การสร้าง Pivot Table ใน Analytics บน QuickSight

การสร้าง Pivot Table ใน Analytics บน QuickSight นี้ เป็นการสาธิตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงออกมาในรูปแบบตาราง สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

ครั้งนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้าง Pivot Table ใน Analytics บน QuickSight ต่อจากบทความ วิธีการ JOIN ใน Dataset ของ QuickSight

Pivot Table คืออะไร

Pivot Table คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณ สรุปผลข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ และแสดงในรูปแบบของตาราง โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ในโปรแกรม Microsoft Excel แต่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pivot Table ก็สามารถทำได้ใน Amazon QuickSight ได้เหมือนกัน

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการ JOIN ใน Dataset ก่อน จึงจะสามารถสร้าง Pivot Table ใน Analytic ได้ สามารถดูวิธีการทำได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

※ สำหรับผู้ที่มี Datasets อยู่แล้ว และต้องการใช้ Datasets ที่มีอยู่ สามารถทำตามขั้นตอน การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่ ในหัวข้อถัดไปได้เลย

การสร้าง Analyses ด้วย Datasets ที่มีอยู่

คลิกAnalysesตามด้วยคลิกNew Analysis
c_analyses_db-1

เลือก Datasets ของเรา ตัวอย่างนี้คือDemo1
c_analyses_db-2

คลิกCreate analysis
c_analyses_db-3

เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ c_analyses_db-4-2

การสร้าง Pivot Table ใน Analytic

เปลี่ยนชื่อ Analysis ตามต้องการโดยคลิกที่ช่องนี้ได้เลย เช่น ผมจะสร้าง Pivot Table ก็จะใช้เป็นชื่อPivot Tableเป็นต้น
pivot_table-1

สร้าง Pivot Table โดยคลิกที่Pivot table:
pivot_table-2

คลิกที่created_atค้างไว้ แล้วลากไปวางที่ช่อง Rows
pivot_table-3

เมื่อ created_at อยู่ในช่อง Rows ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงในช่อง Visual ด้านล่าง จะมีตารางแสดงขึ้นมา (ในส่วนที่มีตารางเพิ่มขึ้นมา เราจะเรียกว่า Visual) pivot_table-4

ขั้นตอนนี้ให้ทำเหมือนกับขึ้นตอน created_at เลย โดยคลิก Field ที่ต้องการใช้งานค้างไว้ แล้วลากไปวางตามช่องดังนี้

 • Field ที่ต้องลากไปวางที่ Rows
  • created_at
  • item_name
 • Field ที่ต้องลากไปวางที่ Values
  • price
  • profit
  • cost

ระหว่างที่ทำขั้นตอนนี้ ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตารางไปด้วย เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ตารางเหมือนรูปภาพนี้
pivot_table-5

การปรับแต่ง Pivot Table

เปลี่ยนชื่อ Title ของ Visual ได้ตามต้องการ เช่นแสดงยอดขายตามวันที่และรายการ
pivot_table-6

เปลี่ยนจาก Day เป็น Month ได้ดังนี้
» คลิกที่ created_at
» เลือกAggregate: Day ﹥
» เลือกMonth
pivot_table-7

สังเกตที่ตาราง จะเห็นว่าจากMonth Day, Yearเปลี่ยนเป็นMonth Yearแล้ว จากนั้นคลิกเพื่อปิด Field wells ได้เลย
pivot_table-8

คลิกที่created_atตามด้วยคลิกz aเพื่อเรียงวันที่จากปัจจุบันไปอดีต
pivot_table-9

สังเกตที่ตาราง จะเห็นว่าวันที่ล่าสุดอยู่ด้านบนสุด pivot_table-10

คลิกที่created_atตามด้วยคลิกCollapse allเพื่อย่อแถวในตารางทั้งหมด pivot_table-11

สังเกตที่ตาราง จะเห็นว่าการแสดงผลในตารางนี้ ได้ย่อข้อมูลของ Fields ทั้งหมด
เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่ ได้เลย
pivot_table-12

เพียงเท่านี้ก็สามารถดูข้อมูลใน Fields ต่างๆ ได้แล้ว pivot_table-13

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ Field ของตาราง สามารถทำได้ดังนี้
» คลิก⚙ ตั้งค่า
» มาที่เมนูด้านซ้าย เลือกRow names ︾
» เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ เช่น created_at (Month):Year Monthกับ item_name:Item
» เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้ว ดูที่ช่องสีเขียวในตาราง
pivot_table-14

ขั้นตอนนี้ก็ให้เปลี่ยนชื่อเหมือนกับขั้นตอนที่แล้ว สามารถทำได้ดังนี้
» เลือกValue names ︾
» เปลี่ยนชื่อตามต้องการ เช่น price (Sum):Price, profit (Sum):กำไร, cost (Sum):Cost
» เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้ว ดูที่ช่องสีเขียวในตาราง
pivot_table-15

สรุป

การสร้าง Pivot Table ใน Analytics สามารถเลือก Fields ที่ต้องการมาแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตารางได้ รวมไปถึงการปรับแต่ง Option การแสดงผลของตาราง และการนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS คลิกที่นี่