วิธีดึงข้อมูล console log จาก Browser ต่างๆ

จะมาแนะนำวิธีดึงข้อมูล console log เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ปัญหาที่พบ

ผมทำการตรวจสอบกับ AWS Support ในเรื่องการทำงานที่ผิดปกติบนเบราว์เซอร์ ทาง AWS Support แจ้งว่า "ขอรายละเอียดของ console log" แต่ไม่รู้ว่า console log ได้จากที่ไหน ช่วยบอกวิธีดึงข้อมูล console log หน่อยครับ

ต้องทำอย่างไร

ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (Developer tools) จากเบราว์เซอร์ของคุณ

console log คือข้อมูล log ที่ออกมาจากโปรแกรมในหน้าเว็บไซต์ ที่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบของไฟล์ข้อความจากการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของเบราว์เซอร์นั้นๆ

หากไม่มีข้อมูลใดๆถูกบันทึกไว้ใน console log คุณอาจจะต้องโหลดหน้าเว็บไซต์ซ้ำอีกครั้ง ในขณะที่เปิดใช้งานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอยู่ (หากทำการโหลดข้อมูลซ้ำแล้วไม่พบข้อมูลนั้นหมายความว่าไม่ได้มีข้อมูลอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว)

  • กรณีของ Google Chrome
  • กรณีของ Mozilla Firefox
  • กรณีของ Microsoft Edge

กรณีของ Google Chrome

ไปที่ปุ่ม「︙」ทางด้านขวาบนของเบราว์เซอร์แล้วเลือกหัวข้อตามลำดับ -> 「More tools」-> 「Developer tools」

ไปที่หัวข้อ「Console」

แล้วคลิ้กขวาตรงส่วนที่แสดง console log และเลือก 「Save as...」ก็จะสามารถบันทึกข้อมูล console log ได้

กรณีของ Mozilla Firefox

กดปุ่ม「F12」、แล้วเลือกที่「console」

คลิ้กขวาที่ส่วนที่เป็น console log แล้วเลือก 「Save all Message to File」ก็จะทำการบันทึก console log

กรณีของ Microsoft Edge

ไปที่ปุ่ม「︙」ทางด้านขวาบนของเบราว์เซอร์แล้วเลือกหัวข้อตามลำดับ -> 「More tools」-> 「Developer tools」

ไปที่หัวข้อ「Console」

แล้วคลิ้กขวาตรงส่วนที่แสดง console log และเลือก 「Save as...」ก็จะสามารถบันทึกข้อมูล console log ได้

เอกสารอ้างอิง

บทความต้นฉบับ

  • ブラウザのコンソールログを取得する方法を教えてください