วิธีการใช้งาน Google Analytics (Universal Analytics) สำหรับ Data Source ของ CData Sync

การตั้งค่าและใช้งาน CData Google Analytics (Universal Analytics) ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมต่อกับ Google Analytics และดึงข้อมูลมาใช้งานที่ Aurora Serverless เช่น การแสดงผลของการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำ วิธีการใช้งาน Google Analytics (Universal Analytics) สำหรับ Data Source ของ CData Sync

สิ่งที่ต้องมี

ต้องทำการสร้าง Aurora Serverless และ CData Sync ขึ้นมา จากนั้นทำการตั้งค่าและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ให้ทำตามขั้นตอนตามลิงก์ด้านล่างนี้เลย

เมื่อทำตามขั้นตอนในลิงก์ด้านบนนี้ทั้งหมดแล้ว ก็จะได้หน้าตาแบบนี้

หมายเหตุ : ควรอ่านข้อมูลในหัวข้อ สิ่งที่ต้องมี อย่างละเอียด รวมถึงบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการดำเนินการครับ

การเพิ่ม Google Analytics ลงใน CData Sync

ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือกCONNECTIONSและคลิกที่+ Add Moreด้านล่าง

เมื่อมี pop-up ปรากฏขึ้นมา ให้ใส่คำว่าGoogle Analyticsลงไป และคลิกที่Google Analytics

คลิกDownload & Install

คลิก✓ OKเพื่อไปยังหน้า Login อีกครั้ง
* แต่ถ้าข้อความสีเขียวหายไปแล้วคลิกOKก็จะไม่ return ไปหน้า Login ดังนั้นให้ข้ามขั้นตอนการ Login ไปได้เลย

ถ้าคลิก ✔ OK แล้ว return กลับมาที่หน้า Login ให้ทำการ Login อีกครั้ง

ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือกCONNECTIONSและคลิกที่Google Analytics

เข้ามายังหน้า Google Analytics (UA) ของเราแล้วกดที่ปุ่ม⚙ AdminและเลือกView Settings

CopyView IDเตรียมไว้

เราจะมาทำการตั้งค่าในหัวข้อSettingsดังนี้
» Name:GoogleAnalyticsUA(ชื่ออะไรก็ได้)
» Profile:*********(View ID)
» คลิกปุ่มConnect to GoogleAnalytics

เลือก Email ที่ต้องการใช้เชื่อมต่อ

คลิกContinue

เมื่อยืนยันการเชื่อมต่อด้วย Email เรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความตามรูปภาพ
จากนั้นคลิกSave Changesได้เลย เพียงเท่านี้การตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อย

การเพิ่ม Job (GoogleAnalyticsUA)

ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือกJOBSและคลิกAdd Job...

เมื่อมี pop-up แสดงขึ้นมาให้ตั้งค่าดังนี้
» Job Name:GoogleAnalyticsUA_to_aurora(ชื่ออะไรก็ได้)
» Source:GoogleAnalyticsUA [GoogleAnalytics](เลือก Source ให้ตรงกับที่เราใช้งาน)
» Destination:tinnakorn-cdata-test-aurora [MySQL](เลือก Database ที่เราเชื่อมต่อไว้กับ CData Sync)
» คลิก+ Create

เมื่อสร้าง Job เสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้

การเพิ่ม Table (Traffic)

ทีนี้เราจะทำการสร้าง Table เพื่อดึงข้อมูลจาก Google Analytics มาที่ Aurora Serverless โดยรับข้อมูลการเข้าใช้งานของ NewUsers, Sessions ในทุกๆวันทั้งเว็บไซต์ด้วย Google Analytics

คลิกที่+ Add Tables

เมื่อมี pop-up แสดงขึ้นมา ให้ติ๊กที่Traffic และคลิก+ Add Selected Tables

เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา
จากนั้นคลิกเข้าไปที่ TableTrafficของเราได้เลย

เลือกหัวข้อColumn-Mappingและทำการติ๊กออกทั้งหมด
ยกเว้น[Date], [NewUsers], [Sessions]ไม่ต้องติ๊กออก
เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถดูสิ่งที่เราเลือกไว้ที่ Query ด้านล่างนี้ได้ จากนั้นให้คลิกOK

คลิกSave Changes

CheckTraffic และคลิกปุ่ม▶ Run

เมื่อ Run เสร็จแล้วจะขึ้นสถานะแบบนี้

กลับมาที่ Query Editor ใน Console Amazon RDS แล้ววางคำสั่งนี้และกดปุ่มRunเพื่อดู Database

show databases;

เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วดูที่ Result set จะเห็นว่ามี Database ที่ชื่อว่าtinnakornแสดงขึ้นมา

ต่อมาให้วางคำสั่งนี้และกดปุ่มRunเพื่อดู tables

use tinnakorn;    // use ตามด้วยชื่อ database ของคุณ
show tables;

เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วดูที่ Result set จะเห็นว่ามี Table ที่ชื่อว่าTrafficแสดงขึ้นมา

วางคำสั่งนี้และกดปุ่มRunเพื่อดูข้อมูลใน tables Traffic

use tinnakorn;    // use ตามด้วยชื่อ database ของคุณ
select * from Traffic;

เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วดูที่ Result set ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ User ได้ เช่น วันที่ 2022-04-10 มีคนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์โดย NewUsers 20 และ Sessions 34 เป็นต้น

ทีนี้ลองมาดูในส่วนของ Google Analytics (UA) ก็สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
» มาที่เมนูด้านซ้าย เลือกAudience
» เลือกOverview

มาที่ด้านขวาแล้วเลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

การเพิ่ม Table (SiteContent)

ก่อนเริ่มสาธิตขั้นตอน SiteContent ผมจะลบ Table Traffic ออกเพื่อให้เข้าใจการใช้งาน SiteContent ง่ายขึ้น

ทีนี้เราจะทำการสร้าง Table เพื่อดึงข้อมูลจาก Google Analytics มาที่ Aurora Serverless โดยรับข้อมูลการเข้าใช้งานของ PagePath, PageViews ในทุกๆวันของแต่ละหน้าด้วย Google Analytics

CheckTraffic เลือกDeleteและเมื่อมี pop-up ขึ้นมาคลิกปุ่มตกลง

ทีนี้เรามาสร้าง Table ใหม่กันครับ
ให้กดที่+ Add Tables

พิมพ์ค้นหาSiteContentแล้ว CheckSiteContent ตามด้วยกดปุ่ม+ Add Selected Tables

คลิกเข้าไปที่ TableSiteContentของเรา

เลือกหัวข้อColumn-Mappingและทำการติ๊กออกทั้งหมด
ยกเว้น[Date], [PagePath], [PageViews]ไม่ต้องติ๊กออก
เมื่อเสร็จแล้วเราสามารถดูสิ่งที่เราเลือกไว้ที่ Query ด้านล่างนี้ได้ จากนั้นให้คลิกOK

คลิกSave Changes

CheckSiteContent และคลิกปุ่ม▶ Run

เมื่อ Run เสร็จแล้วจะขึ้นสถานะแบบนี้

กลับมาที่ Query Editor ใน Console Amazon RDS แล้ววางคำสั่งนี้และกดปุ่มRunเพื่อดู tables

use tinnakorn;    // use ตามด้วยชื่อ database ของคุณ
show tables;

เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วดูที่ Result set จะเห็นว่ามี Table ที่ชื่อว่าSiteContentแสดงขึ้นมา

รันคำสั่งนี้และกดปุ่มRunเพื่อดูข้อมูลใน tables SiteContent

use tinnakorn;    // use ตามด้วยชื่อ database ของคุณ
select * from SiteContent;

เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วดูที่ Result set ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลการเข้าหน้าเว็บไซต์ของ User ได้ เช่น วันที่ 2022-04-10 มีคนเข้ามาที่หน้า service-sendgrid จำนวน 1 คน และ service-zendesk จำนวน 1 คน เป็นต้น

อีกวิธีหนึ่งในการดูข้อมูลการเข้าหน้าเว็บไซต์ของ User โดยระบุวันก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยรันคำสั่งด้านล่างนี้

use tinnakorn;    // use ตามด้วยชื่อ database ของคุณ
select * from SiteContent where Date = '2022-05-04';

จะเห็นว่าทุกหน้าใน Rows returned ที่เราคลิกเข้าไปนั้นจะเป็นวันที่ 2022-05-04 ทั้งหมด

ทีนี้ลองมาดูในส่วนของ Google Analytics (UA) ก็สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
» มาที่เมนูด้านซ้าย เลือกBehavior
» เลือกSite Content
» คลิกAll Pages
» มาที่ด้านขวาแล้วเลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

สรุป

การสาธิตครั้งนี้เป็นการใช้ CData Sync ที่กำลังเชื่อมต่อกับ Aurora Serverless อยู่ และนำไปเชื่อมต่อกับ Google Analytics (UA) เพื่อดึงข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใน Google Analytics (UA) มาแสดงผลใน Aurora Serverless นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง