วิธีดึงข้อมูลไฟล์ HAR ด้วย Google Chrome

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการดึงข้อมูลไฟล์ HAR ที่จะบันทึกกิจกรรมเครือข่ายเอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบปัญหาเครือข่ายที่เกิดขึ้นในเบราว์เซอร์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

เกริ่นนำ

เมื่อปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม AWS แล้วทำการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไฟล์ HAR ที่เกี่ยวกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นในเบราว์เซอร์เพื่อการตรวจสอบปัญหาที่ลงลึกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดกับ end user อย่างเช่นบริการ WEB Service อาจจะต้องใช้ไฟล์ HAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบเช่นกัน ครั้งนี้เราจะมาแนะนำ "วิธีดึงข้อมูลไฟล์ HAR" แบบง่ายๆกันครับ

ไฟล์ HAR คืออะไร

ไฟล์ HTTP archive (HAR) เป็นไฟล์ JSON ที่บันทึกกิจกรรมเครือข่ายล่าสุดในเบราว์เซอร์ของคุณ
เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AWS คุณสามารถแนบไฟล์ HAR ของเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบปัญหาเครือข่ายบันทึกไว้ใน Technical support case ได้

วิธีการดึงข้อมูล HAR file

ในตัวอย่างจะแสดงวิธีดึงข้อมูลผ่าน Google Chrome

ขั้นตอนโดยละเอียด:

 • ใน Google Chrome ให้เปิดหน้าเว็บที่เกิดปัญหาแล้วเลือกแถบเมนูของ Chrome ➡ "More tools (L)" ➡ "Developer tools(D)"
 • เลือกแท็บ "Network" (ภาพที่ ①)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Record วงกลม (ภาพที่ ②) ที่ด้านบนซ้ายเป็นสีแดง
  ※ หากเป็นสีแดง แสดงว่าเริ่มบันทึกแล้ว หากเป็นสีเทาให้คลิกเพื่อเริ่มการบันทึก
 • ทำเครื่องหมายที่ช่อง "Preserve log" (ภาพที่ ③)
 • คลิก "Clear" (ภาพที่ ④) เพื่อล้างคำขอเครือข่ายปัจจุบันทั้งหมด
 • ในขณะที่บันทึกคำขอเครือข่ายให้ทำการจำลองปัญหาที่เกิดขึ้น
 • หลังจากจำลองเหตุการณ์แล้วให้รับไฟล์ HAR จากปุ่ม Export HAR และบันทึกในตำแหน่งที่ต้องการ (ภาพที่ ⑤)  ※เท่านี้คุณก็จะดึงบันทึกของเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ในขณะที่เกิดปัญหาขึ้นได้แล้ว (ไฟล์ HAR)

วิธีการแก้ไขไฟล์ HAR

ไฟล์ HAR สามารถจับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ คีย์ต่างๆ ฯ ดังนั้นควรลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากไฟล์ HAR ก่อนทำการส่ง

 • เปิดไฟล์ HAR ในแอปพลิเคชันแก้ไขข้อความ

 • ในแอปพลิเคชันแก้ไขข้อความให้ใช้เครื่องมือค้นหาและแทนที่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่บันทึกในไฟล์ HAR ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคีย์ที่คุณป้อนในเบราว์เซอร์ตอนที่สร้างไฟล์

 • ลบข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆและบันทึกไฟล์ HAR ที่แก้ไขแล้ว

สุดท้ายนี้

หวังว่าบทความนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ที่อ่านบทความนี้ และจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

บทความต้นฉบับ