การลบ Resource ต่างๆ ที่สร้างใน Amazon Lightsail

เราสามารถเคลียร์ Resource ที่ไม่จำเป็นออกจากทรัพยากรของเราได้ง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการใช้งาน Amazon Lightsail ของเราได้ ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการลบ Resource ต่างๆ ใน Amazon Lightsail

สวัสดีครับ POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

เป้าหมาย

ครั้งนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลบ Resource ต่างๆ ที่สร้างใน Amazon Lightsail

Resource ที่จะลบมีดังนี้

การลบ Instances

มาที่หน้า Home เลือกที่แท็บ Instances แล้วคลิก ของ Instance ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this instance? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

การลบ Databases

มาที่หน้า Home เลือกที่แท็บ Databases แล้วคลิก ของ Database ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this database แสดงขึ้นมา เราสามารถจัดการ Snapshot ได้ดังนี้

  • สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการสร้าง Snapshot ก็ไม่ต้องติ๊กที่ ▢ Create snapshot
  • สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสร้าง Snapshot ก็ติ๊ก ✅ Create snapshot

ครั้งนี้ไม่ต้องการสร้าง Snapshot ดังนั้นจะคลิก Yes, delete โดยไม่ติ๊กที่ ▢ Create snapshot

การลบ Resource เกี่ยวกับ Networking

ในแท็บ Networking จะมี 3 ฟังก์ชัน คือ DISTRIBUTIONS, LOAD BALANCERS, STATIC IP ADDRESSES

ก่อนอื่นให้มาที่หน้า Home เลือกที่แท็บ Networking แล้วทำการลบฟังก์ชันดังนี้

DISTRIBUTIONS

ดูที่หัวข้อ DISTRIBUTIONS แล้วคลิก ของ Distribution ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this distribution? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

LOAD BALANCERS

ดูที่หัวข้อ LOAD BALANCERS แล้วคลิก ของ Load balancer ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this load balancer? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

STATIC IP ADDRESSES

ดูที่หัวข้อ STATIC IP ADDRESSES แล้วคลิก ของ Static IP ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this static IP? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

การลบ Resource เกี่ยวกับ Storage

ในแท็บ Storage จะมี 2 ฟังก์ชัน คือ BUCKETS, DISKS

ก่อนอื่นให้มาที่หน้า Home เลือกที่แท็บ Storage แล้วทำการลบฟังก์ชันดังนี้

BUCKETS

ดูที่หัวข้อ BUCKETS แล้วคลิก ของ Bucket ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this bucket? แสดงขึ้นมา ให้ติ๊ก ✅ I understand the effects of deleting this bucket. แล้วคลิก Force delete

DISKS

ดูที่หัวข้อ DISKS แล้วคลิก ของ Disk ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this disk? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

การลบ Resource เกี่ยวกับ Domains & DNS

ในแท็บ Domains & DNS จะมี 2 ฟังก์ชัน คือ DNS zones, Registered domains

DNS zones

ดูที่หัวข้อ DNS zones แล้วคลิก ของ DNS zone ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

เมื่อมีหน้าจอ Delete this DNS zone? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

Registered domains

ดูที่หัวข้อ Registered domains แล้วคลิก ของ Domain ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Manage in Amazon Route 53

แล้วเบราว์เซอร์จะเปิดหน้าจอใหม่ไปยังหน้าจอ Registered domains > cmth-train-ls.link ใน Route 53 ที่เราซื้อไว้ก่อนหน้านี้ แล้วคลิก Delete domain

แล้วพิมพ์ Domain ลงไปตามคำแนะนำ (ต้องพิมพ์เท่านั้น ไม่สามารถคัดลอกแล้ววางได้) แล้วคลิก Delete

การลบ Snapshots

มาที่หน้า Home เลือกที่แท็บ Snapshots ให้คลิก > Instance snapshot ใน Snapshot ที่ต้องการลบเพื่อขยายออก
แล้วคลิก > Month Day, Year - Time เพื่อขยายออก แล้วคลิก ด้านขวาสุด แล้วเลือก Delete snapshot

เมื่อมีหน้าจอ Delete this snapshot? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes

การลบ Resource ที่อยู่ใน Account

ฟังก์ชันบางตัวที่เราสร้างขึ้นมาใช้งาน บางครั้งก็จะถูกบันทึกอยู่ในส่วนของ Account นี้ ดังนั้นเราจะมาทำการลบกัน

ก่อนอื่นให้เข้ามาที่ Account โดยคลิก Account ที่แท็บด้านบนขวา แล้วเลือก Account

การลบ Email

เลือกแท็บ Profile & contacts แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างที่หัวข้อ Email แล้วคลิกที่ไอคอนถังขยะตรงด้านหลัง Email ที่ต้องการลบ

เมื่อมีหน้าจอ Remove email contact? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, remove

การลบ SSH keys

SSH keys ใน Lightsail ก็คือ Key pair จะมีอยู่ 2 แบบคือ

  • Custom keys: เราสร้างขึ้นเอง
  • Default keys: ระบบสร้างขึ้นพร้อมกับ Instance โดยอัตโนมัติ

เมื่อเรามั่นใจว่าจะลบ Key pair แล้ว ให้ทำการลบดังนี้

การลบสำหรับ Custom keys

เลือกแท็บ SSH keys มาที่หัวข้อ Custom keys แล้วคลิกไอคอนถังขยะตรงด้านหลัง Key pair ที่ต้องการลบ

เมื่อมีหน้าจอ Delete [Key pair name] แสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes, delete

การลบสำหรับ Default keys

มาที่หัวข้อ Default keys แล้วคลิกไอคอนถังขยะตรงด้านหลัง Key pair ที่ต้องการลบ

เมื่อมีหน้าจอ Delete the default key for [Region]? แสดงขึ้นมา ให้คลิก Download key ตามที่ระบบแนะนำ

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิก Yes, delete key

สำหรับ Region อื่นๆ ที่อยู่ในหัวข้อ Default keys ก็ให้ลบแบบเดียวกัน

การลบ Default keys จะแตกต่างจากการลบ Custom keys ตรงที่ระบบจะบังคับให้เราดาวน์โหลด Key pair ของ Default เก็บไว้ก่อนจึงจะสามารถลบได้

การลบ Certificates

เลือกแท็บ Certificates แล้วจะเห็น Certificates แสดงอยู่ในหัวข้อ SSL/TLS certificates
ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะของ Certificate ที่ต้องการลบ

เมื่อมีหน้าจอ Delete this certificate? แสดงขึ้นมา ให้ติ๊ก ✅ I understand and want to continue แล้วคลิก Yes, delete

เพียงเท่านี้เราก็สามารถลบ Resource ที่เราไม่ต้องการออกทั้งหมดได้แล้ว

สรุป

การเคลียร์ Resource ที่ไม่จำเป็นออกจากบริการของเราก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราสามารถใช้งานแต่ละ Resource ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

Link อ้างอิง