การตั้งค่า Notification ใน CData Sync

CData Sync เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า Notification ให้ส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ การตั้งค่า Notification ใน CData Sync

สิ่งที่ต้องมี

ให้ทำการเชื่อมต่อกับ Google Sheet และสร้าง Job ด้วย CData Sync ตามลิงก์ด้านล่างนี้ก่อน

เมื่อทำวิธีเชื่อมต่อกับ Google Sheet และสร้าง Job ด้วย CData Sync เสร็จแล้ว ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราจะอยู่ที่หน้านี้

จากนั้นให้ทำการเปลี่ยน Timezone ใน Ubuntu ตามลิงก์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ : ควรอ่านข้อมูลในหัวข้อ สิ่งที่ต้องมี อย่างละเอียด รวมถึงบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการดำเนินการครับ

การตั้งค่า Amazon SES

ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อ Email เข้ากับ CData Sync เราต้องทำการลงทะเบียน Email และสร้าง SMTP ให้เรียบร้อยก่อน

การลงทะเบียน Email

ให้ดูขั้นตอนการลงทะเบียน Email เพื่อใช้งาน Amazon SES ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ↓

ในส่วนของหัวข้อ Production access นี้ถ้าไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องทำ

การสร้าง SMTP ใน Amazon SES

ค้นหา?︎ SESเลือกAmazon Simple Email Service

เลือกAccount dashboard

» เลื่อนลงมาด้านล่าง มาที่หัวข้อSimple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings
» CopySMTP endpointไว้ที่ Notepad เตรียมไว้ (endpoint นี้จะเปลี่ยนไปตาม AZ Zone ที่เราเลือกใช้งาน)
» คลิกCreate SMTP credentials

เปลี่ยนชื่อในช่อง IAM User Name: (ตั้งชื่ออะไรก็ได้) ตามด้วยคลิกCreate

» คลิกที่▶ Show User SMTP Security Credentials
» CopySMTP UsernameกับSMTP Password แล้วบันทึกไว้ที่ Notepad หรือที่ไหนก็ได้

เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจสอบสิ่งที่บันทึกเมื่อสักครู่ดังต่อไปนี้

SMTP endpoint, SMTP user และ SMTP password

SMTP endpoint: email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
SMTP User: AKI***********
SMTP Password: ****************************

การตั้งค่า Notification ใน CData Sync

ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือกSETTINGSตามด้วยเลือกหัวข้อNotificationsแล้วทำการตั้งค่าดังนี้
Mail Server
» From: ใส่ Email ผู้ส่งของคุณ
» SMTP Server:email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
» User Name:AKI•••••••••••••••
» User Password:••••••••••••••••••••••••••••••
» SMTP Port:587
» SSL Start Mode:None
» คลิกSend Test Email...

เมื่อมี pop-up แสดงขึ้นมาให้ใส่ Subject และ Email ผู้รับ ตามด้วยคลิกSend

เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา

ตรวจสอบกล่องข้อความ Email ผู้รับ จะเห็นว่ามีการส่ง Email เข้ามาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อ Email สามารถใช้งานได้แล้วให้กดปุ่มSave Changesได้เลย จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา

การตั้งค่า Notifications ใน Job

กลับมาที่เมนูJOBSและคลิกเข้าไปที่Job Nameของเรา

เลือกหัวข้อNotificationsและทำการทดสอบการส่งอีเมลตามนี้
» CheckE-mail me the results
» To: ใส่ Email ผู้รับของคุณ
» Subject:CData Sync (gsheet_to_aurora)(ใส่หัวเรื่องอะไรก็ได้)
» กดปุ่มSend Test Email

เมื่อกดปุ่ม Send Test Email แล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา

ตรวจสอบกล่องข้อความ Email ผู้รับ จะเห็นว่ามีการส่ง Email เข้ามาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อ Email สามารถใช้งานได้แล้วให้กดปุ่มSave Changesได้เลย จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา

ทดสอบการ Run Job โดยมีการส่งแจ้งเตือนไปยัง Email

เลือกหัวข้อTablesแล้วทำการทดสอบดังนี้
» Checkที่ Table Job ของเรา
» คลิกที่ปุ่ม▶ Run

คลิกที่ปุ่ม ▶ Run แล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมา

ตรวจสอบกล่องข้อความ Email ผู้รับอีกครั้ง จะเห็นว่ามีการส่ง Email เกี่ยวกับ Job ของเราเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเราสามารถ Run Job โดยมีการส่งแจ้งเตือนไปยัง Email ผู้รับได้แล้วก็ถือว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ครับ

สรุป

ในกรณีที่ต้องการทำ Schedule เพื่อให้ Run Job โดยอัตโนมัติและมีการแจ้งเตือนไปที่อีเมลของคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ให้ดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง