วิธีการตั้งค่า Monitoring, Alarm, Notification ของ Resources ใน Amazon Lightsail

เราสามารถตั้งค่า Monitoring, Alarm, Notification ของ Resources ใน Amazon Lightsail ได้ง่ายๆ ในบทความนี้จะมาแนะนำเนื้อหาไปพร้อมกับการใช้งานจริงค่ะ

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

เนื่องจากบทความที่แปลนี้ผู้เขียนเป็นผู้หญิง ดังนั้นผมจะเรียบเรียงคำพูดตามบริบทของผู้เขียนครับ

บทความนี้แปลมาจากบทความที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Amazon Lightsail でリソースのモニタリング、アラーム、通知を設定できるようになりました! โดยเจ้าของบทความนี้คือ คุณ Yui เป็นผู้หญิงคนญี่ปุ่นครับ

เมื่อแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยแล้วผมได้เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากบางครั้งอาจมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องอัปเดตให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน


สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ Yui(@MayForBlue) จากสำนักงานโอซาก้าค่ะ

เราสามารถตั้งค่า Monitoring, Alarm, Notification ของ Resources ใน Amazon Lightsail ได้ง่ายๆ ! สำหรับผู้ที่กำลังใช้งาน Lightsail อยู่หรือผู้ที่จะใช้ในอนาคตสามารถดูบทความนี้เป็นแนวทางได้เลย ! เอาล่ะ ไปเริ่มกันเลยค่ะ

สารบัญ

Amazon Lightsail คืออะไร

 • เป็นบริการจัดการของ AWS ที่สามารถใช้ Server (Instance), Database และ Load Balancer โดยเสียค่าบริการแบบรายเดือนได้
 • เราสามารถเลือก Application Template ที่มีการติดตั้งล่วงหน้าไว้แล้วได้ เช่น WordPress และ LAMP ใน Server และเริ่มต้น Web Application ได้อย่างง่ายดาย
 • เหมาะสำหรับ Application ที่เรียบง่าย/ขนาดเล็ก และสภาพแวดล้อมการทดสอบ/การพัฒนา

Document ทางการ

Amazon Lightsail

ภาพรวม Metrics ของ Amazon Lightsail

เมื่อตั้งค่าเกณฑ์สำหรับ Metric ที่มีมาให้ ก็จะสามารถส่งการแจ้งเตือนทาง Email หรือ SNS ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติได้

รายการ Metric

Instance
 • CPU utilization (CPUUtilization)
 • Incoming network traffic (NetworkIn)
 • Outgoing network traffic (NetworkOut)
 • Status check failures (StatusCheckFailed)
 • Instance status check failures (StatusCheckFailed_Instance)
 • System status check failures (StatusCheckFailed_System)
Database
 • CPU utilization (CPUUtilization)
 • Database connections (DatabaseConnections)
 • Disk queue depth (DiskQueueDepth)
 • Free storage space (FreeStorageSpace)
 • Network receive throughput (NetworkReceiveThroughput)
 • Network transmit throughput (NetworkTransmitThroughput)
Load Balancer
 • Client TLS negotiation error count (ClientTLSNegotiationErrorCount)
 • Healthy host count (HealthyHostCount)
 • Unhealthy host count (UnhealthyHostCount)
 • Load balancer HTTP 4XX (HTTPCode_LB_4XX_Count)
 • Load balancer HTTP 5XX (HTTPCode_LB_5XX_Count)
 • Instance HTTP 2XX (HTTPCode_Instance_2XX_Count)
 • Instance HTTP 3XX (HTTPCode_Instance_3XX_Count)
 • Instance HTTP 4XX (HTTPCode_Instance_4XX_Count)
 • Instance HTTP 5XX (HTTPCode_Instance_5XX_Count)
 • Instance response time (InstanceResponseTime)
 • Rejected connection count (RejectedConnectionCount)
 • Request count (RequestCount)

Reference ทางการ

Resource metrics in Amazon Lightsail

ทดลองใช้งานจริง

ครั้งนี้จะตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Alarm ตามค่าอัตราการใช้งาน CPU ของ Instance

การตั้งค่า Lightsail

ก่อนอื่นไปที่หน้าจอ Lightsail จาก AWS Management Console แล้วคลิก「Create instance」

เลือกการตั้งค่า Instance location, Instance image, Blueprint และ OS โดยครั้งนี้จะเลือก「Singapore」,「Linux/Unix」และ「LAMP(PHP7)」

ครั้งนี้การตั้งค่าอย่างอื่นปล่อยให้เป็น Default ไว้ แล้วคลิก「Create instance」ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

เมื่อ Instance ที่สร้างขึ้นมีสถานะเป็น「Running」ในหน้าจอรายการ Instance แล้ว ให้คลิกชื่อ Instance

ให้คลิกแท็บ Metric แล้วจะแสดง Graph ขึ้นมา แล้วให้เปลี่ยนจาก「CPU overview → CPU utilization」และคลิก「+ Add Alarm」ที่ด้านล่างของหน้าจอ

เนื่องจากครั้งนี้เป็นการตรวจสอบ จึงตั้งค่าโดยหากตรวจพบอัตราการใช้ CPU 5% ขึ้นไป 1 ครั้งภายใน 5 นาที การแจ้งเตือนก็จะส่งมาทาง Email เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิก「Create」

ในกรณีที่ตั้งค่าครั้งแรกต้องลงทะเบียน Email Address ดังนั้นให้คลิก「Add contact」

ป้อน Email Address แล้วคลิก「Add contact」

ตรวจสอบ Email และต้องยืนยัน Email Address ภายใน 24 ชั่วโมง
หากไม่พบ Email ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "! Not seeing the verification email in your inbox?"

เมื่อได้รับ Email ยืนยันแล้วจะแสดงหน้าจอแบบนี้ แล้วให้คลิกลิงก์「Confirm subscription」เพื่อยืนยัน Email Address

เมื่อเพิ่มเสร็จแล้ว Alarm ที่ตั้งค่าไว้จะแสดงขึ้นมา ซึ่งเราสามารถทำการ Delete, enabled/disabled ได้ตามต้องการ

เพิ่มโหลด CPU และตรวจสอบการแจ้งเตือน

คลิก「Connect using SSH」ที่แท็บ「Connect」

แล้วเพิ่มโหลดด้วยคำสั่ง yes

yes > /dev/null

จะเห็นว่ามี Load เพิ่มขึ้นใน Graph บนหน้าจอ

เราสามารถรับการแจ้งเตือนแบบ Realtime ทาง Email ได้ด้วย

เมื่อติ๊ก「✅ Send me a notification when the alarm state changes to OK」ด้วยการตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้ เราก็จะสามารถรับการแจ้งเตือนได้ในกรณีที่กลับมาเป็นสถานะปกติ

สุดท้ายนี้

สำหรับผู้ที่กำลังใช้ Lightsail หรือผู้ที่จะใช้ในอนาคต สามารถดูบทความนี้เป็นแนวทางได้เลย ! ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะคะ

สำหรับบทความนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะ Yui(@MayForBlue) จากสำนักงานโอซาก้าค่ะ (`・ω・´)

ข้อมูลทางการ

Amazon Lightsail now supports resource monitoring, alarming and notifications

เกี่ยวกับรายละเอียดของการอัปเดตครั้งนี้

Notifications in Amazon Lightsail

เกี่ยวกับ Metrics

Resource metrics in Amazon Lightsail

ตัวอย่างการเปิดใช้งาน Application

การเปิดใช้งาน WordPress ด้วย Amazon Lightsail

บทความต้นฉบับ

แปลโดย: POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !