Public IPv4 Address บน AWS มีการเปลี่ยนวิธีคิดค่าใช้จ่าย เริ่มต้นปี 2024 เดือน 2 มาตรวจสอบวิธีรายละเอียดกันล่วงหน้าได้ที่ Public IP Insights

Public IPv4 Address ของ AWS จะไม่ฟรีอีกต่อไป จะเริ่มการคิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือน 2 ปี 2024 เราจึงมาใช้บริการใหม่ Public IP Insights ในการตรวจสอบว่าเรามีการใช้งาน Public IPv4 Address อยู่เท่าไร
2023.08.03

ในบทความ AWS News ที่ออกมาในวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม ปี 2023 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่าบริการของ Public IPv4 Address ออกมาครับ

ในบทความการปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่าบริการได้มีการแนะนำการใช้ฟังก์ชันใหม่ [Public IP Insights] ที่อยู่ใน Amazon VPC IP Address Manager ในการตรวจสอบสถานการใช้งาน IPv4 Address ของระบบต่างๆที่กำลังทำงานอยู่บน AWS ตอนนี้ เราจึงรวบรวมข้อมูลการปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่าบริการใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 เดือน 2 อย่างไรมาให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

Target environment

เราจะทำการตรวจสอบ Public IPv4 Insights ของสภาพแวดล้อมทดสอบของบริษัทกันดูครับ

การควบคุม

IP Address Manager

เราสามารถเข้าผ่าน VPC Dashboard แล้วไปที่ "IP Address Manager" หรือทำการค้นหาในช่องค้นหา โดยใช้คำว่า "Address" แล้วเลือก "IP Address Manager"

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_1.png

จะเห็นได้ว่ามีเมนู Public IP Insights เพิ่มเข้ามา

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_2.png

ผลลัพท์

ในหน้า top page เราสามารถตรวจสอบสถานการใช้งาน IPv4 Address ใน VPC ของ Region ที่เราใช้อยู่ได้

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_3.png

Public IP types

เราสามารถตรวจสอบจำนวน และประเภทของ Public IP ที่เราใช้อยู่ได้

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_4.png

EIP usage

เราสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งาน Elastic IP ใน Region ที่เราใช้อยู่ได้ โดยใน account นี้มี unassociated EIP อยู่ 0 (จำนวน Elastic IP ที่ถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้นำไปใช้งาน)

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_5.png

Public IP Address

เราสามารถตรวจสอบรายการ Public IP Address ที่ค้นพบใน Region ใน Account ที่เราใช้ได้ที่นี่

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_62.png

ในหน้าต่าง Preferences(รูปฟันเฟือง) เราสามารถเลือกหัวข้อ「Security groups」「Network interface description」เพื่อใช้แยกแยะว่า IP ทำงานอยู่บนระบบใดบ้างได้

https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_7.png
https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2023/08/ip_82.png

การคาดเดา

จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมที่ใช้อยู่ตอนเดือน 7 ปี 2023 นี้ ค่าใช้จ่ายของ Public IPv4 Address ยังฟรีอยู่ แต่ตั้งแต่ เดือน 2 ปี 2024 เป็นต้นไปจะมีการปรับเปลี่ยนการคิดค่าใช้จ่าย Public IPv4 Address ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีคิดเป็น 1 IPv4 Address จะราคา 0.005 USD ต่อ 1 ชม. นั่นก็หมายความว่า ราคาต่อเดือนอยู่ที่ 3.6 USD(0.005 x 24 x 30) ต่อ 1 IPv4 Address
ซึ่ง Account นี้มีการใช้งาน 4 IPv4 Addresses จะต้องจ่าย 14.4 USD(4 x 3.6) ต่อเดือนนั่นเองครับ

สำหรับค่าใช้จ่ายของ Service ที่มีการใช้งาน Nat Gateway จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันในหัวข้อต่อไปกันได้เลยครับ

Nat Gateway

สำหรับ NAT Gateway ที่ติดตั้งแบบครอบคลุม จะมีราคาต่อเดือนอยู่ที่ 64.48 USD (0.045 USD x 2AZ x 24 ชม. x 30 วัน)โดยมีค่าส่งข้อมูลเพิ่มอีกอยู่ที่ 0.045 USD ต่อ 1 GB

หากจำนวน EC2 instance ยังมีไม่มาก ก็อาจจะใช้ Public IP เหมือนเดิมน่าจะคุ้มกว่า แต่ถ้าหากมี EC2 instance เยอะมากๆ อาจจะต้องคิดถึงการย้าย workload ไปยัง Fargate หรือ App Runner เผื่อไว้

EC2

ที่ผ่านมาเราติด Public IP ให้กับ EC2 เพื่อให้ใช้งาน Cloudwatch หรือ SSM แต่ในอนาคตหลังจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่าใช้จ่ายแล้วหากต้องการใช้งาน EC2 ต่ออาจจะต้องลดหรือเลิกใช้ Public IPv4 Address กับสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วหันมาใช้ IPv6 แทน

Services that support IPv6

ที่ผ่านมาเราใช้ EC2 Spot instance สเปคต่ำหลายๆตัวเพื่อลดผลกระทบเวลาเกิดบังคับปิดการใช้งาน แต่ต่อไปเราอาจจะใช้ instance ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อลดการใช้งาน Public IPv4 Address กันแทน

ELB

หาก ELB จำเป็นต้องใช้งาน Global Accelerator ต่อ เราอาจจะเปลี่ยน ELB เป็นรูปแบบ Internal หรือใช้รูปแบบที่ไม่ต้องการความพร้อมใช้งานสูงเพื่อลดการใช้จ่ายของ Public IPv4 Address เช่นใช้ AZ แค่ 2 zone เป็นต้น

Accessing private Application Load Balancers and EC2 instances through AWS Global Accelerator

Essentially an elastic network interface (ENI) is created within each AZ that contains the private ALB or private instances.

หากเป็น Server ที่ต้องการความพร้อมใช้งานสูง ก็ใช้ 3AZ เพื่อลดผลกระทบของปัญหาเวลาเกิดความขัดข้องต่างๆ
แต่หากเป็น Dev Environment หรือ สภาพแวดล้อมที่ใช้ชั่วคราว ELB ไม่ต้องความพร้อมใช้งานสูง เราสามารถลดจำนวน AZ ลง เพื่อลดจำนวน Public IP ที่ใช้ลง หรือใช้ Listener rule ของ ALB เพื่อรวมกลุ่มต่างๆ

สรุป

มีข่าวจากลิ้งค์ด้านบนสุดออกมาว่า Public IPv4 Address จะมีการปรับราคา จากที่ก่อนไม่คิดราคา จะเป็น 1 Public IPv4 Address ราคา 0.005 USD ต่อ 1 ชม. โดยจะเริ่มมีการปรับราคาในเดือน 2 ปี 2024
โดยข้อมูลของ Public IPv4 Address ที่ใช้งานอยู่นั้นเราสามารถดูรายระเอียดได้ที่หัวข้อ Public IP Insights

โดยในบทความนี้ไม่ได้เขียนไว้ แต่หากเราต้องการทราบสถานะการใช้งาน Public IPv4 Address ของหลายๆ Region หลายๆ Account(ใน Organizatons) เราสามารถใช้ [IPAM] ของ IP Address Manager ในการตรวจสอบได้

What is IPAM?

หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิ้งค์ด้านบนนี้

บทความต้นฉบับ

パブリックIPv4インサイトで、2024年2月に予定されている新しい料金体系の影響を確認してみた | DevelopersIO (Japanese)

บทความที่เกี่ยวข้อง

New – AWS Public IPv4 Address Charge + Public IP Insights | AWS News Blog (English)
AWS services that support IPv6 - Amazon Virtual Private Cloud (English)
Accessing private Application Load Balancers and EC2 instances through AWS Global Accelerator | Networking & Content Delivery (English)
What is IPAM? - Amazon Virtual Private Cloud (English)