[Report]Di chuyển công việc lên AWS. #AWS Summit Online ASEAN

Hầu hết các khách hàng doanh nghiệp trong các ngành đều chọn AWS Cloud - Goldman Sachs, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Siemens, Shell và Comcast là một số doanh nghiệp sử dụng AWS để tạo ra nguồn doanh thu mới, cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm rủi ro kinh doanh . Tham gia với chúng tôi để nghe cách bạn có thể chạy khối lượng công việc Windows trên AWS để trở nên nhanh nhẹn, sáng tạo và hiệu quả hơn. Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng các công nghệ tiên tiến như học máy và IoT để đạt được giá trị mới, cũng như di chuyển khối lượng công việc của Microsoft trên AWS nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng bao gồm các thực tiễn tốt nhất để định cỡ đúng và di chuyển cơ sở hạ tầng dựa trên Windows bao gồm cả các ứng dụng cũ.
2020.05.15

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

Xin chào. Tiếp tục là một báo cáo trong chuỗi series về AWS Summit Online ASEAN, chủ đề của bài phát biểu lần này là Di chuyển công việc lên AWS (Migrating enterprise workloads to AWS)

Giới thiệu qua về lịch trình của AWS Summit Online ASEAN thì trong 1 ngày, hội nghị sẽ được chia làm các Track diễn ra song song với nhau. Trong mỗi Track được chia làm nhiều session tương ứng với một chủ đề riêng. Bài viết này sẽ tóm tắt nội dung của 1 session nằm trong Track 1: Migrating enterprise workloads to AWS

Tác giả: Amanda Kiemas, Channel & Alliances Lead, AWS

Bạn có thể theo dõi lịch trình sự kiện tại đây:

https://aws.amazon.com/vi/events/summits/online/asean/

1. Đặt vấn đề

Những gì khách hàng đang tập trung vào:

 • Tập trung: Phân biệt công ty của họ
 • Đổi mới: Với tốc độ như startup
 • Migrate: Theo điều kiện các họ
 • Giảm rủi ro: Với sự tuân thủ và kiểm soát

11 năm đổi mới với khối lượng công việc của doanh nghiệp, câu hỏi thường xuyên được đặt ra là AWS có hỗ trợ các công việc dựa trên nền tảng Windows không. Trên thực tế, AWS đã thực thi các công việc dựa trên nền tảng Windows từ năm 2008 và có rất nhiều cải tiến, đổi mới. Hầu hết các doanh nghiệp khách hàng đều chạy Windows trên cloud.

AWS giúp đơn giản hóa và thúc đẩy đổi mới nhanh hơn:

 • Hệ thống khác biệt hóa và đổi mới, khác biệt hóa cho doanh nghiệp với những dịch vụ đổi mới: Amazon EKS, Amazon Redshift, Amazon Managed Blockchain, Amazon SageMager, Amazon ECS, AWS IoT Core.
 • Ứng dụng: Windows Server, SAP S/4, vmware, SharePoint.
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, IMB DB2, Microsoft SQL Server, Amazon Aurora, SAP HANA.
 • Cơ sở hạ tầng: Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon EFS, VMware Cloud on AWS, AWS Identity and Access Management (IAM).

2. Chạy công việc Microsoft trên AWS

Tại sao khách hàng chọn AWS cho khối lượng công việc của Microsoft

 • Kinh nghiệm rộng: 11 năm chạy khối lượng công việc Windows
 • Phạm vi tiếp cận toàn cầu & tính sẵn sàng cao: 69 Availability Zones trải dài 22 vùng địa lý trên thế giới
 • Bảo mật và tuân thủ: 89 Chứng nhận tuân thủ bảo mật.
 • Xây dựng ấn tượng khách hàng và đổi mới: 175+ dịch vụ
 • Có khả năng cung cấp tới 80.000 IOPS/instance với tính nhất quán
 • Cải thiện tổng giá trị sở hữu: Giảm giá 80 lần kể từ năm 2006

Giá trị kinh doanh của khối lượng công việc windows đang chạy trên AWS

Những người tham gia nghiên cứu nhận ra giá trị mạnh mẽ bằng cách chạy các khối lượng công việc cửa sổ khác nhau trên AWS

Phân tích của IDC cho thấy rằng họ được hưởng lợi từ việc làm cho các tổ chức của họ hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu kinh doanh với sự linh hoạt hơn và hiệu suất được cải thiện.

AWS lưu trữ gần gấp đôi số Máy chủ Windows trên Cloud so với nhà cung cấp cloud đứng thứ 2 (AWS đứng thứ nhất). Có thể kể tới 1 số khách hàng như: Discovery, Sysco, Unilever, Sabre,...

Lượng khách hàng sử dụng Windows tăng lên nhanh chóng: 10K + đối tác trong 11 năm

AWS mong muốn khách hàng sử dụng có thể giảm chi phí bằng cách tận dụng các khoản đầu tư Microsoft

 • Giảm thiểu rủi ro với chuyển đổi kỹ thuật số của bạn
 • Cải thiện bảo mật của bạn với công việc end-of support (EOS)
 • Mở rộng các khoản đầu tư hiện tại của Microsoft với bring-your-own-license (BYOL)

Học hỏi từ các đối tác có kinh nghiệm

Hỗ trợ hàng đầu cho Khách hàng đã chạy khối lượng công việc Microsoft trên AWS

 • Tích hợp hỗ trợ mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng
 • Các kỹ sư hỗ trợ AWS có thể liên hệ trực tiếp Microsoft Support thay mặt cho khách hàng của AWS

Khách hàng thành công khi chạy công việc windows trên AWS

 • Infor: "Chúng tôi đã thấy hiệu suất mạnh mẽ hơn nhiều cho khối lượng công việc sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi cũng tiết kiệm 75% chi phí sao lưu của chúng tôi." Richard Sharp, Giám đốc Cơ sở dữ liệu
 • Sysco: "Toàn bộ team AWS và cộng đồng partner đã là hỗ trợ tạo nên sự thành công của việc di chuyển Windows Server của chúng tôi và đó là một sự chuyển đổi thực sự suôn sẻ." Frank Merli, VP Infrastructure.
 • Edwards: "Chúng tôi đã chọn AWS cho khối lượng công việc của trung tâm dữ liệu của mình, bao gồm cả Windows, dựa trên sự truy cập của chúng tôi về bảo mật, tính khả dụng và hiệu suất của nền tảng." Rajeev Bhardwaj, Giám đốc Công nghệ

 

3. Hiện đại hóa là điều thiết yếu cho kinh doanh kỹ thuật số

Hành trình của khách hàng với khối lượng công việc Microsoft có các giai đoạn điển hình như sau

 • Cơ sở
 • Đánh giá
 • Di cư
 • Tối ưu hóa
 • Hiện đại hóa

Và AWS có chương trình dịch vụ khách hàng ứng với từng giai đoạn trên.

Kinh nghiệm của chúng tôi với khách hàng chỉ ra 4 con đường hiện đại hóa đang chiếm ưu thế.

 • .Net sang serverless
 • Máy chủ SQL trên Windows sang Amazon Aurora
 • .NET sang container
 • Máy chủ SQL trên Windows sang Linux

AWS nổ lực để đem tới trải nghiệm khách hàng tốt nhất để bạn có thể tập trung vào phát triển business một cách hiệu quả.

Những khách hàng đã hiện đại hóa những ứng dụng .Net

 • Samsung
 • Netflix,
 • Pushpay,
 • Zoczoc
 • vv...

AWS cung cấp cho bạn những tuỳ chọn không rào cản:

Migration:

 • Windows Rapid Migration Program
 • Re:Think for Windows
 • Migration Acceleration Program
 • Windows Migration Pilot

Hiện đại hoá

 • MFactory by ProServe
 • Self-service resources
 • Microsoft modernization COEs by GSIs
 • Microsoft modernization COEs by SIs

Hãy bắt đầu từ hôm nay!

Tham khảo thêm tại: aws.amazon.com/windows