toan.nguyen

toan-nguyen

トアンと申します。 ベトナムから来ました。 日本語もAWSも頑張ります! よろしくお願いいたします!

toan.nguyen

toan-nguyen

36
Posts
541
Facebook Share
74
Twitter Share
30
はてブ
Loading...

toan.nguyenが執筆した記事

Tạo RichMenu cho LINE Messaging API channel

toan.nguyen

2021.04.08

Áp dụng Sass trong dự án React thực tế

toan.nguyen

2021.03.22

Thử gửi tin nhắn trên ứng dụng LINE thông qua LIFF API

toan.nguyen

2021.02.23

Tích hợp tính năng Login của LIFF (LINE Front-end Framework) vào ứng dụng Web

toan.nguyen

2021.01.29

Switch role với AWS CLI

toan.nguyen

2020.12.23

Cài đặt Apache server lên EC2 bằng EC2 User Data

toan.nguyen

2020.11.25

[Report][AWS Modern Applications Online Series]Chạy containers phi máy chủ với Amazon EKS

toan.nguyen

2020.10.15

Kinh nghiệm thi chứng chỉ AWS Certified Developer Associate (DVA-C01)

toan.nguyen

2020.10.13

注目の記事

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Nâng cao khả năng bảo mật cho tổ chức với Amazon GuardDuty

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Kiến trúc giải pháp theo sự kiện trên AWS

toan.nguyen

2020.10.02

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiện đại hoá Kiến trúc ứng dụng trên AWS

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tất cả mọi thứ AI/ML: Buộc chúng lại với nhau

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Hiệu quả từ hỗn loạn: Làm rõ hoạt động trong hệ thống phân phối

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu tích hợp ứng dụng cho microservice

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Tăng tốc với serverless, để phát triển những tính năng hiệu quả cho ứng dụng

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Các mẫu kiến trúc: Xử lý luồng không cần máy chủ ở quy mô

toan.nguyen

2020.10.01

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Cung cấp các ứng dụng gốc container mà không cần quản lý máy chủ

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]CI / CD ở quy mô: Thực tiễn tốt nhất với các dịch vụ AWS DevOps

toan.nguyen

2020.09.30

[Report][AWS Summit Online ASEAN RE:CAP 2020]Chạy hạ tầng AWS tại chỗ với dịch vụ AWS Outposts

toan.nguyen

2020.09.29

NAT Instance trong VPC

toan.nguyen

2020.09.05

Kinh nghiệm thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020 (SAA-C02)

toan.nguyen

2020.08.03

Bastion Host trong VPC

toan.nguyen

2020.07.10

Giám sát Amazon EC2 bằng CloudWatch

toan.nguyen

2020.07.03

Cơ bản về Amazon Cognito

toan.nguyen

2020.06.26

Thi đỗ chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner trong 2 tháng

toan.nguyen

2020.06.15

ちょっと話題の記事

Thiết lập Website tĩnh với Amazon S3 và Amazon CloudFront

toan.nguyen

2020.06.12

Migrate MySQL database từ EC2 sang RDS

toan.nguyen

2020.06.04

[Dành cho Beginner] IAM trong AWS

toan.nguyen

2020.05.26

[Report]Gắn kết khách hàng dựa trên data-driven. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.22

[Report]Di chuyển công việc lên AWS. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15

[Report]Sự đổi mới của dữ liệu. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15

[Report]Opening Keynote. #AWS Summit Online ASEAN

toan.nguyen

2020.05.15

Working From Home Productively

toan.nguyen

2020.05.06

Useful Visual Studio Code Extensions

toan.nguyen

2020.04.29

[For Beginner] SSH to an Amazon EC2 Linux Instance when using proxy in browser

toan.nguyen

2020.04.24

クラスメソッドにJOINしたトアンです

toan.nguyen

2020.04.02