DOAN NGUYEN PHUONGNGHI

nghi-doan

ギーです。? ベトナム人です? 話したい人です? よろしくお願いします。

DOAN NGUYEN PHUONGNGHI

nghi-doan

30
Posts
91
Facebook Share
71
Twitter Share
30
はてブ
Loading...

DOAN NGUYEN PHUONGNGHIが執筆した記事

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 3 : Tạo Scenario đầu tiên – phần 2

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 2 : tạo Scenario đầu tiên

Thực thi Autimation Test dễ dàng hơn với Autify – Blog 1 : Biết đến Autify

Tổ chức cuộc họp hiệu quả với “phương pháp 5P”

Đôi nét quen thuộc của Agile và cách 4 Manifesto được thể hiện trong các Scrum Event

Docker là gì ? Tìm hiểu một số định nghĩa cơ bản về Docker

SASS là gì ? Phân biệt SASS, SCSS và CSS

[Report][AWS Modern Applications Online Series]Hiện đại hóa trên AWS

Tìm hiểu khái niệm trung tâm liên lạc Amazon Connect trên Cloud!

Tìm hiểu về Typescript!

Ghi chú với Notion – Làm việc hiệu quả!

Bắt đầu tìm hiểu Amazon Web Services như thế nào ? #awsvietnameseblog

Làm quen với Amazon Elasticsearch Service !

Những khái niệm cơ bản về Lập trình CRUD

Triển khai một trang WordPress có tính sẵn sàng cao với cơ sở dữ liệu Amazon RDS bằng Elastic Beanstalk

Cách thêm chứng chỉ SSL tăng độ bảo mật cho Website của bạn với AWS

AWS Certificate Manager là gì ?

Amazon Route 53 là gì?

LOAD BALANCER là gì ?

BẢO MẬT DỮ LIỆU CHO SIM CỦA BẠN! #banhbeoyeucongnghe

Tự học Tiếng Nhật , tại sao không ?

Làm thế nào tìm kiếm thiết bị của bạn khi thất lạc ? #banhbeoyeucongnghe

Việc cần làm ngay ở những bước đầu để giúp bảo vệ dữ liệu thiết bị Apple của bạn #appletips #banhbeoyeucongnghe

[REPORT] AMAZON Summit Online ASEAN 2020 – TRACK 2 – SESSION 1 – Move your desktops and applications to AWS end-user computing – Công cụ hỗ trợ làm việc từ xa #AWSSummit

[REPORT] AWS Summit Online ASEAN 2020 – TRACK 1(Level 100 – Introductory)How to grow and scale your startup – Làm thế nào để phát triển và mở rộng quy mô cho Startups với AWS #AWSSummit

ZOOM Or SKYPE ? Why I prefer Zoom

Termination Protection in EC2 Instance – One of all methods to Protect Your AWS Images Against Accidental Data Loss

No time for commands? Let’s schedule your tasks with CRON !

What is “Key pair”? Why we need it and how to create one ?

クラスメソッドにJOINしたギーの話?