การสร้าง S3 เพื่อนำมาวิเคราะห์ใน QuickSight

สวัสดีครับ ในหัวบล็อกครั้งนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน S3 โดยกำหนดให้เป็น Datasource และนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลผ่าน QuickSight ครับผม
2022.08.03

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

สวัสดีครับ ในหัวบล็อกครั้งนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน S3 โดยกำหนดให้เป็น Datasource และนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลผ่าน QuickSight ครับผม

สิ่งที่ต้องมี

ให้เราทำการสร้าง Bucket ขึ้นมาใน S3 ซึ่งเราสามารถทำตามวิธีการในลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ขั้นตอนอาจจะซับซ้อนนิดนึง แนะนำให้เพื่อนๆ ลองอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนลงมือทำในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับ

ขั้นแรกให้สร้าง S3 ขึ้นมา จากนั้นสร้าง EC2 ที่เชื่อมต่อกับ Role และสามารถเข้าถึง S3 ได้เตรียมไว้ โดยผมจะระบุรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและแปะลิงก์ที่ด้านล่างนี้ครับ

S3 Buckets ที่สร้างเสร็จแล้ว

 • การสร้าง Buckets ใน Amazon S3
 • โดยใยตัวอย่างที่ผมทำจะเป็นฟอร์มการตั้งชื่อแบบนี้นะครับ
  Bucket name: [name]-test-[date]
  EC2 ที่เชื่อมต่อกับ Role และสามารถเข้าถึง S3 ได้

 • การสร้าง Role ใน IAM
 • การ Create Key Pair
 • การ Launch Instance
 • การ Connect to EC2 by PuTTY
 • เมื่อติดตั้ง S3 และ EC2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบการเข้าถึง S3 โดยการดูข้อมูลใน S3 ผ่านคำสั่ง AWS CLI และเปลี่ยน Time Zone EC2 ดังนี้ครับ

 • ทดสอบการดูข้อมูลใน S3 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ตรวจสอบข้อมูล S3 ใน Server Amazon Linux 2
 • รันคำสั่งของ AWS CLI S3 เพื่อดูข้อมูลใน S3 โดยใช้คำสั่งaws s3 ls s3://+bucket_nameของคุณ

  aws s3 ls s3://chawish-test-20220726

  Output↓↓↓ ถ้าไม่ขึ้น Error และแสดงหน้าจอเหมือนด้านล่างนี้ก็ทำขั้นตอนถัดไปได้เลยครับ

 • เปลี่ยน Time Zone EC2 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: วิธีตั้งค่า Time Zone ใน Amazon Linux 2 ของ EC2
 • รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบัน

  date

  รันคำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาจาก UTC ให้เป็น Asia/Bangkok (+07)

  ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

  และรันคำสั่ง

  date

  เพื่อตรวจสอบเวลาอีกครั้ง ก็จะเห็นว่าเวลาปัจจุบันเป็น Asia/Bangkok (+07) เรียบร้อยแล้วครับ

  ตั้งค่าการสร้างและอัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3 ทุกๆ 1 นาทีโดยอัตโนมัติ

  การสร้างไฟล์ Python

  ขั้นตอนนี้เป็นการสร้าง Python โดยให้ไฟล์ที่จะสร้างนี้อัปโหลดไปยัง S3 ตามเวลาที่เรากำหนดโดยอัตโนมัติ ! เมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ

  รันคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน Python ที่อยู่ใน EC2

  python3 --version

  โดยปกติแล้ว python จะมีอยู่ใน EC2 ให้อยู่แล้วครับ

  สำหรับผู้ใช้งานที่ตรวจสอบเวอร์ชันแล้ว กรณีที่ไม่มี python ตามที่กล่าวไว้ ให้รันคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งได้เลยครับ
  (ผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ)

  yum install python3 -y

  รันคำสั่งนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Python

  wget https://raw.githubusercontent.com/classmethod-thailand/cmth_seminar/develop/s3_athena_material/create_sample_json_upload_s3.py

  เมื่อทำการ wget มาแล้ว ให้เพิ่ม path/json/เข้าไปเหมือนกับ Code ด้านล่างนี้
  โดยเพิ่มเข้าไประหว่าง 【 {s3_bucket_name} กับ {s3_path} 】 ก็จะเป็น{s3_bucket_name}/json/{s3_path}

  subprocess.run(["/usr/bin/aws", "s3", "cp", file_name, f"s3://{s3_bucket_name}/json/{s3_path}/"])

  รันคำสั่งนี้เพื่อเข้ามาที่ไฟล์ create_sample_json_upload_s3.py และเปลี่ยนชื่อ s3_bucket_name ในขั้นตอนถัดไป

  vi create_sample_json_upload_s3.py

  เมื่อเข้ามาที่ตัวไฟล์แล้วทำการเปลี่ยนชื่อ s3_bucket_name ให้เป็นชื่อ Bucket ของเรา
  ดูตัวอย่าง Code ที่นี่: create_sample_json_upload_s3.py

  • วิธีเปลี่ยนชื่อ s3_bucket_name
   • กดปุ่มiที่แป้นพิมพ์ ให้"create_sample_json_upload_s3.py" 26L, 669Bที่อยู่ด้านล่างซ้ายเปลี่ยนเป็น--INSERT--
   • หาคำว่าs3_bucket_nameแล้วคัดลอก Bucket ของเราที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้มาใส่แทนชื่อเก่า เช่น ในบทความนี้คือชื่อchawish-test-20220726เป็นต้น
  • เมื่อเปลี่ยนชื่อ s3_bucket_name เสร็จแล้วทำการ Save ตามนี้
   • กดปุ่มEscให้--INSERT--หายไป
   • จากนั้นพิมพ์:xหรือ:wq+ Enter

  รันคำสั่งนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3

  python3 create_sample_json_upload_s3.py

  Output↓↓↓
  เมื่อรันคำสั่งนี้ไปแล้ว ตัวไฟล์ JSON จะถูกอัปโหลดขึ้นไปที่ S3 ครับ

  root@ip-172-31-30-143:~

  [root@ip-172-31-30-143 ~]# python3 create_sample_json_upload_s3.py
  upload: ./20220614_140411.json to s3://chawish-test-20220726/json/20220726/20220726_123000.json
  [root@ip-172-31-30-143 ~]#

  เข้ามาที่ S3 Bucket ของเรา แล้วทำการ Reload จะเห็นว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมา คลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์ตามวันที่ปัจจุบัน
  ทีนี้ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ JSON โดยติ๊กไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด แล้วกดปุ่มDownloadได้เลยครับ

  เปิดดูไฟล์ด้วยโปรแกรม Notepad ของ Windows ได้เลย ซึ่งข้อมูลจะแสดงตามรูปภาพด้านล่างครับ

  รันคำสั่งนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3 อีกครั้ง

  python3 create_sample_json_upload_s3.py

  Output↓↓↓
  เมื่อรันคำสั่งนี้ไปแล้ว ตัวไฟล์ Python จะสร้างและอัปโหลดไฟล์ JSON ขึ้นไปที่ S3 ครับ

  root@ip-172-31-30-143:~

  [root@ip-172-31-30-143 ~]# python3 create_sample_json_upload_s3.py
  upload: ./20220614_140605.json to s3://chawish-test-20220726/json/20220726/20220726_135000.json
  [root@ip-172-31-30-143 ~]#

  เปิดดูไฟล์ด้วยโปรแกรม Notepad ของ Windows อีกครั้ง ทีนี้ลองเปิดเทียบกันดู จะเห็นว่าเวลาจะต่างกันตามระยะเวลาที่เราทำการอัปโหลดไป

  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแก้ไขไฟล์ crontab เพื่อที่จะทำให้สามารถอัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3 ได้โดยอัตโนมัติ

  รันคำสั่งนี้เพื่อเข้ามาที่ไฟล์ crontab และทำการเพิ่ม Code ในขั้นตอนถัดไป

  vi /etc/crontab

  ทีนี้เรามาแก้ไขไฟล์ crontab โดยการเพิ่ม Code ตามนี้
  » กดปุ่มiให้คำว่า"/etc/crontab" 15L, 451Bที่อยู่ด้านล่างซ้ายเปลี่ยนเป็น-- INSERT --
  » Copy Code ด้านล่างนี้ และนำไปวางที่บรรทัดถัดไปของ# * * * * * user-name command to be executed

  * * * * * root /usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py

  root@ip-172-31-30-143:~

  SHELL=/bin/bash
  PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  MAILTO=root
  
  # For details see man 4 crontabs
  
  # Example of job definition:
  # .---------------- minute (0 - 59)
  # | .------------- hour (0 - 23)
  # | | .---------- day of month (1 - 31)
  # | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
  # | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
  # | | | | |
  # * * * * * user-name command to be executed
  * * * * * root /usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py  // วาง Code ที่นี่
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  -- INSERT --                                   15,70     All

  เมื่อเพิ่ม Code เสร็จแล้วทำการ Save ตามนี้
  » กดปุ่มEscให้คำว่า-- INSERT --ที่อยู่ด้านล่างซ้ายหายไป
  » พิมพ์:xหรือ:wq+ Enter

  root@ip-172-31-30-143:~

  SHELL=/bin/bash
  PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  MAILTO=root
  
  # For details see man 4 crontabs
  
  # Example of job definition:
  # .---------------- minute (0 - 59)
  # | .------------- hour (0 - 23)
  # | | .---------- day of month (1 - 31)
  # | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
  # | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
  # | | | | |
  # * * * * * user-name command to be executed
  * * * * * root /usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  :x

  เมื่อเสร็จสิ้นจากการเพิ่ม Code แล้ว หลังจากนี้ตัวไฟล์ Python จะทำการสร้างและอัปโหลดไฟล์ JSON ขึ้นไปที่ S3 โดยอัตโนมัติทุกๆ 1 นาทีครับ

  ต่อไปรันคำสั่งนี้ทันทีเพื่อตรวจสอบการทำงานของไฟล์ crontab

  tail -f /var/log/cron

  Output↓↓↓
  เมื่อได้หน้าจอแบบนี้แล้วรอ 1 นาที

  root@ip-172-31-30-143:~

  [root@ip-172-31-30-143 ~]# tail -f /var/log/cron
  Jun 14 14:01:01 ip-172-31-30-143 run-parts(/etc/cron.hourly)[5372]: finished 0anacron
  Jun 14 14:10:01 ip-172-31-30-143 CROND[5411]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 CROND[5430]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:19:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:20:01 ip-172-31-30-143 CROND[5451]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 CROND[5464]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:24:01 ip-172-31-30-143 CROND[5481]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:25:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)

  เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้โดยให้สังเกตเวลาปัจจุบัน เช่นJun 14 14:29:01

  root@ip-172-31-30-143:~

  [root@ip-172-31-30-143 ~]# tail -f /var/log/cron
  Jun 14 14:01:01 ip-172-31-30-143 run-parts(/etc/cron.hourly)[5372]: finished 0anacron
  Jun 14 14:10:01 ip-172-31-30-143 CROND[5411]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 CROND[5430]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:19:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:20:01 ip-172-31-30-143 CROND[5451]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 CROND[5464]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:24:01 ip-172-31-30-143 CROND[5481]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:25:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:29:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:29:01 ip-172-31-30-143 CROND[5554]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)

  เข้ามาที่ S3 Bucket จะเห็นว่ามีไฟล์ JSON อันที่ 3 เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

  และหลังจากนี้ไฟล์ JSON ก็จะถูกสร้างและอัปโหลดไปที่ S3 เรื่อยๆ ทุกๆ 1 นาที สมมุติเวลาผ่านไปแล้ว 5 นาที ไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดไป 5 ไฟล์ตามเวลาตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

  Jun 14 16:39:03
  Jun 14 16:38:03
  Jun 26 16:37:03
  Jun 26 16:36:03
  Jun 26 16:35:03

  root@ip-172-31-30-143:~

  [root@ip-172-31-30-143 ~]# tail -f /var/log/cron
  Jun 14 14:01:01 ip-172-31-30-143 run-parts(/etc/cron.hourly)[5372]: finished 0anacron
  Jun 14 14:10:01 ip-172-31-30-143 CROND[5411]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:18:01 ip-172-31-30-143 CROND[5430]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:19:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:20:01 ip-172-31-30-143 CROND[5451]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:23:01 ip-172-31-30-143 CROND[5464]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:24:01 ip-172-31-30-143 CROND[5481]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:25:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:29:01 ip-172-31-30-143 crond[2254]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Jun 14 14:29:01 ip-172-31-30-143 CROND[5554]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:30:01 ip-172-31-30-143 CROND[5574]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  Jun 14 14:30:01 ip-172-31-30-143 CROND[5575]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:31:01 ip-172-31-30-143 CROND[5594]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:32:01 ip-172-31-30-143 CROND[5608]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:33:01 ip-172-31-30-143 CROND[5622]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)
  Jun 14 14:34:01 ip-172-31-30-143 CROND[5636]: (root) CMD (/usr/bin/python3 /root/create_sample_json_upload_s3.py)

  เข้ามาที่ S3 Bucket อีกครั้ง จะเห็นว่ามีไฟล์ JSON เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 ไฟล์โดยอัตโนมัติ

  ในส่วนของหัวข้อ 1. ตั้งค่าการสร้างและอัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3 ทุกๆ 1 นาทีโดยอัตโนมัติ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจะทบทวนสิ่งที่ได้ทำมาจนถึงตอนนี้อีกครั้งครับ

  เมื่อเข้าใจวิธีการจัดการไฟล์ Python เพื่อสร้างและอัปโหลดไฟล์ JSON ไปยัง S3 โดยอัตโนมัติแล้ว ให้เริ่มทำหัวข้อถัดไปได้เลยครับ

  ตั้งค่าไฟล์ Upload ให้เป็นนามสกุล .json

  อันดับแรกให้เราเปิด Notepad ขึ้นมาก่อนและใส่ข้อมูลข้างล่างนี้ลงไปครับ

  {
   "fileLocations": [
    {
     "URIPrefixes": [
      "s3://chawish-test-20220726/json/"
     ]
    }
   ],
   "globalUploadSettings": {
    "format": "JSON"
   }
  }

  และในส่วนของ s3: ให้เราใส่ชื่อ S3 Bucket ที่เราสร้างลงไปนะครับ ตามด้วย file path ที่เราใช้งานโดยในตัวอย่างผมจะใช้ /json/ นะครับในการเก็บข้อมูล จากนั้นให้เรา Save file เป็นชื่อ my_manifest นามสกุล .JSON และชื่อ ตามรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ

  ต่อไปให้ทำการ Upload ไฟล์ my_manifest.json ลงไปยัง Bucket S3 นะครับ
  เมื่อเราลากไฟล์ลงไปใน Bucket ก็จะแสดงข้อมูลแบบนี้ให้เรารู้ว่าตอนนี้ไฟล์ถูกวางไว้ที่ไหน
  เมื่อเช็คความถูกต้องของไฟล์และตำแหน่งแล้วก็ทำการกดปุ่ม Upload ได้เลยครับ
  และนี้คือผลลัพธ์หลังจาก Upload ไฟล์เสร็จเรียบร้อยครับ

  Amazon QuickSight

  ในส่วนนีจะเป็นการเริ่มต้นใช้งาน QuickSight นะครับ โดยเราจะเริ่มจากการสร้าง Account เพื่อใช้งาน QuickSight กันครับซึ่งสามารถทำตามขั้นตอน

  การสมัครบัญชี QuickSight ใน AWS

  Description: Amazon QuickSight เป็นบริการ Business Intelligence (BI) ที่ปรับขนาดได้สำหรับระบบคลาวด์ สำหรับผู้เริ่มที่ต้องการใช้งาน สามารถสมัครบัญชีเพื่อเข้าใช้งาน QuickSight ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้อีเมล

  ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัญชี QuickSight ใน AWS

  การสมัครบัญชี QuickSight

  ค้นหา ?︎QuickSight» เลือกQuickSight

  คลิกSign up for QuiskSight

  ครั้งนี้ผมจะสร้างบัญชีโดยใช้ Standard Edition
  » คลิกStandard

  ทำในส่วนของ Create your QuickSight account ตามนี้
  » เลือก Select a region:Asia Pacific (Singapore)
  » ใส่ชื่อบัญชีของเราตามต้องการ เช่น QuickSight account name:cmth-chawish
  » ใส่อีเมลที่ต้องการสมัครบัญชี เช่น Notification email address:chawish.tilakul@classmethod.co.th

  เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกFinish
  QuickSight access to AWS services จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งในการใช้งานนี้ให้เราติ้กเลือกใช้งาน S3 ด้วย
  จากนั้นเลือก Bucket ที่เราต้องการจะใช้งานซึ่งในตัวอย่างของผมคือ chawish-test-20220726 นะครับ
  หลังจากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อยืนยันการตั้งค่าครับ

  คลิกGo to Amazon QuickSight

  หน้า Popup Welcome to QuickSight ให้คลิกกากบาทหรือคลิกNextเพื่อดูรายละเอียดการทำงานเบื้องต้นได้

  เมื่อสร้างบัญชี QuickSight เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้หน้าตาแบบนี้

  การสร้าง Dataset

  ให้เราเลือกเมนูหัวข้อ Dataset นะครับแล้วกดปุ่ม New Datasets ได้เลยครับ
  เลือกใช้งานเป็น S3 นะครับผม
  จากนั้นระบบจะให้เราเลือก Data source จาก S3 Bucket นะครับ และก็ Upload ข้อมูลต่างๆ โดยใช้งานไฟล์ my_manifest.json ที่อยู่ใน S3 Bucket โดยให้เราเลือกเป็น URL นะครับ

  ในส่วนของ URL เราสามารถหาได้จากการเข้าไปที่หน้า S3 Bucket ของเราและเลือกไฟล์ ตามด้วยกดปุ่ม Copy URL ครับดังที่เห็นตามรูปเลย
  เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Connect ได้เลยครับ หลังจากนั้นระบบแสดง Pop up นี้ขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าสร้าง Dataset สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราคลิ้กที่ปุ่ม Edit/Preview data เพื่อทดสอบการใช้งานตามรูปครับ

  การทดสอบใช้งาน QuickSight

  อันดับแรกให้เราทดสอบคิวรี่ข้อมูลว่า มีข้อมูลตรงกันกับไฟล์ที่อยู่ใน S3 หรือตามภาพ

  ถ้ามีข้อมูลตรงกันแสดงว่าทำขั้นตอนทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนครับ หลังจากนี้เราก็สามารถนำข้อมูลใน S3 มาใช้งานใน QuickSight ได้แล้วครับตามตัวอย่างในภาพเลย

  สรุป

  และนี้คือเนื้อหาการใช้งาน Amazon S3 ควบคู่กับ Amazon QuickSight ที่ผมอยากจะมาเสนอให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ หวังว่าเนื้อหาในบล็อกนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน AWS มากขึ้นนะครับและขอขอบคุณ
  บทความที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีการใช้ S3 จาก EC2 และการใช้ AWS CLI S3
 • การสมัครบัญชี QuickSight ใน AWS
 • การลบบัญชี QuickSight ใน AWS
 • การรัน SQL ไปยังไฟล์ใน S3 ด้วย Glue กับ Athena