Những khái niệm cơ bản về Lập trình CRUD

Chào mọi người, lại là Phương Nghi đây! Trong lúc research, chắc hẳn các bạn sẽ gặp phải rất nhiều khái niệm mới trong nội dung mà mình đang tìm hiểu, mặc dù điều đó sẽ kéo dài thêm thời gian của bạn nhưng nhờ vậy bạn sẽ hiểu rõ hơn được nội dung và quy cách phát triển cũng như nội dung cốt lõi của vấn đề! Và điều quan trọng nhất là mọi thứ nên bắt đầu từ nền cơ bản đi dần lên, từ cơ bản đến nâng cao, cho nên, hãy cố gắng hết sức trong việc research nhé!

Và ngày hôm nay, Nghi sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin cơ bản về CRUD, nghe nguy hiểm vậy thôi chứ cơ bản thì dễ hiểu vô cùng luôn!

Cùng bắt đầu ngay nhé 🌼

CRUD là gì ?

Trong quá trình lên ý tưởng xây dựng cho các API, các mô hình này đòi hỏi phải cung cấp đủ bốn loại chức năng cơ bản, tức là mô hình bạn tạo ra phải phải được tích hợp đủ các khả năng "CreateReadUpdate, và Delete " tài nguyên, cơ sở dữ liệu. Các nhà khoa học máy tính thường gọi tên các các chức năng này bằng từ viết tắt CRUD. Một mô hình cần có khả năng thực hiện tối đa bốn chức năng này. Nếu một action không thể được mô tả bởi một trong bốn thao tác này, thì rất có thể nó một mô hình của riêng chính nó mà thôi, tức là không có tính khả dụng, cùng phân tích lí do vì sao nhé!

CRUD paradigm rất phổ biến trong việc áp dụng cho các ứng dụng web, bởi vì nó cung cấp một framework hỗ trợ cách thức xây dựng các mô hình một cách đầy đủ và hữu ích.

Ví dụ: hãy hình dung một hệ thống để theo dõi thông tin cơ bản của nhân viên để xét khen thưởng theo chức vụ( chức vụ được đánh số 1,2,3,4,5 tuỳ theo cấp độ được liên kết với table Chucvu khác)

  • Mã nhân viên (MaNV) <string>
  • Tên nhân viên (TenNV) <string>
  • Chức vụ (chucvu) <int>

Để làm cho hệ thống xét khen thưởng theo chức vụ này hoạt động được, chúng ta cần đảm bảo có các cơ chế rõ ràng để hoàn thành các CRUD operation:

Create - MaNV là khoá chính, khi thêm thông tin một nhân viên mới vào bảng, MaNV sẽ là duy nhất, các trường Tên nhân viên và Chức vụ cũng sẽ được cập nhật

Read - Sử dụng để xem tất cả các sách hiện có trong bảng. Lệnh gọi hàm này sẽ không thay đổi các sách trong danh mục - nó sẽ đơn giản truy xuất tài nguyên và hiển thị kết quả.  Thông tin được truy xuất sẽ được hiển thị, không có sự thay đổi CSDL

Update -  Các trường sẽ được cập nhật theo thông tin được cung cấp, chức năng này sẽ làm thay đổi CSDL

Delete -  chức năng này sẽ loại bỏ dữ liệu trong CSDL, có ảnh hưởng đến CSDL

 

Cám ơn các bạn đã theo dõi

Mong là bài viết của Nghi đã cung cấp cho các bạn các khái niệm cơ bản về CRUD!🌼

Chào tạm biệt!