AWS Summit Online ASEAN 2020の記事一覧

記事一覧

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Nâng cao khả năng bảo mật cho tổ chức với Amazon GuardDuty

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Kiến trúc giải pháp theo sự kiện trên AWS

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiện đại hoá Kiến trúc ứng dụng trên AWS

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tất cả mọi thứ AI/ML: Buộc chúng lại với nhau

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiệu quả từ hỗn loạn: Làm rõ hoạt động trong hệ thống phân phối

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu tích hợp ứng dụng cho microservice

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tăng tốc với serverless, để phát triển những tính năng hiệu quả cho ứng dụng

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu kiến trúc: Xử lý luồng không cần máy chủ ở quy mô

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Cung cấp các ứng dụng gốc container mà không cần quản lý máy chủ

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]CI / CD ở quy mô: Thực tiễn tốt nhất với các dịch vụ AWS DevOps

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Chạy hạ tầng AWS tại chỗ với dịch vụ AWS Outposts

toan.nguyen

2020.09.29

ข้อมูลพื้นฐานที่คุณควรรู้ก่อนใช้งาน AWS #AWSSummitOnlineAsean

Chawish Tilakul

2020.06.05

[Report]Gắn kết khách hàng dựa trên data-driven. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.22

[Report]Di chuyển công việc lên AWS. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15

[Report]Sự đổi mới của dữ liệu. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15

[REPORT] AMAZON Summit Online ASEAN 2020 – TRACK 2 – SESSION 1 – Move your desktops and applications to AWS end-user computing – Công cụ hỗ trợ làm việc từ xa #AWSSummit

[REPORT] AWS Summit Online ASEAN 2020 – TRACK 1(Level 100 – Introductory)How to grow and scale your startup – Làm thế nào để phát triển và mở rộng quy mô cho Startups với AWS #AWSSummit

[Report]Opening Keynote. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15