วิธีการตั้งค่า Domain ที่จดมาจากผู้ให้บริการภายนอกใน Lightsail DNS Zone

บริการ Amazon Lightsail สามารถใช้งาน Domain name ภายนอกแทนการใช้งาน Route 53 ของ AWS ได้ ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้งาน Domain name ที่ต้องการได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้าง DNS zone ใน Amazon Lightsail และเชื่อมต่อ Domain name จากภายนอก โดยการปฏิบัติจริงพร้อมกับอธิบายเนื้อหาประกอบไปด้วย

ครั้งนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Domain ที่จดมาจากผู้ให้บริการภายนอกใน Lightsail DNS Zone

สิ่งที่ต้องมี

กลไกในการใช้ Domain จะมีลักษณะเหมือนกับแผนภาพด้านล่างนี้
ก่อนอื่น เราต้องซื้อ Domain กับทาง Domain Registrar ก่อน
แล้วทำการตั้งค่า Name Server (NS) ที่ Domain Registrar เพื่อระบุตำแหน่งของ DNS Server และเมื่อตั้งค่า Host name และ IP Address ใน DNS Server
แล้วจะทำให้สามารถ Access ด้วย Host Name ได้

จากแผนภาพด้านล่างนี้ เราสามารถซื้อ Domain ใน Amazon Lightsail ผ่านฟังก์ชัน Lightsail register domain หรือฟังก์ชัน Route 53 Domains ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง DNS Server ใน Amazon Lightsail และใช้ฟังก์ชัน Lightsail DNS Zone ได้

จากแผนภาพด้านล่างนี้ เราสามารถซื้อ Domain ใช้ Domain Registrar ภายนอกที่ไม่ใช่ AWS และใช้ DNS Server เป็น Lightsail DNS Zone ได้

ในบทความครั้งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตามแผนภาพด้านล่างนี้ โดยใช้ Domain Registrar ของ Z.com เป็นตัวอย่างในการสาธิต ซึ่งหากท่านผู้อ่านมีการตั้งค่า Domain Registrar อื่นสามารถนำวิธีนี้ไปใช้อ้างอิงได้

Domain name ภายนอก

ครั้งนี้จะใช้ Domain name: Z.com เป็นตัวอย่างในการสาธิต

ก่อนอื่นให้ Login Z.com แล้วเลือกแท็บ Domain ด้านบน ก็จะเห็น Domain List อยู่ด้านล่าง ให้คลิกเข้าไปที่ตัว Domain ที่เราใช้งาน โดยในการสาธิตนี้ผมจะใช้ Domain ที่มีชื่อว่า cmth.website ในการสาธิต

แล้วคัดลอก Domain name นี้เตรียมไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป

การสร้าง DNS zone ใน Amazon Lightsail

มาที่หน้าจอ Lightsail แล้วคลิก Home ที่แท็บด้านบน แล้วเลือก Domains & DNS แล้วคลิก Create DNS zone

เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ + Create a DNS Zone แล้ว เลื่อนลงมาด้านล่างที่หัวข้อ Domain configuration แล้วตั้งค่าดังนี้
» Domain source: ◎ Use a domain from another registrar
» Domain name: ป้อน Domain name ที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้ เช่น cmth.website
» แล้วคลิก Create DNS zone

เมื่อเราสร้าง DNS zone เสร็จแล้ว ก็จะเข้ามาที่หน้าจอ DNS zone โดยเป็นชื่อ Domain name ของเรา
แล้วดูที่หัวข้อ Name servers ด้านล่าง จะเห็นว่ามี Name Server แสดงอยู่ ให้คัดลอก Name servers ทั้งหมดนี้เตรียมไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไป

การเชื่อมต่อ DNS zone จากภายนอก

กลับไปที่หน้าจอ Z.com แล้วคลิก > Name Server Settings เพื่อขยายอออกมา แล้วคลิก Icon ? (Edit)

แล้วป้อน Name servers ลงใน Custom Name Server แต่ละช่องตามนี้

ตรวจความถูกต้อง แล้วคลิก Save

สรุป

เราสามารถใช้ Domain name ภายนอกแทนการใช้งาน Route 53 ของ AWS ได้ครับ

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง