การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora Serverless ใน EC2

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora Serverless ใน EC2

Clock Icon2022.03.16

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora Serverless ใน EC2
ec2-rds-fix-2

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการสร้าง Amazon Aurora serverless และ EC2 Instance ก่อน จึงจะสามารถทำการเชื่อมต่อ Aurora Serverless จาก EC2 ได้

เมื่อสร้าง Amazon Aurora serverless และ EC2 Instance เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อ Aurora Serverless จาก EC2 ได้เลย

การสร้าง Security Groups

ค้นหา?︎ EC2เลือกEC2
Search-EC2

มาที่เมนูด้านซ้าย เลือกSecurity Groups
menu_security_groups

คลิกCreate security group
cre_security_group-1

ในส่วนของ Basic details มีการตั้งค่าดังนี้
» Security group name:tinnakorn-aurora-db(ใส่ชื่ออะไรก็ได้)
» Description:tinnakorn-aurora-db(ใส่ข้อความอะไรก็ได้)
cre_security_group-2

ในส่วนของ Inbound rules มีการตั้งค่าดังนี้
» คลิกAdd rule
» เลือก Type:MYSQL/Aurora ▼
» ในช่องค้นหานี้ให้ใส่ชื่อ Security group ของ Instance ที่เรากำลังใช้งานอยู่ แล้วคลิกที่ Security group ของเราได้เลย
cre_security_group-3

คลิกCreate security group
cre_security_group-4


เมื่อสร้าง Security group เสร็จแล้ว ต่อไปจะทำการเปลี่ยน VPC Security group ใน Aurora serverless

การเปลี่ยน VPC Security group

ค้นหา?︎ Amazon RDSเลือกRDS
search_rds

มาที่เมนูด้านซ้าย เลือกDatabases
menu_databases

ให้ค้นหาชื่อของเรา เช่นtinnakorn-auroraตามด้วยคลิกที่ชื่อ DB identifier ของเราได้เลย
cre_aurora-7

คลิกModify
cre_security_group-5

มาที่หัวข้อ Connectivity แล้วลบ default ออกโดยการคลิก
cre_security_group-6

คลิกในช่อง Choose VPC security groups ▼ แล้วเลือก Security group ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้
cre_security_group-7

เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกContinue
cre_security_group-8

เลือก ◉ Apply immediately และคลิกModify clusterเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
cre_security_group-9

ให้ค้นหาชื่อของเรา เช่นtinnakorn-auroraตามด้วยคลิกที่ชื่อ DB identifier ของเราได้เลย
cre_security_group-10

เลื่อนลงมาแล้วเลือกหัวข้อConnectivity & securityจากนั้น Copy Endpoint ของเราเก็บไว้ที่ Notepad ก่อนก็ได้

tinnakorn-aurora.cluster-************.ap-southeast-1-rds.amazonaws.com

cre_security_group-11-fix

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora Serverless ใน EC2

มาที่โปรแกรม PuTTy แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ ต้องทำการเปลี่ยน ec2-user ให้เป็น root ทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถจัดการระบบใน Server Amazon Linux 2 ได้

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ root

sudo su -

conncet_ec2-1-1

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อ Update server ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

yum update -y

conncet_ec2-2-1

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง MariaDB

yum install -y mariadb

rds_putty-3

ให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง MySQL โดยทำการรวมคำสั่งดังนี้

# -h + tinnakorn-aurora.cluster-************.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com (Endpoint ของคุณ)

# -u + admin (Username ของคุณ)

# -p + ******** (Password ของคุณ)

เมื่อรวมคำสั่งเสร็จแล้วจะได้แบบด้านล่างนี้ จากนั้นรันคำสั่งนี้ได้เลย

mysql -h tinnakorn-aurora.cluster-************.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com -u admin -pPassW0rd

conncet_ec2-4

เมื่อเข้ามาที่ MySQL ได้แล้วให้รันคำสั่งต่อไปได้เลย

รันคำสั่งนี้เพื่อเรียกดู Database ที่ได้สร้างใน Aurora serverless ก่อนหน้านี้
จะเห็นว่ามี Database ที่ชื่อว่าtinnakornแสดงขึ้นมา

show databases;

conncet_ec2-5

รันคำสั่งนี้เพื่อเข้าไปยัง Database ที่ต้องการดูข้อมูล
โดยจะเข้าไปยัง Database ที่ชื่อว่าtinnakornที่ได้สร้างใน Aurora serverless ก่อนหน้านี้

use tinnakorn;

conncet_ec2-6

รันคำสั่งนี้เพื่อเรียกดูข้อมูลใน Table

select * from test;

conncet_ec2-7

รันคำสั่งนี้เพื่อออกจาก MySQL

quit

conncet_ec2-8

สรุป

เมื่อเราทำการสร้าง Database, สร้าง Table และเพิ่มข้อมูลลงไปใน Database แล้ว เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora Serverless ใน EC2 ได้โดยเชื่อมต่อผ่าน Amazon linux 2 ของ EC2 นั่นเอง ซึ่งเราสามารถทำการจัดการและตรวจสอบข้อมูลของ Database ใน Aurora serverless ผ่าน Amazon linux 2 ได้อย่างง่ายดาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

この記事をシェアする

facebook logohatena logotwitter logo

© Classmethod, Inc. All rights reserved.