วิธีลบ และ กู้คืน Default VPC บน AWS

แนะนำวิธีลบและกู้คืน Default VPC แบบเข้าใจได้ง่ายๆ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

มี Default VPC อยู่บน Region ที่ไม่ได้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถลบทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ VPC ที่สร้างขึ้นโดยค่าเริ่มต้นได้หรือไม่

หากทำได้รบกวนขอขั้นตอนการลบและวิธีกู้คืนด้วยครับ

วิธีแก้ปัญหา

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถลบทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ VPC ที่สร้างขึ้นเป็นค่าเริ่มต้นได้ (อย่างเช่น VPC, subnet, route table, internet gateway, network ACL, security group เป็นต้น)

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ Default VPC ที่เป็นค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างไว้หนึ่งตัวโดยทุก Region โดยไม่เกี่ยวว่า Region จะถูกใช้งานหรือไม่

Default VPC

default subnet

default route table

หากมีการลบ Default VPC แล้ว ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ Default VPC ก็จะถูกลบตามไปด้วยทั้งหมด

วิธีการลบ Default VPC

วิธีการลบ Default VPC มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบผ่าน AWS Management Console
 2. เลือก "VPC" จากรายการบริการ (หรือป้อน "VPC" ในช่องค้นหาด้านบนสุดของหน้าจอและเลือก)
 3. คลิกที่ "VPC" บนหน้าจอ
 4. เลือก Default VPC จากรายการ VPC (โดยในรายการตรงหัวข้อ Default VPC ที่ระบุว่า Yes คือ Default VPC )
 5. คลิกที่ "action" ทางด้านขวาบนของหน้าจอ
 6. คลิกที่ "Delete VPC"
 7. ทำเครื่องหมายที่ "I acknowledge that I want to delete my default VPC."
 8. จากนั้นพิมพ์ "delete default vpc" ในช่องข้อความ
 9. คลิกที่ปุ่ม "Delete"
 10. จากนั้นไม่กี่วินาทีการลบจะเสร็จสมบูรณ์

หากมีทรัพยากรอย่างเช่น EC2 ผูกอยู่กับ Default VPC จะไม่สามารถลบ Default VPC ได้ ในกรณีนี้ให้ทำการลบทรัพยากรนั้นๆ อย่างเช่น EC2 ก่อนจึงทำตามขั้นตอนลบทางด้านบน

วิธีกู้คืน Default VPC

ขั้นตอนการกู้คืน Default VPC มีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบผ่าน AWS Management Console
 2. เลือก "VPC" จากรายการบริการ (หรือป้อน "VPC" ในช่องค้นหาด้านบนสุดของหน้าจอและเลือก)
 3. คลิกที่ "VPC" บนหน้าจอ
 4. คลิกที่ "action" ทางด้านขวาบนของหน้าจอ
 5. คลิกที่ "Create default VPC"
 6. จากนั้นไม่กี่วินาทีการสร้างก็จะเสร็จสมบูรณ์

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ Default VPC (VPC, subnet, route table, internet gateway, network ACL, security group เป็นต้น) ก็จะได้รับการกู้คืนทั้งหมด

Default VPC

default subnet

default route table

คุณไม่ได้ใช้ Default VPC?

มีแค่ไม่กี่กรณีเท่านั้นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมโดยใช้ Default VPC โดยปกติแล้ว Default VPC เป็นสิ่งที่เราสามารถลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการตามปกติ

เมื่อค้นหาเกี่ยวกับการลบ Default VPC จะมีข้อมูลจากเอกสารของ AWS โดยตรง Create, delete, or restore a default VPC | AWS re:Post (English) และ Default VPCs - Amazon Virtual Private Cloud (English) ซึ่งจะไม่มีขั้นตอนที่ระบุชัดเจนนัก

หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ คุณสามารถอ้างอิงขั้นตอนจากบทความนี้ได้เลย

บทความอ้างอิง

บทความต้นฉบับ