsoft\internet explorer\recovery\
 • appdata\local\mozilla\firefox\profiles\

สร้าง WorkSpaces Bundles แบบกำหนดเอง - Amazon WorkSpaces
Create a custom WorkSpaces image and bundle

เนื่องจากไฟล์ที่สร้างไว้ในโฟลเดอร์ My Documents ไม่รวมอยู่ในรายการด้านบนนี้ ดังนั้นไฟล์จะถูกเก็บไว้ใน Image

นอกจากนี้ Shortcut ของ Google Chrome ใน Desktop ยังถูกเก็บไว้ด้วย ซึ่งเป็นเพราะว่า Desktop ไม่รวมอยู่ในรายการด้านบนนี้นั่นเอง

สรุป

Image

 • เก็บทุกอย่างของ Drive C
 • เก็บบางส่วนของ Drive D
 • Sysprep

Bundle

 • การกำหนด Hardware spec ใน Image
 • สามารถเปลี่ยนแปลง Image หลังจากสร้างเสร็จแล้วได้

รูปภาพด้านล่างนี้คือการแสดงความแตกต่างของ Image และ Bundles ใน WorkSpaces ก็จะมีโครงสร้างการทำงานแบบนี้ครับ

การพึ่งพาเป็นดังนี้

 • ถ้า Bundle A ที่สร้างภายใต้ Image A ยังมีอยู่ จะไม่สามารถลบ Image A ได้
 • ถ้า WorkSpace A ที่สร้างภายใต้ Bundle A ยังมีอยู่ จะไม่สามารถลบ Bundle A ได้
 • ถึงแม้ว่า Image B ที่สร้างภายใต้ WorkSpace A ยังมีอยู่ ก็สามารถลบ WorkSpace A ได้

สุดท้ายนี้

ถ้าให้เปรียบเทียบกับปัญหาโลกแตกอย่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน Image ก็เปรียบเสมือนแม่ไก่ที่เกิดก่อน ส่วน Bundle จะเปรียบเสมือนไข่ที่เกิดจากแม่ไก่นั่นเอง และที่ผมเขียนบล็อกนี้ขึ้นมาเพราะอยากอธิบายถึงความแตกต่างของ Image และ Bundle ใน WorkSpaces โดยคำนึงถึง best practices เป็นหลักครับ

ผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ WorkSpaces ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ \^ 0 ^/

แปลโดย: POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

Link อ้างอิง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่